19 maart 2018

Informatie bijeenkomst Algemene Verordening Gegevensbescherming voor vrijwilligersorganisaties

HEEZE – LEENDE – Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren, dus ook voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. In deze informatiebijeenkomst helpen wij, de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende (VCHL), jou bij het AVG-bestendig maken van jouw organisatie!

Deze informatiebijeenkomst vind plaats op dinsdag 24 april 2018 van 19:30 uur tot 21:00 uur in de Raadszaal van het Gemeentehuis. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via vrijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl voor 17 maart a.s. of door te bellen naar 06-25012524

In het kort
Wat: informatiebijeenkomst Algemene Verordening Gegevensbescherming voor vrijwilligersorganisaties
Wanneer: dinsdag 24 april 19:30 – 21:00 uur
Waar: Raadszaal van het Gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2, 5591 HS Heeze
Wie: Vrijwilligersorganisaties die persoonsgegevens bewaren
Aanmelden: via vrijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl vóór 17 april 2018

D66 steunt initiatief voor een krasse knarren hof

HEEZE – LEENDE – “Een aantal inwoners van Heeze-Leende, noemen zichzelf liever krasse knarren dan senioren of bejaarden.
Zij hebben een prachtig initiatief genomen voor een vernieuwende woonvorm voor ouderen.
Met elkaar willen ze een aantal, als boerenschuren vormgegeven huisjes, gegroepeerd in een hof, gaan bouwen en deze helemaal als ‘krasse knarren’ woning inrichten.
Zo kunnen zij straks allereerst voor elkaar gaan zorgen, niet iedereen kan alles nog zelf maar met elkaar kunnen ze een hoop zelf oplossen. Ook is het voor vrijwilligers en andere zorgverleners ideaal om ze op één plek te kunnen helpen.

Uit recent onderzoek is gebleken dat 50% van de 75 plussers en zelfs 60% van de 85-plussers zich regelmatig eenzaam voelt, dit enorme probleem wordt ook opgelost, voor deelnemers aan zo’n mooi initiatief.

Met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap moeten de plannen worden uitgevoerd.
Daardoor zijn de deelnemers in staat maximale zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt, een geweldig voordeel vergeleken met reguliere bouwprojecten.
(meer info over CPO op bouwineigenbeheer.nl)

D66 wil dit originele, praktische en concrete plan faciliteren en mogelijk maken.
Er zijn al een aantal locaties in onderzoek en we hebben de eerste schetsen al gezien.
In alle dorpskernen zijn er inmiddels krasse knarren die zich enthousiast bezighouden met een dergelijk CPO project en D66 vindt dat deze initiatieven een goede kans verdienen van een open, constructief meedenkend, lokaal bestuur.

Als u dat ook vindt steun ons dan met uw stem op 21 maart en Samen krijgen we het voorelkaar!”, aldus Pieter van der Stek.

Laat energietransitie in voordeel Heeze-Leende werken

Energietransitie

Duurzaamheid en energietransitie

HEEZE – LEENDE – De Partij voor Oud en Jong – GroenLinks plaatst duurzaamheid en energietransitie als één van de belangrijkste punten op haar programma. Daarom organiseerde zij op 7 maart een avond over dit thema met twee betrokken sprekers: Arno Uijlenhoet, lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor GroenLinks en Paul Smeulders, wethouder GroenLinks in Helmond. Hun boodschap: laat de energietransitie in het voordeel van Heeze-Leende werken door samen te werken met burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden.

In zijn bijdrage schetste Arno Uijlenhoet de urgentie om werk te maken van energietransitie: “Als we ons klimaat niet uit de hand willen laten lopen, mogen we in 2030 niet meer dan 55% van de huidige hoeveelheid CO2 uitstoten en mogen we in 2050 helemaal geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent dat we al in 2030 ons energiegebruik met de helft moeten beperken en voor 40% hernieuwbare energie moeten gaan opwekken. De teller voor energiebesparing staat in Brabant nog maar op een paar procent en het percentage duurzaam opgewekte energie bedraagt 9%”. Er is dus nog een hele weg te gaan. Maar er is ook goed nieuws. De provincie beschikt over forse financiële reserves waarmee gemeenten als Heeze-Leende hun voordeel kunnen doen. En Heeze-Leende kan gebruik maken van de kennis en ervaring van andere gemeenten.

Daarom vertelde Paul Smeulders, die onlangs nog werd verkozen tot lokale politicus van het jaar 2017, op inspirerende wijze hoe hij in Helmond een proces op gang heeft gebracht om op allerlei terreinen in Helmond duurzaamheid op de agenda te zetten. Dat was begonnen in 2015 met een conferentie waarbij bedrijven, woningcorporaties, onderwijs, gemeente, waterschap, Brabant Water en de ZLTO samen een zogeheten versnellingsagenda vaststelden. Daaruit ontstonden tal van projecten, variërend van gasloos bouwen en geothermie tot het energiehuis, waar iedereen gratis advies kan krijgen over hoe hij/zij kan bijdragen aan energietransitie en duurzaamheid. Waar duurzaamheid in Helmond vier jaar geleden nog werd gezien als een klein thema, is het nu een brede maatschappelijke beweging waaraan iedereen kan bijdragen.

Een vergelijkbaar proces zou ook in onze gemeente mogelijk moeten zijn, rekening houdend met de eigen, lokale omstandigheden. Zo hebben in Heeze-Leende huishoudens en mobiliteit een relatief groot aandeel in het totale energieverbruik. Volgens Arno Uijlenhoet is het daarom logisch om aan besparing in deze sectoren prioriteit te geven. “Te denken valt aan projecten op het gebied van woningisolatie, gasloos bouwen en laadpalen in combinatie met de opwekking van lokale groene stroom via zonnedaken en windturbines. Gegeven de ondergrond is geothermie in Heeze-Leende geen optie”. Al met al ziet Arno Uijlenhoet voor Heeze-Leende een mooie uitdaging om van de energietransitie samen met burgers, bedrijven en instellingen een succes te maken. Hij gaf aan graag bereid te zijn om daarover in de toekomst advies te geven.

Frans Maas, lijsttrekker van de Partij voor Oud en Jong – GroenLinks: “Hierin schuilt de kracht van deze combinatielijst: We hebben onze wortels in de lokale gemeenschap én kunnen profiteren van de kennis en het netwerk van iemand als Arno Uijlenhoet op het gebied van duurzaamheid en energietransitie”.

Potgrond actie Scouting Sint Nicasius

DSC_6695

HEEZE – Al door het dorp gereden vandaag? Dan heeft u vast de pallets met potgrond gezien op het plein voor het gemeentehuis. Ook komen de jongens en meiden van de Scouting bij u langs de deur om de potgrond te verkopen.

 

Kom bestellen of afhalen. Nog de hele middag op het gemeentehuisplein aan de Jan Deckersstraat. DSC_6694

Kempro: Voedingsbodem voor creatie

kempro434a7b96-096e-47f7-ad9b-fbe316050fa2

Van 11 maart tot 30 april Mariëlle van den Bergh, Liesbeth Bijkerk en Helma Veugen

 

 

STERKSEL – Drieluik van inspiratieskempro galerie fb4cc8ef-6bd9-4772-aa42-55040798a99a

De artistieke zwaargewichten die de adviesgroep vormen van Galerie Kempro hebben inmiddels de faam opgebouwd dat zij wonderbaarlijk interessante melanges van kunst presenteren. Komende tentoonstelling bevestigt die reputatie. Drie gerenommeerde regionale kunstenaressen combineren hun geheel eigen en originele benadering van creatie tot één verbluffende totaalpresentatie. Mariëlle van den Bergh haalt inspiratie uit verre reizen en vat impressies samen in kunstwerken met gecombineerde technieken. Liesbeth Bijkerk keert in zichzelf om ontdekkingsreizen-met-ogen-dicht te beleven, welke zij uitbeeldt in haast dromerige doeken. Helma Veugen gaat het liefst uit van één enkele boom waarin zij verleden én toekomst herkent en ze stroomlijnt die beelden op canvas.

 

Reizen
Verre, lange reizen, boordevol impressies, verbazingen en emoties schreeuwen om visualisatie. Zo begint Van den Bergh een kleine tien jaar geleden met het verwerken van impressies in kunst. Evenals haar reizen, zijn haar uitingsvormen groots en gevarieerd: levendige wandkleden blijken het ultieme medium om de caleidoscoop te presenteren. Tasmanië, Japan, India, Canada, China, Scandinavië en IJsland. Natuur kan centraal staan, maar ook onze vaderlandse geschiedenis, gezonken scheepswrakken of de vormen van sterrenstelsels. “Tegenwoordig combineer ik verscheidene materialen en technieken in één werk. Op mijn thuishonk als artist-in-residence in het EKWC, European Ceramic Workcentre in Oisterwijk, voeg ik keramiek toe aan geweven, gebreide of geborduurde ondergrond waarvoor ik te gast mag zijn in het Textiel Museum Tilburg”. Een huwelijk tussen textiel en keramiek. Kleurige grootse wandtapijten, een levensgrote boom met een bast van textiel en takken van glas: Mariëlle van den Bergh toont zich in al haar werk een veelzijdig, bereisd kunstenares.

Fantasie
“Abstract bestaat niet. Ik schep beelden waarin ieder het eigene in kan zien, elke keer weer. Mijn expressie is vooral de basis voor een geheel op eigen fantasie gestoelde persoonlijke ‘afbeelding’ in de geest van de toeschouwer. Mijn inspiratie haal ik uit emoties die ik voel bij herinneringen, ervaringen, schilderijen, teksten of muziekstukken. Daaruit ontstaan mentale indrukken zonder direct tastbare vorm, waaruit ik zelfstandige beelden componeer. Los van alles wat ons dagelijks omringt.” Liesbeth Bijkerk ziet haar werk als sporen van herinneringen, ze schildert associatief. Zonder directe verwijzing naar de buitenwereld creëert zij een weemoedige en tegelijkertijd inspirerende sfeer. Voornamelijk met gouache en krijt op papier. Bedachtzaam, aarzelend bijna. Beetje dromerig. Ze gebruikt tegenstellingen in kleuren. En in vormen, die ze vaak letterlijk doorsnijdt en dan weer in andere combinaties samenbrengt. Toch blijven die tegenstellingen makkelijk overbrugbaar, want altijd ligt er een bijna onmerkbare, verrassende compositie aan ten grondslag. De droge streek van een kwast, een spetter, of druipende verf, al die elementen duiden erop dat er een mens aan het werk is geweest. Bijkerk is een kunstenaar die erin slaagt de werkelijkheid zó te verinnerlijken dat de artistieke neerslag ervan ongehinderd mooi en helder bij de bezoeker binnenkomt. Iedereen ziet ‘afbeeldingen’ van de eigen geest.

Focus
In het werk van Helma Veugen herken je steeds die ene vorm. Je zou kunnen denken dat het een wolk is, die zich losjes boven de aarde beweegt. Maar het is een boom en hij staat in de Groote Peel.
Het ruige heidelandschap bij Ospel vormt het uitgangspunt voor Veugens werk. Deze oerplek, waar haar opa en vader turf staken, staat haar altijd voor de geest. Met name die ene asymmetrisch karakteristieke boom met één uitwaaierende zijde verbeeldt het heden en het verleden; een magisch inspirerende plek. Zelfs nadat ‘haar’ boom enkele jaren gelden onder aan de stam afbreekt, werkt ze met de gevallen stam samen in alle weersomstandigheden. In alle stemmingen van zowel het landschap als haarzelf. Resulterend in impulsieve gebaren of subtiele lijnen en vlakken, zowel op papier als op lithosteen. Ingetogen, met zichtbaar veel aandacht en zorg. Langzaam maar zeker evolueert het beeld van ‘minder’ boom naar ‘meer’ landschap. “Dit landschap is altijd in mijn gedachten. De schilderijen worden in de Peel gemaakt in alle weersomstandigheden en ik probeer die constante en toch zeer wisselende inspiratie ook zo gevarieerd mogelijk weer te geven. Dat kan variëren van impulsieve gebaren tot subtiele lijnen en vlakken, zowel op papier als op de lithosteen.
Mijn Peelwerken liggen mij na aan het hart.” Die intensiteit spettert van de doeken.
Galerie open: zondag t/m donderdag 13.00 – 17.00 uur. Aan de Kloostervelden (voormalig Providentia).

Een duurzame gemeente, hoe bereik je dat?

HEEZE – LEENDE – Woensdag 7 maart organiseert Partij Voor Oud en Jong / GroenLinks in ’t Perron de presentatie: Een duurzame gemeente, hoe bereik je dat?

Duurzaamheid, we vinden het allemaal belangrijk, maar hoe pak je dat aan? Wat heeft de gemeente aan instrumenten om daarmee aan de slag te gaan? Rond deze vraag organiseert de Partij Voor Oud en Jong – GroenLinks op woensdag 7 maart een presentatie in ’t Perron in Heeze.
“We hebben twee interessante sprekers: Arno Uijlenhoet, GroenLinkslid in de Provinciale Staten en Paul Smeulders, GroenLinks-wethouder in Helmond.”

Paul Smeulders is onlangs tot beste lokale bestuurder van 2017 uitgeroepen door het magazine Binnenlands Bestuur. In zijn portefeuille heeft hij onder andere duurzaamheid (inclusief milieu en energie), financiën, vastgoed, grondbedrijf en afval. Ook is hij voorzitter van afvalstoffendienst BLINK, waar Heeze sinds een jaar onderdeel van uitmaakt.
Arno Uijlenhoet is als Statenlid woordvoerder economie, energie, klimaat en financiën. Hij houdt zich bezig metenergieprojecten (zon, wind en aardwarmte) waarvan omwonenden en omliggende bedrijven mede-eigenaar zijn. Zo is hij voorzitter van Energie Coöperatie 073 en penningmeester van de Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West.
Hij zet zich in voor een stevig en transparant Brabants klimaatbeleid, zodat we gericht op CO2-reductie kunnen sturen en we weer schone lucht kunnen inademen. Tevens is zijn doel: een eerlijke en schone lokale en regionale economie waar materiaal- en energiekringlopen worden gesloten en publieke investeringen ten goede komen aan versterking van de arbeidsmarkt.

In Heeze-Leende valt nog veel winst te behalen. Hoe kan onze gemeente klimaatneutraal worden? Denk aan duurzaam (ver)bouwen, nieuwe bronnen van duurzame energie-opwekking, burgerinitiatieven op dit vlak steunen, duurzaam (openbaar) vervoer stimuleren, meer kringloopgericht denken en duurzamer inkopen. Nieuwbouw kan gasloos gerealiseerd worden (waarom gebeurt dat in de Bulders dan niet?) Hoe kan onze regionale economie profiteren van verduurzaming? En niet te vergeten, wat kan de burger zelf doen?

Er zijn nog veel meer stappen te bedenken die onze gemeente duurzamer kunnen maken, bijvoorbeeld door recycling te verbeteren en zwerfvuil aan te pakken. Na aandringen van de Partij Voor Oud en Jong – GroenLinks heeft de gemeenteraad besloten dat onze gemeente aansluit bij de Statiegeldalliantie. Al zo’n 200 gemeenten sloten zich aan bij dit initiatief dat heffing van statiegeld op blikjes en plastic flesjes nastreeft. Het is aangetoond dat dit zwerfvuil sterk af doet nemen.

Kom vooral mee denken! Na afloop van de twee presentaties is er ruimte voor vragen en discussie. De avond vindt plaats in zaal 1.03 van ’t Perron, boven de bieb. Inloop is vanaf 19:30 uur met koffie en thee. Om 20:00 start de presentatie.

DJ contest NXT Level

HEEZE – Ja, je leest het goed: Heeze Luidt de Lente in met een ‘djcontestnxtlevel’ op zondag 18 maart 2018 van 12.00 uur – 17.00 uur. Inschrijven kan via : djcontestnxtlevel@outlook.com

hllinaamloos

DJ CONTEST
Draai jij LIVE tijdens Heeze Luidt De Lente In 2018?
BEN JIJ DJ? En wil jij jouw talent laten zien op een festival of vette party?
Binnenkort start de inschrijving voor de DJ Contest Next Level.
Voor wie: DJ’s van 12 t/m 15 jaar of 16 t/m 20 jaar.

Er zijn schitterende prijzen te winnen in deze wedstrijd!
Wat dacht jij van een half uur draaitijd op Holi Fusion in Eindhoven?
Kijk maar eens op http://www.holifusion.com

Maar dat is nog niet alles. Het Brabantfestival wil DJ-talent ook graag een podium geven: http://www.cacaofabriek.nl/pop/info/id/1900/Ons_Brabant_Festival_-_Met_OG3NE_en_anderen
En voor de leeftijdscategorie 12 t/m 15 jaar komt daar ook nog eens draaitijd op
Megadance Stramproy bij: http://www.megadancestramproy.nl/

Extra voorronde tijdens Heeze Luidt De Lente In 2018
Heeze Luidt de Lente djcontestnxtlevel
Datum: zondag 18 maart 2018
Locatie: Strabrechtsplein, 5591 BP Heeze
Tijdstip: 12.00 uur – 17.00 uur

Contest-Voorwaarden:
Je bent tussen de 12 en 20 jaar.
(je mag niet jonger dan 12 jaar, of ouder dan 20 jaar zijn op 18 maart 2018).
Je kan LIVE een DJ set draaien op standaard DJ apparatuur.
Je bent beschikbaar op zondag 18 maart 2018.
De uitslag van de contest is bindend en kan niet aangevochten worden en wordt bekend
gemaakt via de site en facebook van Heezecentrum .
Je hebt toestemming van je ouders.
Je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Om mee te doen moet je een sample sturen naar een nog nader te bekendmaken mailadres. Aan de hand daarvan wordt een aantal talenten geselecteerd voor de kwart en halve finales die in Dorpshuis ’t Perron en Café Thuys Heeze worden gehouden.

De organisatie van Heeze luidt de lente in mag echter voor beide leeftijdscategorieën een talent selecteren dat rechtstreeks naar kwartfinale gaat en dus meedoet voor een van bovenstaande prijzen.

Schrijf je in via dit mailadres: djcontestnxtlevel@outlook.com en je krijgt van ons te horen of je geselecteerd bent en op zondag 18 maart 2018 tussen 12.00 – 17.00 uur “aan de bak moet”.

Kennismaking EHBO

Reanimatie: eerst instructie, daarna praktijk (c) margot van den boer

Reanimatie: eerst instructie, daarna praktijk
(c) margot van den boer

HEEZE – Afgelopen week is de kennismaking met EHBO op OBS de Trumakkers afgesloten.

De leerlingen van groep 8 volgde, evenals voorgaande jaren, een mini cursus EHBO. Vrijwilligers gaven de lessen. Maar ook een professional bracht een bezoek: de vader van Sven Habraken is dagelijks bezig met EHBO, BHV, voorlichting en preventie. Hij liet alle leerlingen kennis maken met reanimatie. Op een duidelijke manier legde hij uit wat je kunt doen om te helpen. Tevens waren een baby, kind en volwassen reanimatiepop aanwezig waardoor de kinderen kennis konden maken met een AED en reanimeren.

Als afsluiting is een schriftelijke en praktijkgerichte toets geweest. De meeste kinderen hebben hiermee de cursus afgesloten. De griep heerst op school waardoor niet iedereen aanwezig was. De zieke kinderen krijgen nog een mogelijkheid om ook nog een bewijs van deelname te behalen.

Wederom een geslaagd project!

Trek je klep open

HEEZE – Zondag 18 maart wordt Heeze Luidt de Lente in gehouden. Met dit keer een giga Kofferbakverkoop: Trek je klep open!
Dit op het Gemeentehuisplein voor Jan Deckersstraat 2-6, 5591 HS Heeze, van 12.00 uur – 17.00 uur. Aanvragen en inschrijven via hwv.hldli@gmail.com .

jdnaamloosLet op!
Het verkopen van etenswaren, drank, auto’s, motoren en bedrijfsmatige handel is niet toegestaan. Deelnemers hebben kennisgenomen van het Kofferbakverkoopreglement.

Deelname prijs is afhankelijk van het soort voertuig:
Auto, alleen de kofferbak gevuld: € 10,00
Auto, zowel kofferbak als ingeklapte achterbank of spullen op achterbank: € 15,00
Break/Caddy/SUV/Minibus: € 15,00
Bestelbus: € 20,00
Auto met enkelassige aanhanger: € 20,00
Auto met dubbelassige aanhanger: € 25,00
Alleen enkelassige aanhanger: € 15,00
Alleen dubbelassige aanhanger: € 20,00

Betaling voor deelname aan de kofferbakverkoop dient voor aanvang voldaan te zijn.
Alleen na betaling van het verschuldigde bedrag krijg u een plaats toegewezen.
Wanneer u alleen gebruik maakt van de verkoop vanuit een aanhanger, dan dient u uw auto buiten het terrein neer te zetten. U kunt hiervoor gebruik maken van de aangewezen parkeerplaats.

Kofferbakverkoop reglement Heeze Centrum: zondag 18 maart 2018
· Het verkopen van wapens, drugs, etenswaren, drank, auto’s, motoren en bedrijfsmatige handel is niet toegestaan.
· De deelnemer van de Kofferbakverkoop dient zich op verzoek van de organisatie (HWV) te legitimeren door middel van een geldig paspoort of geldig rijbewijs.
· De organisatie (HWV) is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, aan goederen en/of personen die meedoen als deelnemer aan de Kofferbakverkoop. Dit geldt voor de plaats van de Kofferbakverkoop, het terrein en daarbuiten. Brand, diefstal, water- of stormschade daaronder inbegrepen.
· Schade die door toedoen of nalaten van de deelnemer van de Kofferbakverkoop worden aangebracht zullen op hen worden verhaald.
Om 12.00 uur begint de aanvang van de verkoop.

Na 12.00 uur, het begin van de Kofferbakverkoop komt u het terrein niet meer op met de auto, aanhanger en dergelijke, voor deze editie van Hldli kunt u dan niet meer deelnemen. Het terrein is dan alleen nog toegankelijk voor winkelend publiek.

De Kofferbakverkoop eindigt om 17.00 uur.

Inpakken, oprijden en het verlaten van het terrein voor deze tijd is niet toegestaan.

Het bij brengen en/of nabrengen van goederen is niet toegestaan.

Prijzen volgens voorgaande prijslijst.

Aanmeldingen kunnen alleen vooraf worden gedaan.

Aanmeldingen moeten vooraf een email sturen naar HWV HLDLI: hwv.hldli@gmail.com

Zij willen uw naam, adres, woonplaats, telefoonnr en e-mailadres.

U kunt nog reserveren tot donderdag 15 maart 2018 12.00 uur en uw deelname aan de kofferbakverkoop opgeven. Deze opgave zal per mail bevestigd worden, echter aanmeldingen na 12.00 uur zullen niet meer behandeld/beantwoord worden.

Niet verkochte spullen dient u zelf af te voeren, dan wel mee retour te nemen.

Italiaanse Avond bij Beaux

HEEZE – Op 14 maart organiseren wij samen met onze wijnleverancier Vendavini en het wijnhuis van Roberto Lucarelli een echte “traditionele” Italiaanse avond. Kom genieten van een 5-gangen diner inclusief bijpassende wijnen.

1ad6da11-3e25-4017-878b-e0c5ba88c949Roberto Lucarelli zal deze avond zelf aanwezig zijn en meer vertellen
over zijn winery en de wijnen welke geselecteerd zijn bij de gerechten.

De kosten voor deze compleet verzorgde avond bedragen € 55,00
Aanvang 19.00 uur
Reserveren:
www.restaurant-beaux.nl/reserveren of telefonisch op 040-2262810 o.v.v. Roberto

Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar