12 augustus 2020

Brabant neemt vier natuurbruggen in gebruik

 

Voldoende breed

Veel ruimte voor natuur. Aanbouw bij De Wildenberg (foto HLS Nu)

Op 8 januari 2014 zijn vier nieuwe natuurbruggen in Brabant in gebruik genomen. Dieren kunnen zich veiliger verplaatsen via deze oversteekplekken over provinciale en rijkswegen. Plantenzaden kunnen kunnen zich via wind en dieren verspreiden.

Doordat belangrijke natuurgebieden aan elkaar verbonden zijn is het voortplantingsgebied van de dieren vergroot. Dit zorgt voor een sterkere en gezondere populatie. Natuurbruggen zijn daarmee van vitaal belang voor de Brabantse natuur. De natuurbruggen die opgeleverd zijn, dragen bij aan de ontsnippering van Brabantse natuurgebieden:

  • Natuurbrug Groote Heide over de A2
  • Natuurbrug Leenderbos over de N396
  • Natuurbrug Herperduin over de A50
  • Natuurbrug Maashorst over de N324

Verkeersveiligheid

Aanleg van natuurbruggen levert niet alleen voordeel op voor de natuur. Ook de verkeersveiligheid verbetert doordat dieren een veilige plaats hebben om over te steken.
De bouw van de 4 natuurbruggen is een samenwerkingsproject van de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de Dienst Landelijk Gebied. Ze zijn onderdeel van de reeks van zes natuurbruggen waarvan er nog twee gebouwd worden: één over de A67 vlak over de grens en één over de N261, vlak bij de Efteling.
Bron: Brabant.nl

Laat wat van je horen

*