7 juli 2020

Aandacht voor zorgkwaliteit en patiëntgerichtheid

De St. Anna Zorggroep organiseerde onlangs een zogenoemde Kwaliteitslunch voor haar medewerkers. Tijdens deze lunch presenteerden collega’s aan elkaar verbeterinitiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van patiënten- en cliëntenzorg. Met deze dag benadrukt de zorggroep dat zij de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft staan.

De afgelopen maanden konden medewerkers verbeterinitiatieven aandragen. Uit de inzendingen zijn in de voorrondes zes projecten uitgekozen die dee dag gepresenteerd mochten worden. Dit gebeurde in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop. Een vakjury onder leiding van Ingrid Wolf (lid raad van bestuur St. Anna Zorggroep) en een publieksjury kozen samen het winnende verbeterinitiatief. Ze letten hierbij onder andere op de meerwaarde voor cliënten/patiënten, kwaliteitswinst, de mate van innovatie en de manier waarop het initiatief werd gepresenteerd.

‘Vroeger tijden’ doen herleven
Dit keer won: ‘Terug in mijn tijd’, een project dat door de woonzorgcentra van Ananz in gang is gezet om een zo gunstig mogelijke omgeving voor dementerende ouderen te creëren. De inrichting van de psychogeriatrische locaties van Ananz wordt dusdanig aangepast dat deze aansluit bij het dementie-stadium van de cliënt. Zo worden bijvoorbeeld elementen uit vroeger tijden zoals een transistorradio, een oude wasmachine, antiek servies of oude schilderijen toegevoegd aan de woonomgeving. Dementerende cliënten voelen zich hierdoor zich meer thuis en ervaren meer rust. Verzorgenden merken dit verschil ook.
De betrokken medewerkers ontvingen de Anna Kwaliteitsprijs 2014 en mogen samen een leuke groepsactiviteit ondernemen.

Nieuwsgierig?
Kom kijken! Bent u nieuwsgierig geworden naar de gepresenteerde verbetertrajecten? In de centrale hal worden de posters van de zes initiatieven tijdelijk gepresenteerd.

Zorg voor patiëntgerichtheid en kwaliteit
De kwaliteitslunch is één van de instrumenten waarmee de St. Anna Zorggroep werkt aan kwaliteit van zorg en blijvend werkt aan een cultuur van patiënt- en cliëntgerichtheid binnen haar organisatie.

KvK: Marktpotentieel aanpassen senioren woningen minimaal 1 miljard tot 2015

De zorg in Nederland is volop in beweging. Mede door politieke keuzes in Den Haag zijn er grote veranderingen op de markt voor zorgbestendige woningen die kansen bieden voor ondernemend Nederland. Uit onderzoek van de Kamers van Koophandel blijkt dat om langer thuis te blijven wonen er veel investeringen in bouwkundige aanpassingen en aanpassingen in domotica (huisautomatisering) nodig zijn. Deze investeringen liggen voor de lange termijn t/m 2040 tussen de circa 5,5 miljard en 57 miljard euro. Op de korte termijn t/m 2015 zijn tussen de 1 en 11 miljard aan investeringen nodig. Om ondernemers te helpen bij het identificeren waar de kansen liggen, hebben de Kamers van Koophandel  in het najaar van 2013 onderzoek gedaan naar de landelijke en lokale ontwikkelingen op de woon- en zorgmarkt. De uitkomst is een inventarisatie van de bestaande en toekomstige capaciteit van zorgwoonvormen in Nederland voor de verschillende provincies en gemeenten.
Bron: KvK

Meer grond geeft koeien de ruimte

Voor melkveehouders komt er geen systeem van dierrechten waarmee een maximum wordt gesteld aan het aantal koeien. Groei blijft mogelijk, maar daarbij geldt als voorwaarde dat het bedrijf voldoende grond heeft om de extra mest die dat oplevert uit te rijden. Het bevorderen van deze zogenoemde grondgebondenheid in de melkveehouderij stimuleert eveneens de mogelijkheden voor meer koeien in de wei. Een alternatief is dat extra mestproductie wordt verwerkt. Het systeem van rechten voor veehouders om een maximaal aantal varkens en pluimvee te houden, blijft voorlopig bestaan. [Lees meer…]

Brede steun stimulering duurzame veehouderij

Er is brede steun voor de wijze waarop de provincie de verduurzaming van de veehouderij wil stimuleren met de zogenaamde Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Deze is ontwikkeld door de provincie, ZLTO, Brabantse Milieufederatie, de Provinciale Raad Gezondheid en een vertegenwoordiging van de Brabantse gemeenten. [Lees meer…]

Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe gewaardeerd met vijf sterren

Waardering met vijf sterren

Waardering met vijf sterren

De Nederlandse ApneuVereniging heeft aan het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe afgelopen week de hoogste kwaliteitswaardering voor diagnostiek en behandeling toegekend. Kempenhaeghe ontving de maximale vijf sterren voor de uitmuntende prestatie en hoge waardering door patiënten. Met deze waardering behoort Kempenhaeghe bij de beste klinieken voor slaapapneu in Nederland. [Lees meer…]

Regio maakt scherpe keuzes in kantorenvoorraad

De 21 gemeenten binnen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven pakken de leegstand op de kantorenmarkt samen daadkrachtig aan. Deze week hebben zij met de provincie Noord-Brabant en het SRE afspraken gemaakt over de reductie van de bouw van nieuwe kantoren in de regio. In het landelijk gebied worden de nieuwbouwmogelijkheden sterk ingeperkt en in het stedelijk gebied zijn duidelijke keuzes gemaakt voor slechts een aantal locaties waar nog nieuwbouw mogelijk is. Ten opzichte van het absolute hoogtepunt van vóór de crisis, is nu ruim 40 hectare en bijna 270.000 m² aan nieuwbouwplannen geschrapt. Het is de eerste keer dat er regiobreed afspraken zijn gemaakt over kantoren. [Lees meer…]

'Leegstand in buitengebied neemt explosief toe'

De komende jaren neemt de leegstand van gebouwen in het buitengebied toe tot circa 30 miljoen vierkante meter. Die leegstand is veel groter dan de leegstand op de kantorenmarkt, die ‘slechts’ 7 miljoen vierkante meter bedraagt. Dit meldt Edo Gies, onderzoeker van Wageningen UR, in het nieuwe NVMagazine. Gies bepleit flexibiliteit van gemeenten tegenover het vestigen van bedrijfjes op het platteland. [Lees meer…]

Marktinitiatief energieneutraal bouwen

Er ligt een kant en klaar pakket met oplossingen om nieuwbouw én bestaande bouw in snel tempo energieneutraal te maken. Tien koplopende grote bedrijven van het consortium Gebieden Energieneutraal (GEN) werkten samen aan oplossingen voor energieneutrale bouw. Dat resulteerde in het totaalpakket GEN Impactcase. Deze case kent veel praktische toepassingen voor gebieden waar het doel energieneutrale bouw is. Denk daarbij aan businessmodellen, gebiedsplannen, routeplanners, gebiedsatlassen en cashflowmodellen. De gemeente Heeze-Leende zint ook op mogelijkheden voor duurzaamheid voor De Bulders, waar woningen komen voor uiteenlopende doelgroepen. Laag energieverbruik levert de bewoners een voordeel op in de kosten.

Gemeenten en corporaties

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst moedigt het marktinitiatief aan. De minister roept geïnteresseerde gemeentes en woningcorporaties op om zich te melden voor deelname in GEN. De eerste vijf gemeenten die een GEN Impactcase laten opstellen, krijgen korting.
Bron: Agentschap NL

Acht actieve ondernemers organiseren Shop Event van Heeze

Don't miss it!

Don’t miss it!

Op donderdagavond 14 november 2013 organiseren Coloury Mode, DA de Aesculaap, Daan Body & Kids, Juwelier Eric Rooijmans, Eventjes Eten, Wereldwinkel, Galerie Queste en Thuis bij Cooijmans het  Shop Event van Heeze

Deze acht actieve ondernemers die nooit stilstaan, zijn trots op hun winkels. Door samen als ondernemers sterk en actief te zijn en ruime openingstijden te hanteren proberen zij de klanten in Heeze te houden. Verder zorgen zij voor een goed assortiment voor ieder budget. Op deze gezellige avond, die plaats vindt aan de Kapelstraat ter hoogte van Thuis bij Cooijmans,  Coloury mode en Galerie Queste, willen de winkeliers hun klanten waar ze zuinig op zijn, belonen.

U maakt kennis met de nieuwste collecties en trends van deze toonaangevende winkels in Heeze. De deelnemers pakken uit en je wordt geweldig in de watten gelegd met hapjes, drankjes, demonstraties, advies, mode, tassen, sieraden, muziek, nagels lakken en een prettig gezelschap om in een leuke ambiance even bij te praten. Ook is er voor iedere bezoeker een verrassende goodie-bag met kans op schitterende prijzen!
In Heeze is de klant koning en daarom wordt de rode loper voor u uitgelegd.

Deelname is gratis. Meld u tijdig aan want vol is vol. Inschrijven voor maandag 11 november via interlinie@wxs.nl.

U bent van harte welkom van 18 tot 22 uur. Don’t miss it!

Poortmannen volgende fase voor glasvezel

Grote behoefte aan glasvezel

Grote behoefte aan glasvezel

Op 17 oktober 2013 heeft HSLnet tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van bedrijven de mogelijkheden besproken voor aanleg van glasvezel op bedrijventerrein De Poortmannen. Nu de aanleg in de kernen flink vordert (ook HLS Nu werkt via glasvezel) wordt de aandacht verlegd naar de overige delen van de gemeente Heeze-Leende. Glasvezel voor iedereen is immers de ambitie van de coöperatie. Op de De Poortmannen is bij een aantal bedrijven duidelijk behoefte aan grotere capaciteit van de internetverbinding. Bij intensief gebruik loopt op dit moment de snelheid van het net aanzienlijk terug. [Lees meer…]