16 juli 2019

Informatieavond over aanbesteden: hoe krijg ik een opdracht?

Hoe krijg ik als ondernemer een overheidsopdracht? Uit gesprekken met ondernemers blijkt regelmatig dat inkoop en aanbestedingen een onderwerp is dat hen bezighoudt. Gaan de opdrachten altijd naar de ‘grote partijen’? Hebben kleinere, locale bedrijven ook kansen?
De Eerste Kamer heeft een nieuwe Aanbestedingswet aangenomen. Deze is in werking sinds 1 april 2013. Dat is voor de gemeente Heeze-Leende aanleiding om u bij te praten tijdens een informatieavond. Alle ondernemers die geïnteresseerd zijn in hoe overheidsopdrachten in de markt worden gezet zijn welkom op donderdag 17 oktober 2013. In de raadzaal van het gemeentehuis staat de koffie klaar vanaf 19.30 uur, het programma begint om 20 uur. Om 21.30 uur ronden we af. Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) verzorgt de presentaties. Het doel van de avond is  over publieke inkopen en aanbestedingen.

Graag vooraf aanmelden bij de bedrijfscontactfuntionaris, mevr. G. van Bree, (040- 2241478) met vermelding van contactgegevens en ‘bijeenkomst BIZOB op 17 oktober’.

PvdA Brabant stelt vragen na aanhouding medewerkers Reiling

Naar aanleiding van de aanhouding van twee medewerkers van afvalverwerkingsbedrijf Reiling Sterksel heeft de PvdA Brabant vragen gesteld aan het provinciebestuur. De medewerkers zouden zijn aangehouden op verdenking van het lozen van afvalwater. De PvdA Brabant wil weten welke afvalstoffen zijn geloosd en welk gevaar dit oplevert voor de volksgezondheid en het milieu.
Provinciebestuurder Van den Hout (SP) verklaarde begint dit jaar dat de provincie ‘geen twijfels meer heeft ten aanzien van de integriteit van Reiling Sterksel’. De PvdA wil weten of het provinciebestuur nog steeds achter die uitspraak staat. Ook wil de PvdA weten of het provinciebestuur bereid is de vergunning te heroverwegen als de verdenkingen gegrond blijken te zijn.
Reiling reageerde deze week met een persbericht.

Debiteurenbeheer: vier basistips

Debiteurenbeheer nog steeds ondergeschoven kindje
Ondanks dat de crisis toch een aardige eyeopener zou moeten zijn voor bedrijven om het debiteurenbeheer wat serieuzer te nemen, valt het mij op dat veel bedrijven nog steeds weinig investeren in debiteurenbeheer. Daarom geef ik u graag enkele basistips voor een goed en degelijk debiteurenbeheer. Opdat debiteurenbeheer de plek krijgt die het verdient! [Lees meer…]

Overheid betaalt mee aan e-bike voor woonwerkverkeer

Fietsplezier plus een bonus

Fietsplezier plus een bonus

Begin september 2013 is het project B-riders van start gegaan. Met dit project willen de provincie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu autogebruikers ertoe bewegen om vaker de (elektrische) fiets te gebruiken om naar het werk te reizen.

Deelnemers kunnen een deel van de aanschaf van een e-bike terugverdienen als ze de auto laten staan. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een online fietscoach die hen stimuleert om vaker te fiets te pakken.

B-riders
B-riders bestaat uit twee onderdelen: een E-Bike Bonus en een Online Fietscoach. Met de E-Bike Bonus kunnen mensen die een elektrische fiets aanschaffen een deel van de aanschafkosten terugverdienen. Per gefietste kilometer op werkdagen ontvangen de deelnemers een financiële vergoeding. In de spits is de vergoeding hoger dan daarbuiten. Daarnaast kunnen deelnemers gebruik maken van de slimme Online Fietscoach app die de fietsers stimuleert om vaker de fiets te nemen.

Beter Benutten
B-Riders is een project van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie en maakt onderdeel uit van het Rijksprogramma Beter Benutten. Hiermee werken overheden en bedrijfsleven aan een betere doorstroming in de spits.

Acceptatie idee hangt meer af van type leidinggevende dan van idee

Leidinggevenden die competitief zijn ingesteld, staan minder open voor creatieve ideeën van werknemers dan leidinggevenden die zichzelf willen verbeteren. Bedrijven waarvoor creativiteit een belangrijke succesfactor is, kunnen daarom nadeel hebben van leidinggevenden die de beste willen zijn. Dit concludeert NWO-onderzoeker Roy Sijbom, die op 5 september promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. [Lees meer…]

Subsidie: Green Deal Zonneceltechnologie

Ondernemers die willen investeren in zonne-energieprojecten kunnen tot en met 31 mei 2020 een subsidie voor een garantstelling aanvragen vanuit de Green Deal Zonneceltechnologie.

Green Deal Zonnetechnologie in het kort
In de Green Deal Zonneceltechnologie stelt het Rijk een bedrag van 5.400.000 euro beschikbaar. Hiermee worden subsidies verleend in de vorm van garantstellingen. De garantstellingen moeten voor ondernemers onzekerheden wegnemen, waardoor innovatieve zonne-energieprojecten van de grond komen. Vaak gaat het om projecten die gebruik maken van gecertificeerde producten, maar waarmee nog geen langdurige praktijkervaring is opgedaan. De projecten moeten wel op voorhand rendabel zijn.

Gezochte projecten

  • De subsidie is bedoeld voor projecten die grensverleggend samenwerken op het gebied van zonne-energie.
  • Projecten die bij realisatie de architect – installateur/solateur –fabrikant etc. in de keten met elkaar verbinden.
  • En zorgen voor nieuwe technologieën, waarbij de investeerders wel zekerheid willen over de opbrengst en garantie van het systeem.

Aanvraag

Bron: Brabant.nl

Inschrijftermijn bouwgrond bedrijven Heeze-Leende nadert einde

In bestemmingsplan De Poortmannen wordt een uitbreiding van het industrieterrein de Poortmannen gerealiseerd. De gemeente verkoopt een drietal kavels met bedrijfswoning op de Heivelden/de Kluis en een aantal kavels voor bedrijven aan de Geestakkers te Heeze. Ook is een kavel met bedrijfswoning te koop op terrein De Breedvennen. De minimale kavelgrootte bedraagt 1000 m2 en de maximale grootte 5000 m2. De gemeente levert zoveel mogelijk maatwerk, in overleg met de potentiële kopers. Na afronding van de intakegesprekken en toetsing aan de selectiecriteria ontstaat een totaalbeeld van de wensen van de bedrijven. Aan de hand hiervan wordt een verkavelingsplan gemaakt.

In de Poortmannen bestaat de mogelijkheid tot het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw. Dit geeft ondernemers de kans om gezamenlijk aan de minimale kavelgrootte te voldoen. Reageren kan dus ook als u geïnteresseerd bent in het deelnemen aan een bedrijfsverzamelgebouw.

Op www.heeze-leende.nl vindt u de uitgiftebrochure en het inschrijfformulier. De inschrijftermijn eindigt op vrijdag 16 augustus 2013 12.00 uur.

Natuur & Milieu: zekerheid op zonnemarkt cruciaal na afloop subsidieregeling

Alleen dit jaar nog subsidie tot 650 euro

Al bij bijna 200.000 huishoudens

Zeker 90.000 extra huishoudens zijn het afgelopen jaar van zonne-energie voorzien door de overheidssubsidie op zonnepanelen. Natuur & Milieu is blij dat dat de subsidie de markt zo’n flinke boost heeft gegeven. Uit eerdere berekeningen van Natuur & Milieu bleek dat begin 2013 100.000 Nederlandse huishoudens van zonnepanelen waren voorzien. Gisteren maakte Agentschap NL bekend dat de subsidiepot voor zonnepanelen leeg is. [Lees meer…]

Verlaging zelfstandigenaftrek zal zzp’ers hard treffen

FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in de sectoren Bouw, Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, is bezorgd over de gevolgen van de kabinetsplannen om te snijden in de fiscale voordelen voor zelfstandige ondernemers. Volgens het kabinet worden werkgevers nu te veel verleid om werknemers te ontslaan om ze vervolgens als zelfstandige ondernemer in dienst te nemen. Dat wil het kabinet nu tegengaan door te bezuinigen op de ondernemersfaciliteiten. [Lees meer…]

Walking dinner: wandelen en proeven

Wandelen en proeven

Wandelen en proeven

Walking Dinner is een proeverij gecombineerd met een wandeling op een zondagmiddag. Walking Dinner is een kennismaking met verrassende horeca. Walking Dinner is genieten van een gerecht met een bijpassend drankje bij elk restaurant. Walking Dinner is geschikt voor alle leeftijden en gezelschappen. Maar bovenal is het een gezellig dagje uit!
Walking Dinner is een nieuw initiatief van Arjen Organiseert, een jonge onderneming uit Heeze-Leende. “We maken een start met dit idee in Eindhoven,” zegt Arjen Snoeijen, die al jaren werkzaam is geweest in de horeca van Heeze. “Als dit aanslaat, kijken we ook naar mogelijkheden in Heeze.”
Arjen Organiseert is ook initiatiefnemer van de Spijkerspelen.