22 mei 2019

Informatieavond over mindful afvallen

Mindful afvallen
Door ons steeds drukker wordende leven raken we vaak de aandacht voor hetgeen we doen een beetje kwijt. We doen veel dingen op de automatische piloot.
Een van die dingen is eten…  “och deze ene keer, morgen ga ik het anders doen.” [Lees meer…]

Informatieavond winterdepressie en mindfulness

Mindfulness helpt

Mindfulness kan helpen

Maandag 9 september 2013 organiseert het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop een informatieavond over winterdepressie en mindfulness. De psychiaters Van Lier en De Knijf, beiden verbonden aan het St. Anna Ziekenhuis, verzorgen de presentaties over winterdepressie en mindfulness. Aanvullend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.30 uur en sluit om 21.30 uur af met een drankje.

Winterdepressie en mindfulness
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 3 procent van de Nederlandse bevolking elk jaar met winterdepressie te maken krijgt. Depressies kunnen voorkomen en verminderd worden door het ontwikkelen van mindfulness. Mindfulness betekent letterlijk ‘aandachtgerichtheid’ of ‘opmerkzaamheid’. Met behulp van aandachtsgerichte cognitieve therapie wordt geprobeerd negatieve gedachten te voorkomen.

Aanmelden
In verband met de organisatie van deze avond is het nodig dat geïnteresseerden zich vooraf aanmelden. Dit kan bij patiëntenvoorlichting via of telefoonnummer 040 -286 4874 of via www.st-anna,nl/aanmelden-activiteiten, waar eveneens het volledige programma te vinden is.

Voorkom hooikoorts: help mee hooikoortsplant Ambrosia te bestrijden

Ambrosia (foto Natuurkalender)

Ambrosia (foto Natuurkalender)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept iedereen op alert te zijn op de hooikoortsplant Ambrosia en de plant op eigen grondgebied te verwijderen. Deze plant, van oorsprong afkomstig uit Amerika, kan het hooikoortsseizoen in Nederland met 2 maanden verlengen als we verdere verspreiding niet voorkomen. De komende weken is het moment om Ambrosia te verwijderen, omdat de plant nu gaat bloeien en daardoor goed te herkennen is. De NVWA adviseert de plant niet in de GFT-container te gooien, maar in de restafval-container. De plant wordt dan verbrand en niet opnieuw door middel van compost verspreid.  [Lees meer…]

Workshop De boom: Ontdek de kracht in jezelf

Kracht van de boom

Kracht van de boom

Workshop De boom: ‘Ontdek de kracht van de boom in jezelf.’
Zou je regelmatig wat steviger in je schoenen willen staan en meer zelfvertrouwen willen hebben? Doe dan mee met deze luchtige en zomerse workshop op dinsdag 13 augustus van 10 tot 16.30 uur in Heeze. Een gevarieerde en inspirerende dag midden in de zomer met wandelen en schrijven, tekenen, stil zijn en delen met elkaar, binnen en buiten zijn. Bedenk dat het gaat om het doen, niet om het eindresultaat. Je hoeft geen enkele ervaring met tekenen of schrijven te hebben.
Na afloop ben je beter geaard en zul je een versterkt beeld van jezelf hebben. Wandelcoach Nellie Wijffelaars zorgt voor deskundige begeleiding.

Houd je van uitdagingen en vind je het leuk om midden in de zomer jezelf een fijne dag te bezorgen heeft? Geef je dan snel op! (040-2264451). Het aantal deelnemers is beperkt.
De boom is onze spiegel en is een metafoor voor onszelf als mens. Door goed te kijken naar eigenschappen van de boom zoals groei en ontwikkeling, leven met de seizoenen, onderdeel zijn van een groter geheel en zijn plek in de natuur kunnen we leren over onszelf.

St. Anna Ziekenhuis in landelijke top 3 ZiekenhuisMonitor

Het St. Anna Ziekenhuis staat op de tweede plaats in de top 3 van Nederlandse ziekenhuizen die het hoogst scoren in de mate van aanbevelen. Dat blijkt uit de nieuwe ZiekenhuisMonitor, een onderzoek van onderzoeksbureau GFK.
Onderzocht is in welke mate respondenten het St. Anna Ziekenhuis zouden aanbevelen aan anderen (middels de zogenaamd Net Promotor Score). Het Anna is daarmee op de tweede plaats in de top 3 van Nederland geëindigd, samen met het Antonius Ziekenhuis locatie Sneek (eerste plaats) en het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam (derde plaats).
De GFK ziekenhuismonitor geeft inzicht in het hoe en waarom mensen bepaalde keuzes maken in de zorg. Bijvoorbeeld waarom zij de voorkeur hebben voor een zorginstelling of de mate waarin ze een zorginstelling aanbevelen bij familie of bekenden.

 

Jeugdzorg loopt fikse risico’s op nieuwe versnippering

Probleemgezinnen kunnen de dupe worden van de aanstaande organisatorische verandering in de jeugdzorg. Gemeenten krijgen vanaf 2015 meer verantwoordelijkheden toebedeeld voor deze zorg zonder dat er borging is dat die zorg overal de juiste prioriteit krijgt. Doordat niet alle gemeenten voldoende zicht hebben op de in de jeugdzorg opgebouwde expertise, kan dit er bovendien toe leiden dat de beste kennis en ervaring niet ter plaatse wordt benut. Dat stelde Tom van Yperen in zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderstreept daarmee de zorg die ook in gemeenteland zelf wordt geuit. [Lees meer…]

Frissere lucht in klaslokaal basisscholen

Veel minder bedompte klaslokalen, een internetsite over het milieu in ieders buurt en een doe-het-zelf-handleiding voor het inrichten van groene en gezonde wijken: dat zijn onder meer de resultaten van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (NAMG) die begin 2013 werd afgesloten. Vanaf volgend jaar kan bovendien elke basisschool één gratis CO2-meter verkrijgen via de GGD. De hoeveelheid frisse lucht in een klaslokaal wordt namelijk gemeten met het CO2-gehalte; hoe meer kooldioxide, hoe slechter de lucht. Dit melden staatssecretaris Mansveld (I&M) en minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.
De NAMG richtte de schijnwerpers op een aantal onderwerpen rond milieu en gezondheid die tot dan toe nog onvoldoende aandacht hadden gekregen: het binnenmilieu van scholen en woningen, het gezond ontwerpen van wijken, informatie over de leefomgeving en het tijdig signaleren van milieurisico’s voor de gezondheid.
Bron: Min. I&M

Grote aantallen tekenbeten verwacht in zomervakantie

Tekenbeet (foto: Fedor Gassner)
Tekenbeet (foto: Fedor Gassner)

De vakantieperiode breekt aan. De verwachting is dat deze maand rond de 200.000 mensen een tekenbeet oplopen. Daardoor kunnen duizenden mensen de ziekte van Lyme oplopen. Uit een enquête blijkt dat maar een derde van de mensen zichzelf op tekenbeten controleert na een bezoek aan het groen. Het is belangrijk dat mensen zich regelmatig en nauwkeurig controleren op tekenbeten. Bent u toch gebeten door een teek? Verwijder deze zo snel mogelijk om de kans op de ziekte van Lyme te verkleinen. 

Tekencheck: doen!
Een belangrijke manier om de ziekte van Lyme te voorkomen is het tijdig verwijderen van de teek na de beet. Daarvoor is het belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen. Uit de enquête blijkt dat van de mensen die de kans zeer groot inschatten dat ze een tekenbeet oplopen, maar 52 procent het zeer waarschijnlijk vindt dat ze zich op een tekenbeet zullen controleren na een bezoek aan het groen. Van alle deelnemers is dat maar een derde. Opvallend is dat 90 procent van alle deelnemers aangeeft bekend te zijn met de risico’s van tekenbeten en de ziekte van Lyme en 91 procent ooit wel eens informatie over teken of de ziekte van Lyme heeft opgezocht. 71 procent vindt dat ze de noodzakelijke kennis hebben om de ziekte van Lyme te voorkomen maar toch is maar 34 procent er van overtuigd dat ze de ziekte van Lyme kunnen voorkomen. De conclusie is dan ook dat ondanks dat men bewust is van de risico’s de meeste mensen toch niet de juiste maatregelen nemen om de ziekte van Lyme te voorkomen.
Bron: RIVM/WUR

Stiltewandelingen in de zomeravond doen je goed

bijenTwee wandelingen in zomerse sferen waarin je op zoek gaat naar verstilling en rust. De eerste is op maandagavond 8 juli, de tweede op maandagavond 5 augustus, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Op 9 juli lopen we in het bosgebied de Groote Heide rond het Diepmeerven. We verzamelen op Oudenmolen 2a in Heeze.
De wandeling op 5 augustus voert door de bossen rond het crematorium aan de Somerenseweg in Heeze. We verzamelen bij de parkeerplaats bij het crematorium.
Zomer… Lange dagen, vol van licht. Kleurrijke bloemen, rijpende vruchten. Volop groei en bloei. Ook de tijd van genieten, loomheid, naar buiten trekken.
Wat is er in jou wat in het licht mag staan?
Onderdelen van de wandeling zijn een ontspanningsoefening, een loopmeditatie van ongeveer 20 minuten en een visualisatieoefening. Na afloop praten we even na bij een kopje thee. Kosten voor deelname zijn 5 euro. Graag even aanmelden als je mee wilt lopen: 040-2264451 of info@ikloopmetjemee.nl Meer info www.ikloopmetjemee.nl

Van 24 tot 30 juni collecte Maag Lever Darm Stichting (MLDS)

Deze week kloppen de collectanten van de Maag Lever Darm Stichting bij u aan voor een bijdrage. Er zijn ruim twee miljoen Nederlanders met een spijsverteringsaandoening. Darmkanker is de tweede kankersoort waaraan Nederlanders overlijden. 5000 mensen sterven per jaar aan deze ziekte.
De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, maar ook aan bewustwording ter voorkoming en vroegtijdige signalering. Als darmkanker eerder wordt opgespoord is de kans op behandeling groter.
De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die al ruim 30 jaar werkt aan een betere toekomst voor mensen met maag-, darm-, en leverproblemen.