25 augustus 2019

Nederlandse veehouders zamelen 824.397 euro in voor strijd tegen kanker

 

Nederlandse veehouderij fietst 824.397 euro bijeen voor onderzoek tegen kanker

REGIO – Bijna 200 varkens-, pluimvee- en rundveehouders beklimmen deze week de Aple d’Huez. Ook deelnemers uit onze regio. Deze Nederlandse veehouders gunnen zich maar zelden een weekje vrij vanwege de zorg en verantwoordelijkheid voor hun dieren. Deze week laten ze die zorg voor één week over aan een ander. Aanstaande donderdag beklimmen ze met ruim 150 afgevaardigden uit de veehouderij, op één dag, maar liefst zes maal, de Alpe d’Huez. Vanmiddag werd bekend dat zij daarmee 824.397 euro bijeen hebben gebracht voor onderzoek tegen kanker. Aanstaande woensdag en donderdag groeit dit bedrag nog uit. Elke beklimming levert namelijk ook nog het nodige op.

Op één dag zes maal de Alpe d’ Huez beklimmen in de strijd tegen kanker
Bij een indrukwekkende bijeenkomst vandaag kwamen fietsers, supporters en vrijwilligers op de top van de Franse berg Alpe d’Huez samen om hun dierbaren te gedenken. Onder aanvoering van Maarten Peters die het lied ‘Dichterbij de hemel kom ik niet’ live zong, werden honderden rode en groene ballonen onder een blauwe hemel losgelaten. De kleuren rood en groen symboliseren het logo van BIG Challenge. BIG Challenge is een actie vanuit de Nederlandse veehouderij in de strijd tegen kanker. Het is de zesde keer dat varkens-, pluimvee- en rundveehouders, dierenartsen, voerleveranciers en andere betrokkenen onder het mom van “BIG Challenge” aan Alpe d’ HuZes deelnemen. De deelnemers zetten zich elke dag in voor de gezondheid en het welzijn van hun dieren. Eéns per jaar doen ze dat in het bijzonder ook voor iedereen die te maken krijgt met kanker.

BIG Challenge is gestart in 2009 door oprichter Herman Houweling. In de afgelopen jaren is het team flink gegroeid, naar 152 deelnemers in 2014. Ook de ingezamelde sponsorgelden nemen jaarlijks toe. In totaal is er in het bestaan van BIG Challenge bijna 4 miljoen euro ingezameld. Deze bedragen zijn 100 procent gedoneerd aan het Alpe d’HuZes/KWF-Fonds.

Meer informatie: www.bigchallenge.eu en over Alpe d’HuZes op www.opgevenisgeenoptie.nl.

Gemeente en Wereldwinkel ondertekenen contract voor duurzame producten

HEEZE – sepiaDe Gemeente Heeze-Leende wordt de eerste grote bedrijfsmatige klant van de Wereldwinkel Heeze. De komende twee jaren koopt de gemeentelijke organisatie een aantal producten in bij de Wereldwinkel. Net als in elke andere organisatie wordt ook in het gemeentehuis koffie en thee geschonken en gedronken. De Wereldwinkel gaat de Fair Trade thee en producten voor bij de koffie en thee leveren, zoals de suiker en de melk in cups. Voor veel producten die de gemeente inkoopt is het gebruikelijk om deze aan te besteden. De Wereldwinkel was voor deze aanbestedingsprocedure uitgenodigd om een aanbieding te doen en bleek met marktconforme prijzen duurzame producten te kunnen leveren.

Namens de vereniging Wereldwinkel Heeze waren voorzitter mevrouw Anje Dousma en secretaris Diny Benthem op dinsdag 27 mei jl. in het gemeentehuis voor de ondertekening van het contract met de gemeente. “Het ‘commerciële’ begin is gemaakt, laten we hopen dat andere bedrijven het voorbeeld van de gemeente gaan volgen”, aldus mevrouw Dousma.

Bedrijventerrein de Poortmannen is voorzien van HSLnet

Inge Maas (Bumet BV) zorgt met een vinger op het lasapparaat dat de eerste glasvezelverbinding op de Poortmannen tot stand komt

HEEZE – Vandaag is de eerste werkende aansluiting op Bedrijventerrein De Poortmannen een feit. Vooral voor bedrijven is een supersnel werkende en bedrijfszekere glasvezelverbinding essentieel. Vijf bedrijven op De Poortmannen hebben zich verenigd en gezamenlijk door voorfinanciering de aanleg versneld mogelijk gemaakt. Alle bedrijven kunnen nu aansluiten en kiezen uit drie zakelijke dienstverleners.

In Heeze-Leende werkt Coöperatie HSLnet voortvarend verder aan de aanleg van het eigen glasvezelnetwerk. Alle kernen zijn inmiddels voorzien van HSLnet: glasvezel met een ideaal. Vanaf vandaag gaat ook Bedrijventerrein De Poortmannen in Heeze gebruik maken van dit glasvezelnetwerk. De afgelopen weken is hard gewerkt om De Poortmannen te verglazen. Inmiddels leveren Signet, TriNed en Solcon als zakelijke dienstverleners, supersnel internet, haarscherpe televisie en telefonie via het HSLnetwerk. Daarnaast bieden ze ook zakelijke services zoals pinnen en online backup aan.

Tijdens de feestelijke ingebruikname van het HSL glasvezelnetwerk, vertelt Wim van de Voort, financieël directeur van Bumet hoe belangrijk een supersnelle maar ook bedrijfszekere internetverbinding voor Bumet is. “Bumet heeft een vestiging in Hongarije en dagelijks moeten er grote hoeveelheden data, waaronder diverse technische tekeningen verzonden worden. In het verleden leverde dat regelmatig problemen op als meerdere personen gelijktijdig gebruik maakten van de coax-verbinding. Maar dat is nu verleden tijd.” Ook EE-labels, Van de Vin, Swaans Beton en Europe Metals wilden zo snel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die het glasvezelnetwerk van HSLnet biedt. “Wij hebben elkaar snel gevonden en samen met HSLnet hebben we een oplossing gevonden voor de benodigde financiën”, aldus Wim van de Voort.

Overige Bedrijventerreinen en Buitengebieden
Nu alle kernen en Bedrijventerrein De Poortmannen zijn voorzien van een glasvezelkabel, wil HSLnet zo snel mogelijk ook in het buitengebied aan de slag. Het tijdstip van aanleggen is afhankelijk van de financiën van HSLnet. De afstanden tussen woningen en tot de wijkstations (POPs) zijn in het buitengebied veel groter dan in de kernen, waardoor de aanleg ook vele malen duurder is. HSLnet probeert haar financiële armslag te vergroten door enerzijds aanspraak te maken op het breedbandfonds van de provincie en anderzijds nog steeds obligaties aan te bieden. HSLnet brengt momenteel samen met Spitters BV het buitengebied opnieuw in kaart, zodat het buitengebied op een slimme wijze kan worden aangelegd. Per cluster maakt Spitters inzichtelijk wat de aanleg kost. Als dit duidelijk is, kan HSLnet op basis van haar exploitatie beslissen wanneer welk cluster aan de beurt komt. Binnen enkele maanden is deze planning beschikbaar.
De bewoners van de clusters kunnen daarna ook benaderd worden met de vraag of bewoners zelf misschien in de vorm van een voorfinanciering de aanleg willen bespoedigen, zoals bij Bedrijventerrein De Poortmannen ook is gebeurd. De bewoners of bedrijven ontvangen voor de voorfinanciering een rente en na verloop van tijd komt het door hen ingelegde geld weer beschikbaar.

 

Het Nieuwe Rijden werkt samen met ITAS Systems

Brandstofkosten besparen met de tachograaf

De Europese rij- en rusttijdenregels schrijven voor dat voertuigcombinaties boven de 3500 kg een (digitale) tachograaf moeten hebben. De tachograaf is bedoeld om de naleving van rij- en rusttijden van beroepschauffeurs te controleren. Maar de tachograaf biedt ook waardevolle informatie over de rijstijl van de chauffeur. ITAS Systems BV. [Lees meer…]

Dijksma: Boerenbedrijven kunnen groeien door aanpak ammoniak

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft samen met het agrarisch bedrijfsleven afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak. Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen groeien en de natuurkwaliteit verbetert. De afspraken zijn onderdeel van een overeenkomst in het kader van de zogenoemde Programmatische Aanpak Stikstof. [Lees meer…]

Samenwerking ITAS Systems en Het Nieuwe Rijden

Brandstof besparen met de tachograaf
De Europese rij- en rusttijdenregels schrijven voor dat voertuigcombinaties boven de 3500 kg een (digitale) tachograaf moeten hebben. De tachograaf is bedoeld om de naleving van rij- en rusttijden van beroepschauffeurs te controleren. Maar de tachograaf biedt ook waardevolle informatie over de rijstijl van de chauffeur. ITAS Systems BV (Internationaal Tacho Analyse Systeem) uit Heeze ontsluit deze informatie naar haar klanten wat hun de mogelijkheid biedt om brandstof te besparen, schade te reduceren, uitstoot van CO2 te verlagen en veiligheid in het verkeer te vergroten. Om deze reden is het Instituut van Duurzame Mobiliteit in 2013 een meerjarige samenwerking met ITAS aangegaan vanuit het beleidsprogramma Het Nieuwe Rijden, dat als doel heeft de CO2-uitstoot met 1 Megaton te verlagen in het Nederlandse verkeer. [Lees meer…]

“Leegstand dreigt op het platteland”

In 2030 staat 15 miljoen vierkante meter agrarisch onroerend goed leeg. Dat komt overeen met de
oppervlakte van meer dan 2.100 voetbalvelden. De verwachte leegstand van Nederlandse
boerenerven overstijgt daarmee die van kantoor- of winkelruimte. [Lees meer…]

Rapport: werk samen aan terugdringen winkelleegstand

Leegstand winkelstraat Heeze (foto HLS Nu)

Leegstand winkelstraat Heeze (foto HLS Nu)

Het probleem van leegstaande winkelpanden kan alleen opgelost worden door samenwerking op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door marktpartijen en overheid. Dit is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Winkelgebied van de Toekomst’ dat Detailhandel Nederland vandaag presenteert. Voorafgaand aan de komende gemeenteraadsverkiezingen worden gemeenten opgeroepen dit onderwerp op te nemen in de nieuwe coalitieakkoorden. [Lees meer…]

Risicomanagement als onderdeel van de bedrijfscultuur

Het opleggen van strakke regels vanuit de directiekamer om bedrijfsrisico’s te beperken kan een averechts effect hebben: medewerkers kunnen zich gaan verschuilen achter de procedures. Hoe zorg je ervoor dat individuele medewerkers zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor hun acties? [Lees meer…]

IDHL Ondernemersprijs voor Riet Fiddelaers uit Heeze

Ondernemer van het jaar

Ondernemer van het jaar (foto Margot van den Boer)


Riet Fiddelaers van Expertisecentrum Omgaan met Verlies is door de ruim 90 leden van de ondernemersvereniging Industrie en Dienstverlening Heeze-Leende (IDHL) uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar 2013. Burgemeester Paul Verhoeven overhandigde deze week de prijs die aan de onderscheiding verbonden is tijdens het drukbezochte nieuwjaarsdiner aan de winnares. Elk jaar bestaat de prijs uit een kunstwerk van beeldhouwer Tom Haemers uit Heeze en een oorkonde. [Lees meer…]