24 november 2020

Start sanering Kloosterlaan

Geen eiken aan de Beukenlaan in Sterksel

Halfverharding Kloosterlaan Sterksel blijft

Zoals op veel plaatsen in de regio liggen in de bodem van de Kloosterlaan in Sterksel zinkassen, afkomstig van de zinkfabriek in Budel. Die zinkassen veroorzaken bodemverontreiniging. Tussen de gemeente Heeze-Leende en Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) zijn nu afspraken gemaakt over de sanering van de zinkassen en de ontstane bodemverontreiniging. De voorbereidingen voor de bodemsanering zijn inmiddels afgerond. Op 4 februari 2013 start het aannemersbedrijf Kiggen met saneren. De aannemer verwacht dat het saneren ongeveer drie weken duurt. Tijdens de carnaval ligt de sanering stil. Het is de bedoeling dat omwonenden en eigenaren van percelen zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Aanliggende percelen blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Bij klachten of vragen kunnen bewoners terecht bij directievoerder Willem van Est (06-53707886).
Verder wordt ook de bestaande laanstructuur hersteld. Enkele slechte bomen en bomen die niet in de laanstructuur met eiken thuishoren verdwijnen. De kap start op 29 februari. In het najaar worden nieuwe wintereiken geplant.
De verharding van de Kloosterlaan bestaat nu uit een halfverharding van zinkassen met een lemen laag. Na de sanering komt een halfverharding terug. Bij de keuze van halfverharding wegen de klachten over stofoverlast mee.

Insluiper duwt bewoner van trap. Politie zoekt getuigen

Budel – Een 93-jarige man werd donderdag rond 14 uur in zijn woning aan de Grootschoterweg geconfronteerd met een voor hem onbekende man. Er ontstond een worsteling waarbij de hoogbejaarde man van een trap werd geduwd. Hij liep daardoor een hoofdwond en een pijnlijke rug op. Hij werd zekerheidshalve overgebracht naar het ziekenhuis. Het is onbekend of de insluiper goederen heeft weggenomen.
De insluiper verliet hierna de woning en verdween in onbekende richting. Een getuige zag rond dat tijdstip een man met een rugzak, voorzien van gele strepen, door de straat rennen. De politie wil graag in contact komen met de persoon die met deze rugzak liep en roept anderen op te reageren wanneer ze denken iets verdachts hebben gezien. Telefoon: 0900-8844. Anoniem kan ook: 0800-7000.

Onpartijdige voorlichting

De mening van: Wout Elbers

Wij worden heden ten dage overstelpt met een overdonderende manier van voorlichting, niet altijd even betrouwbaar. Niet iedereen is even argwanend en sommigen tippelen er gewoon in. Hadden ze maar beter op moet letten. En zo gingen zelfs een land en vele banken failliet en moest de Staat ingrijpen met onze belastingcentjes. Met een  betere voorlichting en controle had dit wellicht voorkomen kunnen worden. Niet alleen op Statelijk maar ook op Gemeentelijk niveau dreigt hetzelfde gevaar. Zo’n  8 maanden geleden ontvingen alle huishoudens  een Gemeentelijk schrijven over de belangrijkheid van een nieuwe breedbandkabel waarmede de indruk kon worden gewekt dat hier ging om een gemeentelijk belang, mogelijk ter ondersteuning van een zakelijk initiatief. Een bewust opgezette fuik zou ook een goede noemer kunnen zijn geweest. Velen liepen achter de muziek aan en het vereiste aantal deelnemers werd bereikt waar tegenover stond een meerderheid van niet-deelnemers maar daar werd gemakshalve eventjes  aan voorbij gegaan. Rest dan nog de financiering van de beloftes en zoals gewoonlijk is dat een procedure van geven en nemen, en net zoals met de politiek moet men tussen de regels door leren lezen. Zelf  betrok ik dan ook  de rol van de Gemeente daarbij en bleef even hangen bij de Gemeentelijke garantie eisen  voor eigen kapitaal bij een eventuele banklening. Let wel het gaat zoals bij alles in de Gemeente om uw belastingcentjes. Maar goed, er moet zo’n 900.000 opgehoest gaan worden en dan blijkt toch, althans volgens mijn mening, dat het initiatief te klein van opzet is om te kunnen slagen en vraagt om een groter deelnamegetal en zelfs samenvoeging op dit gebied met andere gemeentes waar ook dergelijke coöperatieve problemen spelen. Enigszins achterdochtig van aard vraag ik mij af of dit zelfs niet in de opzet is ingecalculeerd. Maar wat blijft er op zo,n moment dan nog over van het lokale enthousiasme  en het gevoel van saamhorigheid. Als de voorspellingen uitkomen zorgen andere factoren er intussen wel voor dat wij in toekomst naar één grote gemeente van 50.000 inwoners toe moeten. Vooralsnog is dat toekomstige treurmuziek waar wij dan weer minder snel achteraan zouden kunnen gaan lopen. Rest dus de vraag: hoe lang blijft uw SHL netje zelfstandig? Intussen is men druk bezig om de benodigde centjes bij elkaar te schrapen o.a met uitgifte van zakenobligaties waarbij men aan  de beoogde deelnemers met behulp van dorpse sentimenten en een hoog rentepercentage alleen nog maar iets van plannen tracht te verkopen. Let wel dat dergelijke obligaties verhandelbaar zijn tegen een op dat moment aanwezige waarde. Het is niet voor niks dat Staatsobligaties juist om die rede een lagere rente garanderen. Want wie is daar beter toe in staat dan de Staat. Zakelijke obligaties daarentegen lokken met een hogere rente maar zijn minder veilig en betrouwbaar  vanwege de risico,s. Vergeet daarbij niet dat de hogere rente van zakelijke obligaties ergens terug verdiend zal moeten worden, wat weer in de verbruikerskosten verdisconteerd moet worden. U bent dan een gedwongen klant geworden, tegen misschien wel hogere kosten om uw eigen rente te kunnen garanderen. klant geworden om uw eigener beter dan de Staat er toe in staat waarbij men zich af kan vragen de dan aanwezige waarde. Tevens zal een hoge rente terug verdiend moeten worden in het product c.q.  verbruikerskosten van de abonnees. Waarbij  het er op gaat lijken dat men zelf meebetaald voor de  hoge rente die ook nog eens fiscaal belast gaat worden.  En wat gebeurt er bij een vroegtijdig faillissement? En dan heb ik het even nog niet gehad over de geraamde kosten  die zoals meer voorkomt wel eens veel te laag ingeschat zouden kunnen zijn en blootgesteld aan manipulaties of, zoals in de titel van dit verhaal, ‘verkeerde voorlichting’. Beloftes zijn nog géén waarheden. Misschien toch: ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele  gedwaald? Of met andere partners? Even wachten op betere tijden? Maar vooral: de Gemeente er buiten houden!

Wout Elbers                                     

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 5

Bestemmingsplannen

Uitwerkingsplan ‘Woongebieden Providentia 1e fase
Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 22 januari 2013 besloten om het uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 1e fase”  vast te stellen. Het uitwerkingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van donderdag 31 januari tot en met woensdag 13 maart 2013 tijdens de openingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Heeze. Tevens is het uitwerkingsplan digitaal raadpleegbaar. Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunningen

Intrekking omgevingsvergunning

 • De Groote Aa 12 Heeze: betreft uitbreiden van een woonhuis
 • Leenderweg 35A Heeze: betreft uitbreiden van een woonhuis

 Aangevraagde omgevingsvergunning 

 • Kerkstraat 7 Leende: uitbreiden woonhuis
 • Pomperschans 70 Leende: verbouwen van een woonhuis

Verleende omgevingsvergunning

 • Pomperschans 49 Leende: oprichten garage/berging
 • Ven 1c Heeze: oprichten van een bijgebouw
 • Warande 19 en 21 Heeze: oprichten van een carport

Verkeerszaken

Verkeersmaatregel carnavalsoptochten Leende

Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid op zondag 10 februari 2013:

 • Langstraat ter hoogte van kruising Ven/Heike: afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers t.b.v. grote optocht en opstellen/afbreken wagens tussen 9.00 en 16.30 uur
 • Zevenhuizen ter hoogte van garage Roothans: afsluiting voor alle verkeer behalve voetgangers t.b.v. grote optocht en opstellen/afbreken wagens tussen 16.30 en 19.00 uur

Duizendste lid voor KBO Heeze

Mansvelders

Het duizendste lid Tonnie Mansvelders met KBO-voorzitter Roos Damen (r) (foto Margot van de Boer)

Tijdens een informele bijeenkomst op 25 januari 2013 in het grand café van ’t Perron in Heeze maakte burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende het duizendste lid van KBO Heeze bekend. Voor deze bijeenkomst waren 47 nieuwe leden uitgenodigd die lid zijn geworden tijdens de ledenwerfactie ‘Lid werft lid’.
Het duizendste lid is mevrouw Marjo Mansvelders-van Eersel uit Heeze. Zij kreeg uit handen van de burgemeester namens de KBO een dinerbon voor twee personen, te besteden bij De Boschwachter. Ook kreeg zij namens de gemeente nog een leuke attentie aangeboden en namens Flowers Bloemen een fraai boeket. Omdat de burgemeester het sneu vond voor het lid 999 lid, de heer Mansvelder, en lid 1001, mevrouw Van Leeuwen-van den Heuvel, had hij ook voor hen een attentie namens de gemeente meegebracht. De KBO kijkt terug op een geslaagde ledenwerfactie en gaat op naar de 1100 leden. 1 op de 10 inwoners van Heeze is al lid.

Man aangehouden na mishandeling zwangere zus

Maarheeze – De politie heeft op vrijdagmiddag 25 januari 2013 een 30-jarige inwoner van Maarheeze aangehouden voor de mishandeling van zijn zwangere zus. De man is ingesloten. Getuigen meldden een ruzie in de betreffende woning, waarop agenten poolshoogte namen. Zij troffen de vrouw aan, die vertelde tijdens een ruzie meerdere malen door haar broer te zijn geslagen. Hij zou haar onder andere diverse keren tegen haar buik hebben geslagen en haar de keel hebben dichtgeknepen. Daarbij zou de man bedreigingen hebben geuit. De vrouw werd door ambulancepersoneel onderzocht. Zij deed aangifte. De aangehouden man is inmiddels in verzekering gesteld.

Drietal aangehouden voor vernieling station

De politie heeft maandagochtend 21 januari 2013 twee jongens van 14 en 16 jaar uit Heeze en een 16-jarige jongen uit Eindhoven aangehouden. Het drietal wordt ervan verdacht op oudejaarsdag bij het station in Heeze zwaar vuurwerk tot ontploffing te hebben gebracht. Rond 16.15 uur klonk daar een harde knal en sneuvelden verschillende ruiten op het perron. Aan de hand van getuigenverklaringen kwam de politie op het spoor van de drie jongens. Ze zijn in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De politie onderzoekt onder meer wat de rol van ieder is geweest bij de vernieling.

Tuinvogeltelling 2013: ruim 1,3 miljoen vogels

Ruim 70.000 mensen hebben deze maand in bijna 49.000 tuinen meer dan 1,3 miljoen vogels geteld! Het winterse weer lokt veel vogels, die normaal meer in het bos en buiten de stad leven, naar de tuin: soorten als vink, kramsvogel, spreeuw en koperwiek. Daarnaast werden opvallend veel koolmezen gezien. De huismus is nog steeds de talrijkste tuinvogel. [Lees meer…]

Hennepkwekerijen in twee woningen ontdekt

Geldrop – De politie heeft dinsdag 22 januari 2013 in Geldrop twee hennepkwekerijen ontmanteld. In een woning aan de Piet Heinstraat troffen agenten rond 12.45 uur in drie ruimten bijna 190 planten aan. Ook in een huis aan de Admiraal Byrdstraat werden in drie ruimten hennepplantages gevonden. Dat gebeurde rond 11.15 uur en hierbij ging het in totaal om bijna 500 planten. In beide gevallen zijn alle apparatuur en planten in beslag genomen en vernietigd. De stroom bleek in beide gevallen illegaal afgetapt te zijn. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 4

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking omgevingsvergunning A2 Leende-Eindhoven km. 173.1
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het realiseren van een ecoduct op de locatie A2 tussen Leende en Eindhoven km 173.1 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 januari 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag van 14.00 tot 19.00 uur. Gedurende deze 6 weken kunnen schriftelijk zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders worden ingebracht.

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Hodibalduslaan 1 Heeze: plaatsen van een erf- of perceelafscheiding
 • Laathof 14 Sterksel: wijzigen van de voorgevel
 • Oostrikkerdijk 8 Leende: oprichten van een schuur
 • Ronde Bleek 8 Sterksel: wijzigen luchtwasser en wijziging dieraantallen
 • Strabrecht 1 Heeze: kappen van 29 bomen

Verleende omgevingsvergunning

 • Breedvennen 73 Leende: oprichten van een carport
 • Burgemeester Vogelslaan 3 Leende: wijzigen van de brandcompartimentering
 • Dominee Kremerstraat 7 Heeze: wijzigen constructie Nicasiushuis
 • Heezerenbosch 2 Heeze: oprichten van een garage/bergruimte
 • Peelven 8 Sterksel: plaatsen van een tijdelijke kantoorunit
 • Veestraat 10 Leende: oprichten van een schuilhut met broedplaats voor de boerenzwaluw

Beschikking intrekken vergunning reguliere procedure

 • Gemini 50 Heeze: verbouwen van woonhuis
 • Heezerenbosch 5 Heeze: oprichten van een africhtingshal
 • Heezerweg 11 Sterksel: oprichten van een luchtwasser

Kennisgeving Wabo Reiling Sterksel BV, Pastoor Thijssenlaan 43, Sterksel

 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet de vergunningen voor een project verlenen. Het project betreft de verandering van de vigerende vergunning en uitbreiding van capaciteiten, uitgevoerd aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. De beschikkingen zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen. De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn tot en met 1 maart 2013 in te zien bij gemeente Heeze-Leende. Tegen de beschikking kan tot en met 1 maart 2013 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden.
 • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning. Het project betreft een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en natuur, uitgevoerd aan de Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 19 januari 2013 tot en met 1 maart 2013 in te zien bij gemeente Heeze-Leende. Iedereen kan tot en met 1 maart 2013 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Verkeerszaken

Intrekken parkeerverbod Ds. Kremerstraat, sportveldzijde
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het intrekken van het parkeerverbod, waarbij het verboden is te parkeren aan de westzijde van de Dominee Kremerstraat gedurende werkdagen, gedeelte De Laarstukken tot Berkelmanspad en het verwijderen van bord E1 (parkeerverbod) van Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord met de tekst ‘ma t/m vr 08.00 – 18.00h’ 1994. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 18 januari 2013. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. Het verkeersbesluit en de situatietekening liggen tot en met 4 maart 2013 ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Verordeningen en reglementen

Evenemententerrein gemeentehuis verkeersmaatregelen
Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid wordt het gedeelte evenementterrein gemeentehuisplein (parkeerplaats) vanaf 9 januari om 07.00 uur t/m 12 februari 2013 om 24.00 uur in beide richtingen, voor alle verkeer behalve voetgangers gesloten verklaard door plaatsing van bord C1 van bijlage 1 R.V.V. 1990. Verder geldt er een parkeerverbod door plaatsing van bord E1 van bijlage 1 R.V.V. 1990.

800×600

(Dit is een verkorte versie van de openbare bekendmakingen. De volledige versie vindt u op www.heeze-leende.nl.)

Normal
0

21

false
false
false

NL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }st2:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}