28 september 2020

Tellen, beheren en beschermen

In Nederland zijn vele duizenden mensen als vrijwilliger actief in de natuur. Ze beheren, beschermen of tellen. Vaak is er nog weinig uitwisseling tussen deze vrijwilligers en dat is zonde. Door goede samenwerking kan veel meer natuurwinst worden bereikt. [Lees meer…]

Kadaster: meer verkochte woningen geregistreerd in februari 2013

VerkochtIn februari 2013 registreerde het Kadaster 7.897 verkochte woningen. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van februari 2012 (7.805). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2013, is er sprake van een stijging van 26,2%. Het Kadaster registreerde toen 6.260 verkochte woningen.

Woningtypen
Vergeleken met februari vorig jaar laat een meerderheid van de woningtypen een stijging zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. Tussenwoningen stijgen het meest met 4,1%. De grootste daling is bij vrijstaande woningen met 15,9%. Ten opzichte van de vorige maand, januari 2013, is er overal een stijging te zien. De toename is hier het hoogste bij vrijstaande woningen (34,9%). Bij appartementen is de stijging het minst groot (18,8%).

Provincies
Ten opzichte van februari 2012 daalt het aantal geregistreerde verkochte woningen in de meeste provincies, behalve in Flevoland (+30,2%), Noord-Holland (+7,1%), Gelderland (+6,5%) en Zuid-Holland (+1,1%). In Zeeland was de daling het grootst met 14,1%. Vergeleken met januari 2013 laten alle provincies een stijging zien. In Utrecht was de stijging het grootst (+41,5%), in Noord-Holland het minst groot (17,3%).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in februari 2013 met 10,1% af ten opzichte van februari 2012, van 14.168 naar 12.733. Vergeleken met januari 2013 (10.550) is er een stijging van 20,7%.

Executie veilingen
In februari 2013 vonden 122 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 26,9% ten opzichte van februari 2012 (167).

Bron: Kadaster

Website voor innovatief elektrisch vervoer

Sinds kort is op de website Nederland Elektrisch informatie beschikbaar over innovatief elektrisch vervoer. De site richt zich op gemeenten, bedrijven en particulieren. De onderwerpen variëren van techniek tot subsidies.
Ondernemers lezen op de website over de voordelen die elektrisch vervoer hun bedrijf biedt. Zo zijn er rekenvoorbeelden waarbij direct inzichtelijk wordt wat elektrisch rijden voor een bedrijf kan opleveren. Voor gemeenten biedt Nederland Elektrisch handreikingen voor het stimuleren en faciliteren van elektrisch vervoer. Gemeentemedewerkers kunnen leren van de inspirerende voorbeelden van succesvolle projecten in andere gemeenten. Voor de consument die geïnteresseerd is in elektrisch rijden biedt Nederland Elektrisch veel praktische informatie. Op een overzichtelijke en actuele is te zien waar in Nederland de laadpalen staan. En er is informatie over automodellen, stekkersoorten en betaalmethoden.
Nederland elektrisch is een initiatief van het Formule E-Team. Dit team, waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken, vervult een voortrekkersrol op het gebied van elektrisch vervoer in Nederland.

Gevolgen brand en inbraak Brabantsedag worden duidelijk

De gevolgen van de brand en inbraak

Omvang schade geleidelijk duidelijker

Omvang schade geleidelijk duidelijker

op 10 maart 2013 op het opslagterrein van de Brabantsedag aan de Heipoldersstraat in Heeze, zijn afgelopen week door alle betrokken partijen geïnventariseerd. Behalve de brand in de loods van de organisatie, is er ingebroken in opslagunits van drie wagenbouwersgroepen en van de organisatie zelf (zowel loods als opslagunits). De buit is minimaal, maar de schade door inbraak is niet verzekerd en dus een kostenpost. Inmiddels heeft de politie een signalement verspreid van een man die wellicht betrokken is bij of getuigen was van wat zich heeft afgespeeld die vroege zondagochtend. De organisatie van de Brabantsedag hoopt komende week ook officieel op de hoogte gebracht te worden van de vorderingen van het politieonderzoek en waar mogelijk daarover te berichten.
In de verwoeste loods werden allerlei materialen opgeslagen voor aankleding en voorzieningen van het festival. Zowel de loods als de inboedel zijn door de Stichting Brabantsedag verzekerd. De vraag is echter welk deel van de schade uiteindelijk door de verzekeraar uitgekeerd zal worden (dagwaarde versus vervangingswaarde). het is een feit is dat slechts (een deel van) de materiële schade vergoed zal worden en niet de vele uren arbeid die zijn (en weer moeten worden) gestoken in het reproduceren van onder meer alle vlaggenstokken, kassahuisjes, borden en frames. Behalve de financiële tegenslag, zal er dus ook een stevig beroep gedaan moeten worden op alle vrijwilligers om alles weer in orde te krijgen voor de komende editie van de Brabantsedag.
In de komende week rondt de Stichting eerst de gesprekken met de verzekeraar af om definitief inzichtelijk te krijgen wat de schade is en welk deel ervan verzekerd is. De eerste gesprekken waren constructief. In opdracht van de verzekeraar zal begin volgende week begonnen worden met opruimwerk­zaamheden aan de Heipoldersstraat. Inmiddels zijn buurtbewoners daarover geïnformeerd.
Nadat de financiële schade inzichtelijk is, zal de maand april in het kader staan van het inventariseren van welke middelen al komende editie van de Brabantsedag nodig zijn. Na het afronden van deze inventarisatiestap is er beeld en geluid bij wat er exact moet gebeuren aan extra werkzaamheden. Tevens is het doel om in mei/juni een nieuwe loods te plaatsen en in gebruik te nemen. De Stichting verwacht dan ook vanaf mei een beroep te moeten doen op de nodige extra mankracht om alles tijdig op te leveren. Via media en hun eigen communicatiekanalen (waaronder twitter en facebook), zal de Brabantsedag haar achterban hierover blijven berichten. Ondanks alle tegenslag is er alle vertrouwen dat de komende Brabantsedag in volle glorie zal plaatsvinden, maar dat betekent dat er de komende maanden flink de schouders onder gezet moeten worden. De uitgesproken persoonlijke steun van cultuurgezant Gerard van Maasakkers, Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant Wim van de Donk en vele andere betrokkenen is daarbij een welkome motivatie.

 

Meisjes LIDO B1 behalen kampioenschap

Uitslagen 16 en 17 maart 2013

Kampioenschap voor Meisjes B1 10.00 uur LIDO B1 – Bouwcenter Centen HVW B2 rust 9-3, einde 17-11
Meisjes C1 11.00 uur LIDO C1 – PSV Handbal C2 rust 5-3, einde 9-13
Heren senioren 1 11.15 uur LIDO 1 – PSV Handbal 4 rust 13-10, einde 25-21
Dames senioren 1 12.25 uur LIDO 1 – Olympia ‘89 1 rust 5-7, einde 12-16
Dames A1 12.10 uur Aristos A1 – LIDO A1 rust 14-12, einde 24-20

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 12

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning 

  • Bert Buijsenstraat 1,3,5 en 7 Heeze: oprichten van 4 woningen
  • Kapelstraat 43b Heeze: veranderen van een constructie
  • Oostrikkerstraat 1 Leende: kappen van een kastanjeboom
  • Ven 1c Heeze: oprichten van een woonhuis

Aangevraagde omgevingsvergunning

  • Diverse bouwlocaties in Heeze: in kader van Brabantsedag 2013
  • Geldropseweg 40 Heeze: wijziging verleende vergunning

Beschikking intrekking vergunning (regulier)

  • Julianalaan 3 Heeze: betreft het oprichten van een woonhuis
  • Pandijk 6a Sterksel: betreft het oprichten van een jongveestal

Verordeningen en reglementen

Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Heeze-Leende 2013 vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben op 5 maart 2013 ieder voor hun eigen bevoegdheden het ‘Algemene bevoegdhedenbesluit gemeente Heeze-Leende 2013’ met bijbehorend bevoegdhedenregister vastgesteld.

Jouw slimste idee voor de koning

Burgemeester coacht jonge uitvinders
Samen met 10 andere gemeenten uit de Brainportregio Eindhoven doet gemeente Heeze-Leende mee aan de wedstrijd ‘Jouw Slimste Idee’. Deze keer met de toevoeging ‘voor de koning’, in verband met de kroning op 30 april. Vorig jaar leverde deze wedstrijd een winnares op uit Heeze-Leende. Jente Janson van basisschool St. Jan in Leenderstrijp won toen de publieksprijs met haar idee van het automatische droogrek. De gemeente roept alle inwoners tot en met 14 jaar op om vóór 30 april met een slim idee voor de koning te komen: ‘Een uitvinding die hij zelf kan gebruiken, of een uitvinding die hij aan anderen kan geven.’

iPad
Alle kinderen mogen hun ideeën plaatsen op www.jouwslimsteidee.nl. Daarna kunnen ze stemmen werven voor hun ideeën. De beste inzendingen met de meeste stemmen maken kans op een plek in de finale in De Ontdekfabriek in Eindhoven. Daar mogen de bedenkers op 3 juni, tijdens de Dutch Technology Week, hun ideeën presenteren. De eventuele finalisten uit onze gemeente hoeven dat niet alleen te doen: ze worden gecoacht door de burgemeester. Het winnende idee wordt natuurlijk aangeboden aan de koning en de winnaar krijgt een iPad!
Voor scholen en verenigingen is een speciale workshop ontwikkeld met een ‘slimste regio quiz’ ,een ‘ideeënrap’ en een echte ‘ideeënmachine’ om kinderen op originele ideeën te brengen.

Twitter: @BrainTriggerNL

Hoogste punt van starterswoningen in Leenderstrijp

Starterswoningen in aanbouw

Starterswoningen met Franse kap

Op vrijdag 15 maart 2013 is het bereiken van hoogste punt gevierd van de langgevelboerderij aan de St. Jan Baptistastraat in Leenderstrijp. De boerderij bestaat uit vier woningen voor jonge starters. Zij bouwen volgens Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).
Vanuit een integraal dorpsontwikkelingsplan kwam de wens naar voren om ook starters een kans te geven om in Leenderstrijp te blijven wonen. In Leenderstrijp staan veel langgevelboerderijen en deze zijn onbetaalbaar voor jonge starters. De kernraad Leenderstrijp pakte het plan op om uit te zoeken wie er behoefte had aan een starterswoning. Al snel meldde zich een aantal geboren en getogen Leenderstrijpenaren. De Provincie Noord-Brabant bleek een subsidieregeling te hebben waarmee het mogelijk werd om een CPO-adviseur te betalen die de jonge starters begeleidde in het hele proces. Samen met Frans Daverveld van Daverveld Advies zijn de starters begonnen met ontwerpen en voorbereiden. Een architect werd gezocht en de gemeente werd gevraagd mee te werken aan het initiatief. De gemeente heeft nagedacht over de beste plek voor de vier woningen en het bestemmingsplan gewijzigd om de bouw mogelijk te maken.
De langgevelboerderij voldoet aan de hoge eisen van de gemeente Heeze-Leende met betrekking tot de beeldkwaliteit. Hierdoor sluiten de vier starterswoningen goed aan bij de omliggende bebouwing. Bouwbedrijf Baten uit Geldrop realiseert de woningen. 18 oktober 2012 vond de eerstesteenlegging plaats door wethouder Wilma van der Rijt. Binnen vijf maanden hebben de bouwers het hoogste punt bereikt.

Heeze luidde de lente in met…

...met nog even een warme jas.

…nog even een warme jas.

of een shawl voor één euro.

of een shawl voor één euro.

... met kunst voor een prikkie.

… met kunst voor een prikkie.

...met gezellige muziek van Double Dutch

…en gezellige muziek van Double Dutch.

Boekenweek in 't Perron: Simon van der Geest

Simon van der Geest

Simon van der Geest

Op woensdag 20 maart, komt kinderboekenschrijver Simon van der Geest naar Heeze. Hoe komt hij aan zijn bizarre verhalen? En hoe voelt het om daarvoor de Gouden Griffel te ontvangen? Hij vertelt erover in dorpshuis t Perron, vanaf 14.30 uur. Simon zal het vooral hebben over zijn laatste boek Spinder. Een boek voor de jeugd vanaf 9 jaar. Spannend, indringend, aandoenlijk en zelfs leerzaam. Spinder staat voor Spin + Vlinder. Hidde heeft een geheime kelder ontdekt onder zijn huis. Niemand weet ervan, alleen hij en zijn grote broer. Hidde heeft daar zijn insectenlaboratorium gebouwd, met krekels, sprinkhanen, glimwormen, neushoornkevers, noem maar op. Maar nu heeft zijn grote broer een nieuw drumstel en die wil de kelder inpikken. En dus is het oorlog. Hidde maakt geen enkele kans, maar hij heeft één wapen: het geheim dat de broers al een paar jaar bewaren. Een verschrikkelijk geheim. Spinder zou heel goed het lievelingsboek van vele kinderen kunnen worden. De schrijver vertelt waarom.
Woensdag 20 maart 2013, 14.30 uur, Rabozaal.