17 juli 2019

Alzheimer Café Maarheeze over Veranderd gedrag bij dementie

11 september 2013 Alzheimer Café Maarheeze

De verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het meest kenmerkend zijn de toenemende geheugenstoornissen. Veel mensen krijgen ook te maken met veranderd gedrag en karakter. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de persoon die het treft, maar ook voor zijn/haar omgeving. Hoe kun je als mantelzorger het beste met veranderd gedrag omgaan?

Gastsprekers: Elif Koseoglu en Sietske Visser, beiden als psycholoog werkzaam bij Valkenhof, centra voor verzorging en verpleging te Valkenswaard.

Het Alzheimer Café is er voor iedereen die te maken heeft met dementie of geïnteresseerd is in het onderwerp. Het Alzheimer Café Maarheeze is gehuisvest in de Smeltkroes, Kijkakkers 1 te Maarheeze en is geopend van 19 uur tot 21.30 uur. De koffie staat klaar vanaf 19 uur, het programma begint om 19.30 uur. Toegang is gratis.
Als u niet beschikt over eigen vervoer, kunt u tegen een vergoeding van 2 euro binnen Maarheeze en 4 euro buiten Maarheeze, thuis worden opgehaald en teruggebracht. Laat het ons via onderstaand telefoonnummer even weten.
Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met: Trudy Baselmans, psycholoog, Stichting Land van Horne tel. 0800 3333 888of Carla Pont, maatschappelijk werkster, GGzE tel. 040 2973100

Maatschappelijke organisaties pleiten voor verbod op verkoop vervuilende snorscooter

E-bike uitstekend alternatief om luchtkwaliteit te bevorderen

De verkoop van de huidige snorscooter met verbrandingsmotor moet zo snel mogelijk worden verboden vanwege de hoge uitstoot van fijnstof en gevaar voor de verkeersveiligheid. Wie toch meer vervoersgemak wil, kan beter de e-bike pakken als schoon en veilig alternatief. Hiervoor pleiten de Fietsersbond, Natuur & Milieu en Milieudefensie. Ook het Longfonds vindt de emissie van snorscooters op de fietspaden vanuit gezondheidsoogpunt onverantwoord. Aanleiding voor de roep om het verbod is recent onderzoek van TNO dat de schadelijkheid van snorscooters aantoont. De maatregel van staatssecretaris Mansveld, die strengere controle op brom- en snorfietsen wil door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), gaat volgens deze organisaties niet ver genoeg. Omdat de uitstoot van snorscooters die nu in de winkel staan ver boven de wettelijke normen ligt, kan de overheid de verkoop verbieden.  [Lees meer…]

Bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Heeze-Leende

Op 10 september 2013 start het bevolkingsonderzoek borstkanker in Heeze-Leende. Tot nu toe kan gesproken worden van een succesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Heeze-Leende. De opkomst bedroeg tijdens de vorige ronde 83,67 procent. Dit is ruim boven het landelijk vereiste minimum van 70 procent.

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer 1 op de 8 vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. De grote verdienste van het bevolkingsonderzoek is dat borstkanker in zo’n vroeg stadium kan worden ontdekt dat een knobbeltje vaak nog niet voelbaar is. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Het borstonderzoek
Het borstonderzoek bestaat uit het maken van digitale röntgenfoto’s van de borsten. Omdat met moderne apparatuur wordt gewerkt, is de stralingsbelasting minimaal. Binnen 2 weken ontvangt de vrouw een schriftelijke uitslag van het onderzoek. Het onderzoek is gratis en wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide, vrouwelijke radiodiagnostisch laboranten.

Voor wie?
Eenmaal per twee jaar worden de vrouwen uitgenodigd voor het onderzoek als ze tussen de 50 en 75 jaar oud zijn. Conform de landelijke richtlijnen, zijn dat in 2013 de vrouwen geboren in de jaren 1938 t/m 1963. Vrouwen uit Heeze-Leende met de postcodes 5595, 5591 en 6029worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Resultaten vorige ronde
Tijdens de vorige ronde was de opkomst in de gemeente Heeze-Leende 83,67 procent. Dit betekent dat 2101 vrouwen uit de doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 73 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek.

Onderzoekscentrum
Het borstonderzoek vindt plaats in een verplaatsbaar onderzoekscentrum. Het onderzoekscentrum staat tot medio oktober 2013 op het parkeerterrein naast het gemeentehuis, Schoolstraat 5591 HL in Heeze.

Meer informatie
Voor vragen of voor het verzetten van de afspraak, bel het informatiepunt bevolkingsonderzoek borstkanker, op werkdagen tussen 9 en 13 uur bereikbaar via 088 00 01 330.

Informatieavond over mindful afvallen

Mindful afvallen
Door ons steeds drukker wordende leven raken we vaak de aandacht voor hetgeen we doen een beetje kwijt. We doen veel dingen op de automatische piloot.
Een van die dingen is eten…  “och deze ene keer, morgen ga ik het anders doen.” [Lees meer…]

Informatieavond winterdepressie en mindfulness

Mindfulness helpt

Mindfulness kan helpen

Maandag 9 september 2013 organiseert het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop een informatieavond over winterdepressie en mindfulness. De psychiaters Van Lier en De Knijf, beiden verbonden aan het St. Anna Ziekenhuis, verzorgen de presentaties over winterdepressie en mindfulness. Aanvullend is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond begint om 19.30 uur en sluit om 21.30 uur af met een drankje.

Winterdepressie en mindfulness
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 3 procent van de Nederlandse bevolking elk jaar met winterdepressie te maken krijgt. Depressies kunnen voorkomen en verminderd worden door het ontwikkelen van mindfulness. Mindfulness betekent letterlijk ‘aandachtgerichtheid’ of ‘opmerkzaamheid’. Met behulp van aandachtsgerichte cognitieve therapie wordt geprobeerd negatieve gedachten te voorkomen.

Aanmelden
In verband met de organisatie van deze avond is het nodig dat geïnteresseerden zich vooraf aanmelden. Dit kan bij patiëntenvoorlichting via of telefoonnummer 040 -286 4874 of via www.st-anna,nl/aanmelden-activiteiten, waar eveneens het volledige programma te vinden is.

Voorkom hooikoorts: help mee hooikoortsplant Ambrosia te bestrijden

Ambrosia (foto Natuurkalender)

Ambrosia (foto Natuurkalender)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept iedereen op alert te zijn op de hooikoortsplant Ambrosia en de plant op eigen grondgebied te verwijderen. Deze plant, van oorsprong afkomstig uit Amerika, kan het hooikoortsseizoen in Nederland met 2 maanden verlengen als we verdere verspreiding niet voorkomen. De komende weken is het moment om Ambrosia te verwijderen, omdat de plant nu gaat bloeien en daardoor goed te herkennen is. De NVWA adviseert de plant niet in de GFT-container te gooien, maar in de restafval-container. De plant wordt dan verbrand en niet opnieuw door middel van compost verspreid.  [Lees meer…]

Workshop De boom: Ontdek de kracht in jezelf

Kracht van de boom

Kracht van de boom

Workshop De boom: ‘Ontdek de kracht van de boom in jezelf.’
Zou je regelmatig wat steviger in je schoenen willen staan en meer zelfvertrouwen willen hebben? Doe dan mee met deze luchtige en zomerse workshop op dinsdag 13 augustus van 10 tot 16.30 uur in Heeze. Een gevarieerde en inspirerende dag midden in de zomer met wandelen en schrijven, tekenen, stil zijn en delen met elkaar, binnen en buiten zijn. Bedenk dat het gaat om het doen, niet om het eindresultaat. Je hoeft geen enkele ervaring met tekenen of schrijven te hebben.
Na afloop ben je beter geaard en zul je een versterkt beeld van jezelf hebben. Wandelcoach Nellie Wijffelaars zorgt voor deskundige begeleiding.

Houd je van uitdagingen en vind je het leuk om midden in de zomer jezelf een fijne dag te bezorgen heeft? Geef je dan snel op! (040-2264451). Het aantal deelnemers is beperkt.
De boom is onze spiegel en is een metafoor voor onszelf als mens. Door goed te kijken naar eigenschappen van de boom zoals groei en ontwikkeling, leven met de seizoenen, onderdeel zijn van een groter geheel en zijn plek in de natuur kunnen we leren over onszelf.

St. Anna Ziekenhuis in landelijke top 3 ZiekenhuisMonitor

Het St. Anna Ziekenhuis staat op de tweede plaats in de top 3 van Nederlandse ziekenhuizen die het hoogst scoren in de mate van aanbevelen. Dat blijkt uit de nieuwe ZiekenhuisMonitor, een onderzoek van onderzoeksbureau GFK.
Onderzocht is in welke mate respondenten het St. Anna Ziekenhuis zouden aanbevelen aan anderen (middels de zogenaamd Net Promotor Score). Het Anna is daarmee op de tweede plaats in de top 3 van Nederland geëindigd, samen met het Antonius Ziekenhuis locatie Sneek (eerste plaats) en het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam (derde plaats).
De GFK ziekenhuismonitor geeft inzicht in het hoe en waarom mensen bepaalde keuzes maken in de zorg. Bijvoorbeeld waarom zij de voorkeur hebben voor een zorginstelling of de mate waarin ze een zorginstelling aanbevelen bij familie of bekenden.

 

Jeugdzorg loopt fikse risico’s op nieuwe versnippering

Probleemgezinnen kunnen de dupe worden van de aanstaande organisatorische verandering in de jeugdzorg. Gemeenten krijgen vanaf 2015 meer verantwoordelijkheden toebedeeld voor deze zorg zonder dat er borging is dat die zorg overal de juiste prioriteit krijgt. Doordat niet alle gemeenten voldoende zicht hebben op de in de jeugdzorg opgebouwde expertise, kan dit er bovendien toe leiden dat de beste kennis en ervaring niet ter plaatse wordt benut. Dat stelde Tom van Yperen in zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij onderstreept daarmee de zorg die ook in gemeenteland zelf wordt geuit. [Lees meer…]

Frissere lucht in klaslokaal basisscholen

Veel minder bedompte klaslokalen, een internetsite over het milieu in ieders buurt en een doe-het-zelf-handleiding voor het inrichten van groene en gezonde wijken: dat zijn onder meer de resultaten van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (NAMG) die begin 2013 werd afgesloten. Vanaf volgend jaar kan bovendien elke basisschool één gratis CO2-meter verkrijgen via de GGD. De hoeveelheid frisse lucht in een klaslokaal wordt namelijk gemeten met het CO2-gehalte; hoe meer kooldioxide, hoe slechter de lucht. Dit melden staatssecretaris Mansveld (I&M) en minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.
De NAMG richtte de schijnwerpers op een aantal onderwerpen rond milieu en gezondheid die tot dan toe nog onvoldoende aandacht hadden gekregen: het binnenmilieu van scholen en woningen, het gezond ontwerpen van wijken, informatie over de leefomgeving en het tijdig signaleren van milieurisico’s voor de gezondheid.
Bron: Min. I&M