23 juli 2018

Zwijnentafel Heeze-Leende komt met voorstel maatregelpakket

HEEZE – De provincie en de leden van de Zwijnentafel Heeze-Leende zijn het eens over een pakket maatregelen om de wilde zwijnen-problematiek in de regio aan te pakken. Dat werd duidelijk tijdens een overleg, gisteren, tussen gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water) en burgemeester Verhoeven van Heeze-Leende, die voorzitter is van de Zwijnentafel.

Wilde zwijnen

Wilde zwijnen

Om op regionaal niveau passende maatregelen te kunnen nemen, werden in 2015 drie zwijnentafels opgericht: in Heeze-Leende, Gemert-Bakel en Asten. De zwijnentafels zijn overleggen waarin alle betrokken partijen met elkaar naar oplossingen zoeken. Onder meer gemeente, ZLTO, jagers en natuurbeheerorganisaties zijn er in vertegenwoordigd. In Heeze-Leende en in Gemert-Bakel heeft dit geresulteerd in een vastgesteld gebiedsplan wilde zwijnen.
Pilots
Ondanks dat de provincie alle mogelijke, wettelijk toegestane wijzen van bejaging inzet, neemt het wilde zwijn in Noord-Brabant in aantal toe, met alle problemen van dien. De Zwijnentafel Heeze-Leende is daarom voorstander van een pilot waarin onder strenge voorwaarden drukjacht toegestaan wordt. Daarbij worden zwijnen op een rustige manier verstoord waardoor ze geleidelijk hun rustplek verlaten en zich niet vluchtend over grote afstand bewegen. Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor het afschot en kan het effectiever en veiliger gebeuren.
Volgens burgemeester Verhoeven is er ook behoefte aan een pilot voor vereenvoudiging van de schadeafhandeling, bijvoorbeeld door een collectieve schademelding en aan een ‘innovatiepotje’, gevuld door de deelnemende partijen. Daaruit zouden bepaalde creatieve/ongebruikelijke maatregelen betaald kunnen worden om schade door zwijnen te voorkomen. Het accent zou hierbij moeten liggen op preventie.
Aanpassing beleid
Gedeputeerde Van den Hout liet weten onder een aantal voorwaarden aan deze pilots mee te willen werken. De Faunabeheereenheid zal binnenkort een advies uitbrengen voor aanpassing van het wilde zwijnenbeheer in Noord-Brabant. De pilots zullen daarmee in lijn moeten zijn.

Tekeningen op plexiglas van Vivian Heyms

Vivian Heyms bij plaatsing van kunstwerk

Vivian Heyms bij plaatsing van kunstwerk

HEEZE – Onlangs opende de expositie “Landkunst” op Fort Sabina in Heiningen, nabij
Willemstad. Negen jonge kunstenaars maakten voor deze expositie een buitenkunstwerk dat is
geïnspireerd door de geschiedenis, heden en toekomst van de locatie, De Zuiderwaterlinie, het
gebied Waterpoort en het thema “water”. Verhalen die daar voor het oprapen liggen.

Een van die 9 kunstenaars is Vivian Heyms, die momenteel woonachtig is in Eindhoven, maar
opgegroeid is in Heeze. Haar ouders wonen nog steeds in Heeze waardoor ze een sterke band met dit dorp heeft en er nog vaak is.

Vivian (1990) is afgestudeerd als illustrator en maakt vaak gebruik van de geschiedenis. Ze wil
mensen verhalen vertellen uit het verleden, waarmee ze kunnen reflecteren op het heden. In dit
geval het verhaal van de watersnoodramp, welke ook dit deel van Brabant noodlottig trof.2018-06-16 Vivian bij haar kunstproject 2[84606]

 

Vivian verdiepte zich in de verhalen rond het fort, dat gebouwd is door Napoleon. Ze was verrast
toen ze hoorde dat het daar met de watersnoodramp helemaal rondom, onder water heeft gestaan.
Ze wist niet dat ook dit gebied getroffen was door de ramp. Dat maakte haar nieuwsgierig en ze
besloot om haar werk over die geschiedenis te maken.

In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 was het twee dagen na volle maan.
Tussen 4.00 en 6.00 uur ’s nachts steeg het water tot een extreme hoogte. Veel mensen lagen met
een gerust hart te slapen, omdat ze dachten dat de storm niet zo heftig zou zijn.
Een oude volkswijsheid vertelde immers dat “als eb niet kwam, de vloed meestal wel meeviel”.
Door een combinatie van stormvloed en springtij was dit helaas niet het geval. Uren eerder waren
mensen gewaarschuwd dat er een storm zou komen in combinatie met hoogwater.
Veel mensen begrepen de boodschap niet of namen deze niet serieus.

Het probleem bij de watersnoodramp was dat de mensen de boodschap niet hoorden en niet
beseften hoe erg de stijging van het water was. Ze voelden zich veilig achter de dijken. Hierdoor
werden ze overvallen door het water. Dat gebeurt nu ook, alleen langzamer dan in die nacht.
De boodschap van de zeespiegelstijging werd en wordt nog steeds niet altijd gehoord of serieus
genomen en het lijkt alsof we niet goed weten hoe we daarop moeten reageren.

Op indrukwekkende wijze vertelt Vivian het verhaal van de watersnoodramp met haar tekeningen,
die afgedrukt zijn op doorzichtig plexiglas, zodat je door het verleden naar het heden kijkt.
Deze platen zijn geplaatst in een houten frame en staan op een heuvel van fort Sabina.
Hoe verder je de heuvel oploopt, hoe verder het water stijgt.

De expositie op fort Sabina is te bezichtigen tot medio oktober.

Sint Nicasius

HEEZE – “Op zaterdag 07 juli gaan we vanuit de parochie Sint Nicasius, deelnemen aan de Nationale Bedevaart in Den Briel. We vertrekken om 08.00 uur en zijn rond 18.00 uur weer in Heeze terug. Vorig jaar konden wij met een grote volle bus deelnemen. Alle deelnemers waren vol lof over deze inspirerende reis. De prijs voor deze bustocht is € 10,- per persoon.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de poster op het prikbord achter in de kerk, of naar onze website.

st nicasius viering IMG_0199-1De viering op het Nicasiusplekje op Kreyl is op zondag 8 juli om 11 uur. Deze viering krijgt een extra feestelijk tintje door het priesterjubileum van Mgr. Mutsaerts.

Singer-songwriter Etan Huijs in Cultuurtuinhuis De Schoenendoos

Etan Huijs en Rens van Dijk

Etan Huijs en Rens van Dijk; foto (c) Ronald Rietman

HEEZE – Singer-songwriter Etan Huijs is een muzikale levensgenieter. Zijn album The Battle Of Everything uit 2016 leverde hem maar liefst 128 optredens op én airplay op Radio 2. In de zomer van 2018 verschijnt zijn nieuwe album The Secret Us. In De Schoenendoos begeleidt Rens van Dijk hem zaterdag 7 juli op contrabas, mandoline en tweede stem.
Etan Huijs schrijft intrigerende, subtiele songs op het snijvlak van folk en country. Melancholie ligt altijd op de loer, maar de schoonheid van de melodie is er altijd. Logisch, want al zijn gehele carrière laat Etan zich beïnvloeden en inspireren door de oude meesters die een stempel drukten op het muzikale landschap.
Op het komende album The Secret Us verdiept Etan Huijs zichzelf verder, zowel muzikaal als tekstueel. Met een rijker instrumentarium van blazers en strijkers en streng geselecteerde muzikanten. Het is een plaat over wie we diep van binnen werkelijk zijn, over handelen zonder de verwachtingen van anderen. Etan Huijs: open, eerlijk en rechtdoorzee. Ze spelen ook covers uit de jaren 60 en 70, waaronder van Simon & Garfunkel, David Bowie, Pink Floyd, Bob Dylan en The Beatles.
Entree: 7 euro. Er is gratis thee en koffie. Inloop: 19:30, start 20:00.

Graag reserveren via schoenendoospost@gmail.com. Meer info op www.deschoenendoos.nl.

Viceroys House

HhhTNQ7nvECqBmFCHyRgCQHEEZE – Op donderdag 5 juli in ’t Perron: Viceroys House
Het is 1947. De Britse heerschappij in India is bijna ten einde. Lord Mountbatten verhuist naar New Delhi om India naar onafhankelijkheid te leiden.
Al snel breekt geweld uit tussen hindoes, moslims en sikhs. Dat verstoort levens en liefdes van de 500 personeelsleden in het paleis.
De speelfilm begint op donderdag 5 juli om 20.00 uur in de Grote Zaal van Dorpshuis ’t Perron te Heeze. De entree is € 5,00.

Heeze-Leende koplopergemeente cliëntondersteuning Wmo

IMG_5920

Tijdens een onlangs gehouden symposium is gemeente Heeze-Leende samen met gemeente Veldhoven gekozen als koplopergemeente cliëntondersteuning voor regio Zuidoost-Brabant.

De twee gemeenten hebben het stokje overgenomen van gemeente Helmond en gemeente Deurne, die eerder koplopergemeente waren.

Samen met 12 andere gemeenten in het land en met ondersteuning van de landelijke organisatie Movisie gaan Heeze-Leende en Veldhoven meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van cliëntondersteuning en deze waar nodig verbeteren.

In Heeze-Leende werkt een team van 10 vrijwilligers die ingezet worden als onafhankelijk cliëntondersteuner. Zij werken vaak ook als ouderenadviseur via de ouderenbonden, enkele cliëntondersteuners zijn dorpsondersteuner.

De cliëntondersteuners kunnen vragen beantwoorden met betrekking tot wonen/welzijn/zorg, ze kennen de mogelijkheden in Heeze-Leende goed en werken onafhankelijk van de gemeente. De cliëntondersteuners spelen een belangrijke rol tijdens het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’.

Mensen met een hulpvraag kunnen contact opnemen met het Sociaal Team Heeze-Leende. Meestal volgt er dan een huisbezoek, het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’. In dit gesprek bespreken we de hulpvraag en kijken we hoe deze het beste kan worden opgelost. Vaak is er tijdens dit gesprek iemand aanwezig, bijvoorbeeld een vertrouwd familielid of een vriend. Ook is het mogelijk om een beroep te doen op de vrijwillige cliëntondersteuners. Zij kunnen helpen met de voorbereidingen van het gesprek en mensen steunen tijdens het gesprek. Na afloop kunnen ze samen met de cliënt het gespreksverslag doornemen om na te gaan of alles juist is begrepen en is vastgelegd zoals besproken. Mantelzorgers kunnen ook een beroep doen op de cliëntondersteuners.

Nu Heeze-Leende koplopergemeente cliëntondersteuning is, zullen we samen met de andere koplopergemeente kijken hoe we de bekendheid en de dienstverlening van de cliëntondersteuners kunnen verbeteren.

Heeft u hierover ideeën of wilt u meer weten over de vrijwillige cliëntondersteuners in Heeze-Leende? Dan kunt u contact opnemen met Sociaal Team, 040 224 1455 (tussen 9.00 en 12.30 uur) of via sociaalteam@heeze-leende.nl. Meer informatie vindt u op www.heeze-leende.nl/cliëntondersteuning.

Özcan Akyol naar Heeze

1702culakyol8kHEEZE – Donderdag 21 juni, zal Özcan Akyol een lezing geven in de grote zaal van Dorpshuis ’t Perron in Heeze, 20.00-22.00 uur.

Vrienden van de Bieb in Heeze-Leende heten de schrijver/opiniemaker met Turkse roots, Özcan Akyol ook wel Eus genoemd, welkom. Geboren in Deventer in 1984, Nederlands schrijver en columnist bij o.a. Eindhovens Dagblad. In 2012 debuteerde hij met het boek Eus. Afgelopen tv-seizoen was hij regelmatig gast aan tafel bij DDWD en presenteerde hij het programma De Opvoeders. Daarnaast is hij recent eervol vermeld bij de nominatie van de Nipkov-schijf  2018 voor zijn documentaire De Neven van Eus. Boekhandel Lektura uit Heeze stelt boeken van de schrijver beschikbaar voor de collectie van de bibliotheek en voor verloting onder de bezoekers op 21 juni. Toegang is € 7,50, jongeren tot 18 jaar ontvangen op vertoon van een toegangskaart € 5,00 retour, het is aan te bevelen om vooraf te reserveren via de website www.tperron.nl/programma. Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de bar van Dorpshuis ’t Perron in Heeze.

61e Brabantsedag Heeze ‘paradeert’ door de provincie

800heeze-800x445HEEZE – Op zondag 26 augustus 2018 is de rollende theaterparade wederom het hoogtepunt van de Brabantsedag Heeze. Binnen het thema voor deze 61e editie, ‘Van Ravenstein tot Roosendaal’, hebben de wagenbouwersgroepen zestien Noord-Brabantse plaatsen gekozen voor de grootste theaterparade van het jaar.

Aan het thema is een lijst gekoppeld van alle 296 vroegere en huidige plaatsen in het Noord-Brabantse, van Aalst tot Zundert, en dus ‘van Ravenstein tot Roosendaal’. De zestien plaatsen en onderwerpen die in de parade aan bod komen (in alfabetische volgorde, cijfers geven de paradevolgorde aan):

Baarle Nassau (16) Waar ligt de grens? Het merkwaardigste dorp ter wereld Vriendenkring Haisjô
Babyloniënbroek (6) Land van misverstand, onbegrip brengt het dorp zijn naam Bouwerij Skôn
Boxtel (14) Missiehuis Sint Charles: op golven van geloof Ge wit ’t oit noit nie
Breda (5) List van het turfschip: betrouwbaar of bedrog? Vriendenkring Kapelstraat
Budel Dorplein (8) Le creation d’une village zinc Het Zij Zo
Diessen (4) De Hercules van Deusone: een verborgen verleden onthuld Vriendenkring De Rijten
Geldrop (10) De eerste Boerenleenbank: geld moet rollen … Vriendenkring Schenkels
Helmond (3) Vlisco: Gemaakt in Helmond, gewild in Afrika Vriendenkring Van Gaal
Mierlo (13) De heksenjacht van 1595 Des Duivels! De heksen of de heksenjacht? Vriendenkring Hopeloos
Moergestel (1) Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel: Schoenmakers sinds 1734 De Lambrekvrienden
Ossendrecht (7) Het laatste applaus voor ons Paulientje: het kleinste meisje ter wereld Vriendenkring De Rooie Hoek
Raamsdonk (12) De moord van Raamsdonk: 130 moorden in een bloederig kinderliedje Vriendenkring De Laarstukken
Schijndel (15) Antonius Bolsius: een ode aan de kaarsenmaker Vriendenkring Ietskes Schif
Tilburg (2) De zoektocht naar Marietje Kessels Vriendenkring Snoeyen
Udenhout (9) Het verzonken kasteel: Gij zult niet zondigen Bloed, Zweet en Tranen (BZ&T)
Vught (11) Voorburg: leven met chaos…kun jij het? Vriendenkring De Oude Ambachten

De grootste theaterparade van het jaar start om 13.30 uur. Gasten worden de hele dag van 10.00
tot 19.00 uur vermaakt op aangeklede sfeerlocaties, waar een compleet programma te beleven is
met exposities, muziek, (straat)theater, entertainment, vertier en catering. Onder meer VOF De
Kunst en Flairck treden op.
Toegangskaarten voor het belevenement zijn vanaf nu online te bestellen op
brabantsedag.nl (kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang).

Op zoek naar vrijwilligers tijdens GOETOEVE!

cordaad welzijnkempenhaeghe logo-footerHEEZE – LEENDE – STERKSEL – GOETOEVE! is een kleinschalig festival met muziek, dans, Vlaamse kermis, theater en nog veel meer. Het zal plaatsvinden te Kloostervelden. Dit is een initiatief van Kempenhaeghe in samenwerking met Brasserie de Broeders.

Tijdens GOETOEVE! wil de organisatie muzikanten en artiesten uit de gemeente Heeze-Leende een podium bieden. Corine Boumans-van Hoof, coördinator vrijwilligerswerk van Kempenhaeghe en de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende, hebben de handen ineen geslagen om verenigingen te ondersteunen in hun zoektocht naar vrijwilligers.

Tijdens Goetoeve! krijgen ook verenigingen uit de gemeente Heeze-Leende de mogelijkheid om zich te presenteren aan het publiek en nieuwe vrijwilligers te werven. Dit kan op zaterdag 30 juni van 14:00 – 18:00 uur, of op zondag 1 juli van 14:00 – 18:00 uur of op beide dagen. Voor meer informatie of om uw vereniging aan te melden om aanwezig te zijn kunt u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende via vrijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl of 06-25012524 of met Marlon Korsten via marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl of 06-20372237

Schrijf deze data alvast op in uw agenda en bespreek de mogelijkheden binnen uw vereniging.

Maak kennis met ‘de Boer als Butler’

Kalfjes melk geven

Kalfjes melk geven           (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – STERKSEL – Het werk van de boer is snel aan het veranderen. Hoe hij tnu te werk gaat is heel anders dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden. Zijn werk begint steeds meer te lijken op het werk van een butler die goed moet zorgen voor zijn dieren, zijn boerderij en de aarde. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Kom dan een kijkje nemen tijdens de ‘Beleef de Plattelandsdag’ bij Jos Vos in Sterksel met als thema ‘de Boer als Butler’.
Tijdens de ‘Beleef de Plattelandsdag’ maak je op interactieve manier kennis met het ‘nieuwe’ boerenleven. Je komt meer te weten over de werkzaamheden die de boer tegenwoordig moet verrichten om zijn bedrijf succesvol te runnen. Bovendien is het een dag voor het hele gezin: zo is er een bijzonder stropakkendoolhof en een kalverknuffelhoek.

De ‘Beleef de Plattelandsdag’ wordt al enkele jaren georganiseerd door ZLTO-afdeling Groote Heide. De dag wordt iedere keer georganiseerd samen met een andere agrarische ondernemer. Het is een dag waarbij iedereen de mogelijkheid geboden wordt een kijkje te nemen in de keuken van een agrarisch bedrijf. Dit jaar is melkveehouder Jos Vos uit Sterksel de gastheer.

Het thema voor dit jaar is duurzaamheid, waarbij het steeds veranderende werk van de boer opnieuw wordt geïntroduceerd onder de noemer ‘de Boer als Butler’. Zoals een butler zorg heeft voor het huis en de bewoners waar hij voor werkt, heeft de boer zorg voor zijn boerderij, zijn omgeving en de aarde. Hij is dagelijks bezig met een gezonde bodem, gezonde planten en dieren. Om ook goed voor onze planeet te zorgen is hij ook bezig om zo min mogelijk kunstmest en de juiste hoeveelheid krachtvoer in te zetten bij de productie van goed en gezond voedsel. Dat is de boer als butler.

Bent u ook benieuwd hoe de boer als butler eruit ziet? Kom dan op zondag 24 juni van 11 uur tot 16 uur een kijkje nemen op het bedrijf van Jos Vos. Het bedrijf is te vinden op de Ronde Bleek 12 in Sterksel. De toegang is gratis.