25 augustus 2019

Groeiende online verkopen vragen om een vernieuwd distributieproces

Europese retailers hebben in de komende vijf jaar behoefte aan 25 miljoen vierkante meter extra logistieke ruimte. De vraag komt voort uit levering naar fysieke winkels, maar vooral in steeds grotere mate uit de groeiende online verkopen die vragen om een vernieuwd distributieproces. Nu de online verkoop in de eerste helft van dit decennium naar verwachting bijna zal verdubbelen, neemt de behoefte aan opslagruimte toe. Internetwinkelen vraagt zowel om megalocaties van ruim 100.000 vierkante meter als om gespecialiseerde distributiecentra en kleinere, lokale leveringspunten. [Lees meer…]

IVN in actie voor Sterk in Werk

1500 meter beplanting, een nuttige klus

1500 meter beplanting, een nuttige klus (foto HLS Nu) – klik voor vergroting

Na een paar uur flink aanpakken kijken de IVN-leden trots naar het resultaat: 1500 meter afrastering is voorzien van jonge haagplanten. Ze hebben er een snijdend koude noordoostenwind voor getrotseerd, op 23 maart, aan het begin van de lente.  “Dan is het niet zo’n kaal hek en ziet het er wat natuurlijker uit. Met een enkel mailtje hadden we zo een club vrijwilligers bij elkaar.”
Binnen de afrastering komt de ecologische groententuin van Converge, een initiatief van Constance van Dijk. In die tuin gaan jongeren werken van Leerwerkbedrijf D’n Vrije Vogel, dat sinds kort aan de Plaetse gevestigd is. Het is een onderdeel van de stichting Sterk in Werk die jongeren, jong volwassenen en volwassenen met ontwikkelings-, leer- of gedragsproblemen een volwaardige arbeidsparticipatie wil bieden. De tuin is mogelijk dankzij Staatsbosbeheer, dat gezorgd heeft voor de grond, omheining en voor het plantsoen. Bij elkaar een mooi staaltje van samenwerking: de natuur wordt onderhouden, mensen krijgen een kans op goed functioneren en de groente gaat naar de lokale restaurants Boreas en Vangaelen: economisch en duurzaam!

 

 

 

Valkenswaard zet snelle kavelruil op de kaart

Valkenswaard heeft een nieuwe draai gegeven aan het oude ruimtelijke instrument van kavelruil. Op vrijwillige basis zorgden 27 landbezitters binnen zes maanden tijd voor een herschikking van 150 hectare landbouwgrond. En daarmee voor kostenbesparing, behoud van landschap en meer verkeersveiligheid. Op dertig andere plekken in Nederland krijgt het project een vervolg. [Lees meer…]

Kadaster: meer verkochte woningen geregistreerd in februari 2013

VerkochtIn februari 2013 registreerde het Kadaster 7.897 verkochte woningen. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van februari 2012 (7.805). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2013, is er sprake van een stijging van 26,2%. Het Kadaster registreerde toen 6.260 verkochte woningen.

Woningtypen
Vergeleken met februari vorig jaar laat een meerderheid van de woningtypen een stijging zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. Tussenwoningen stijgen het meest met 4,1%. De grootste daling is bij vrijstaande woningen met 15,9%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2013, is er overal een stijging te zien. De toename is hier het hoogste bij vrijstaande woningen (34,9%). Bij appartementen is de stijging het minst groot (18,8%).

Provincies
Ten opzichte van februari 2012 daalt het aantal geregistreerde verkochte woningen in de meeste provincies, behalve in Flevoland (+30,2%), Noord-Holland (+7,1%), Gelderland (+6,5%) en Zuid-Holland (+1,1%). In Zeeland was de daling het grootst met 14,1%. Vergeleken met januari 2013 laten alle provincies een stijging zien. In Utrecht was de stijging het grootst (+41,5%), in Noord-Holland het minst groot (17,3%).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2013 met 10,1% af ten opzichte van februari 2012, van 14.168 naar 12.733. Vergeleken met januari 2013 (10.550) is er een stijging van 20,7%.

Executie veilingen
In februari 2013 vonden 122 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 26,9% ten opzichte van februari 2012 (167).

Bron: Kadaster

Website voor innovatief elektrisch vervoer

Sinds kort is op de website Nederland Elektrisch informatie beschikbaar over innovatief elektrisch vervoer. De site richt zich op gemeenten, bedrijven en particulieren. De onderwerpen variëren van techniek tot subsidies.
Ondernemers lezen op de website over de voordelen die elektrisch vervoer hun bedrijf biedt. Zo zijn er rekenvoorbeelden waarbij direct inzichtelijk wordt wat elektrisch rijden voor een bedrijf kan opleveren. Voor gemeenten biedt Nederland Elektrisch handreikingen voor het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer. Gemeentemedewerkers kunnen leren van de inspirerende voorbeelden van succesvolle projecten in andere gemeenten. Voor de consument die geïnteresseerd is in elektrisch rijden biedt Nederland Elektrisch veel praktische informatie. Op een overzichtelijke en actuele is te zien waar in Nederland de laadpalen staan. En er is informatie over automodellen, stekkersoorten en betaalmethoden.
Nederland elektrisch is een initiatief van het Formule E-Team. Dit team, waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken, vervult een voortrekkersrol op het gebied van elektrisch vervoer in Nederland.

NVB: verkoop nieuwbouwwoningen zakt steeds verder weg

Met nauwelijks 14.000 verkochte nieuwbouwwoningen was 2012 voor ontwikkelaars en woningbouwers het slechtste jaar sinds 1950. Als niet snel doeltreffende maatregelen worden genomen dreigt 2013 met de verkoop van 10.000 nieuwbouwwoningen pas echt dramatisch te worden. Het woonakkoord heeft de woningbouwers meer op achterstand gezet dan dat het heeft geholpen. [Lees meer…]

Iedereen oké?

Teamresultaat hangt af van de kwaliteit van de samenwerking. Maar bij een houding van: ‘Ik ben oké, maar jij – beste collega – bent niet oké…’ moet je wellicht even naar de juiste focus zoeken.

Gerrit Aeilkema

Gerrit Aeilkema

Gerrit Aeilkema www.nexusorganisatiecoach.nl

Wat moet je als teamlid of -leider nu met zo’n houding? Boos worden? Of gewoon stug met de eigen taak door gaan en zoals altijd trouw ‘de klus’ verder klaren? Je zou ook anders naar zo’n afkeurende houding kunnen kijken; misschien zit er voor die persoon zelfs wel een (onbewuste) logica achter die houding en heeft het helemaal niets met jou als persoon te maken. [Lees meer…]

AH Heeze wil duurzaamheid uitdragen

Toekenning Keurmerk krijgt vervolg

Toekenning Keurmerk krijgt vervolg (foto Margot van den Boer)

Na de toekenning van het Super Supermarkt Keurmerk op 20 februari 2013 wil AH Heeze-Leende dit ook uitdragen naar de klanten. Er verschijnt een magazine dat het teken staat van duurzaamheid. Dit magazine wordt huis aan huis verspreid en er staan stukken in over het filiaal. Bijvoorbeeld over de betekenis van het keurmerk:

  • Het keurmerk is het Nederlandse keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
  • Waarom? Het keurmerk is in het leven geroepen om de maatschappelijke betrokkenheid en de link  naar duurzaamheid, duidelijker onder de aandacht te brengen. Niet alleen door het te communiceren, maar ook door daadwerkelijk te toetsen.
  • De 7 criteria die van het supermarkt Keurmerk zijn afgeleid van de ISO 26.000 richtlijnen en zijn samen met TNO ontwikkeld. ISO 26.000 is een internationale richtlijn over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. De criteria zijn vervolgens door TNO getoetst aan de MVO-ladder. De zeven criteria zijn:
  1. Duurzaam met energie
  2. Lokale betrokkenheid
  3. Onderscheidend assortiment
  4. Afvalinzameling- en reductie
  5. Veiligheid en preventie
  6. Stimulerend personeelsbeleid
  7. Besparende transport en logistiek

Nieuwe steunmogelijkheden voor bedrijven in regio Eindhoven

Voor bedrijven in de stadsregio Eindhoven (SRE) zijn met ingang van 2013 twee nieuwe regelingen beschikbaar gekomen, te weten de SRE Investeringsregeling (SIR) en de SRE Adviesregeling (SAR). Deze regelingen zijn met name bedoeld om vernieuwende ontwikkelingen in het MKB met een meerwaarde voor de regio  te stimuleren. De SIR heeft de vorm van een renteloze lening, de SAR is een subsidieregeling.

Financiële ondersteuning
Met ingang van 2013 heeft de SRE een tweetal ondersteuningsregelingen in het leven geroepen, die bedoeld zijn voor vernieuwende ontwikkelingen voor het MKB in de regio, te weten de SRE Investeringsregeling (SIR) en de SRE Adviesregeling (SAR). De SRE wil hiermee ontwikkelingen stimuleren die een meerwaarde geven aan de regio.
De SIR is een renteloze lening bedoeld voor inrichting of aanschaf van nieuwe apparatuur, om nieuwe producten aan te bieden, om markten te verbreden of om een nieuwe markt aan te boren. De SAR voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken.
Voor beide regelingen is gekozen voor een laagdrempelige aanpak. Als belangrijkste eisen gelden dat een bedrijf gevestigd moet zijn in de regio en dat deze een nieuwe economische activiteit wil ontwikkelen.

Financieringsruimte
Voor de SIR geldt dat tot 30 procent van de gemaakte kosten in aanmerking genomen kunnen worden, met een minimum van € 450,- per bedrijfsmiddel en € 15.000,- voor het gehele project. De SAR kan ingezet worden voor de volledige advieskosten die samengaan met de uitvoering van het project. Voor de SIR en SAR samen geldt dat er tot een maximum van € 50.000,- voor beide regelingen samen kan worden aangevraagd.
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, voor de regeling is een budget beschikbaar van € 300.000,-.

Bron: SRE, www.plusprojects.nl

Albert Heijn Boonaerts krijgt keurmerk Super Supermarkt

Joris Boonaerts ontvangt het keurmerk uit handen van wethouder Vande Rijt

Joris Boonaerts ontvangt het keurmerk uit handen van wethouder Van der Rijt

Op woensdag 20 februari heeft AH Boonaerts het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) in ontvangst genomen. Deze ondernemer voldoet aan de zeven criteria die de basis vormen van het keurmerk en onderscheidt zich door het lokale verenigingsleven in de volle breedte te sponsoren, bewust aandacht te besteden aan de veiligheid van klanten en medewerkers in de winkel en een actief scholingsbeleid uit te voeren. Wethouder Wilma van der Rijt complimenteerde de heer Boonaerts met het behaalde resultaat en gaf aan trots te zijn op zo’n ondernemer in de gemeente.
Het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) is een nieuw label voor zelfstandige supermarktondernemers die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum in samenwerking met TNO. Het doel van het keurmerk is het stimuleren van duurzaam ondernemerschap. Daarnaast biedt het de zelfstandige supermarktondernemer ook een platform om praktijkvoorbeelden over duurzaam ondernemen met de klant en de buurt te delen. Met het keurmerk willen de zelfstandig supermarktondernemers ook bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse supermarktbranche.