25 augustus 2019

Vandaag Party Night Heibessums

Door het jaar heen organiseert carnavalsvereniging de HeibessumsParty Night Heibessums enkele Party Nights in dorpshuis ’t Perron. Vandaag is het weer zover. Tijdens deze supergezellige discoavonden worden de nieuwste liedjes gedraaid door vakkundige DJ’s, kan er volop gedanst, gehost en geschuifeld worden. Kortom we vieren de hele avond feest en niets is te gek tijdens deze avond! Ben jij tussen de 10 en 15 jaar? Kom dan naar de Party Nights van de Heibessums! Het feest begint om 19.30 en duurt tot 22.30 uur. Entree 2 euro (inclusief één consumptie)

Hennepkwekerij in schuur

Geldrop – Twee bewoners van een woning aan de Houterbrugweg zijn donderdagmiddag om 15 uur aangehouden voor het hebben van een hennepkwekerij. Er was bij de politie informatie binnen gekomen dat er in de schuur van de woning een kwekerij was. De politie startte een onderzoek en betrad de woning. In de schuur bleek inderdaad een kwekerij van ongeveer 190 planten aanwezig. De bewoners, een man van 44 jaar oud en een vrouw van 48 jaar oud zijn aangehouden. Er bleek ook sprake van het illegaal afnemen van stroom, wat een gevaarlijke situatie opleverde. Volgens de man was de kwekerij zijn verantwoording en had de vrouw nergens mee te maken. Er wordt een procesverbaal opgemaakt en de kwekerij is geruimd.

Voorjaarsregen brengt Roest

Lijsterbes-jeneverbesroest (foto Menno Boomsluiter)

Lijsterbes-jeneverbesroest (foto Menno Boomsluiter)

Het droge weer heeft plaatsgemaakt voor regenachtig voorjaarsweer, net op het moment dat bomen en struiken bloeien en in een nieuw en zacht bladerdek staan. Het ideale weer voor enkele zeer opvallende roesten, zoals Peer-jeneverbesroest.
Deze roest (Gymnosporangium sabinae) overwintert in opvallend verdikte takken van jeneverbessen, in het geval van deze specifieke soort op gekweekte jeneverbessen. Met het vochtige weer momenteel is Peer-jeneverbesroest hier en daar massaal te vinden. De oranje vruchtlichamen verschijnen slechts gedurende enkele dagen. In deze korte periode produceren ze veel zogenaamde teliosporen. In het geval van de Peer-jeneverbesroest groeien ze op de bladeren van de Peer uit als bloedrode vlekken. Aan het eind van de zomer verschijnen aan de onderkant van het blad vreemde, uitstekende “pootjes” die een ander soort sporen produceren, de zogenaamde aeciasporen.

Bron: Nederlandse Mycologische Vereniging

College geeft college: stop voor de zebra

Weersomstandigeheden die om extra opletten vragen

Weersomstandigheden die om extra opletten vragen


Vandaag, donderdag 16 mei 2013, loopt in de Kapelstraat in Heeze op vier zebrapaden een ludieke verkeersveiligheidsactie. Daarbij delen vrolijke zebramannen flyers uit aan automobilisten en voetgangers. De politie houdt toezicht.
Om de actie kracht bij te zetten is het college van burgemeester en wethouders gevraagd voor een snelle ”fotoshoot”. Dat moest gebeuren in de stromende regen, maar eigenlijk onderstreepte dat de noodzaak van de actie. In de regen heeft iedereen haast, even vlug oversteken, het kan nog net… een bekende situatie met verhoogd risico.

De gemeente wil de mogelijkheid tot veilig oversteken verbeteren. Daarom verwijst de flyer naar enkele vragen over de situatie in de Jan Deckersstraat en de Kapelstraat. De flyer bevat ook een prijsvraag. Daarmee maak je kans op vrijkaartjes om naar de echte zebra’s in Safaripark Beekse Bergen te gaan.

Knipoog naar Abbey Road

College geeft college, met een knipoog naar Abbey Road

Weet wat er van u verwacht wordt!
Als voetganger heeft u voorrang op een zebrapad, maar ga daar niet vanuit. Kijk goed uit! Check ook of automobilisten u wel zien. Zoek daarvoor altijd oogcontact.
Als fietser of automobilist moet u voorrang verlenen aan een voetganger op een zebrapad. Ook als een voetganger op het punt staat om over te steken. Als u niet stopt, riskeert u een boete van  € 130,- (fietser) of € 340,- (automobilist), het mogelijke leed bij een ongeval buiten beschouwing gelaten.

Contact: Koen van Neervan, tel. (076) 521 30 80 of Communicatie gemeente Heeze-Leende: (040) 22 41 465/436.

Knipoog naar Abbey Road

Bijzondere lezing Alzheimer Café: De wondere wereld van dementie

Alzheimer

Alzheimer

Op donderdag 12 juni 2013 houdt dr. Anneke van der Plaats in het Alzheimer Café Maarheeze een lezing met als titel De wondere wereld van dementie
Anneke van der Plaats gaat in op nieuwe inzichten in dementie en andere hersenaandoeningen. De nieuwe inzichten zijn afkomstig uit de neurowetenschappen, een vakgebied dat nog niet echt bekend is, maar wel sterk in de belangstelling staat. [Lees meer…]

Fietser breekt onderbeen na botsing met graafmachine

Geldrop – Een 59-jarige fietser uit Geldrop brak dinsdagmiddag rond 13.40 uur een onderbeen toen hij in botsing kwam met een graafmachine, bestuurd door een 34-jarige man uit Schijndel. Het ongeval gebeurde op de Helze. De fietser, komende uit de richting Mierlo reed over het fietspad richting Eindhoven. De bestuurder van de graafmachine kwam eveneens uit de richting van Mierlo maar wilde afslaan richting Nuenen. Hij zou daarbij geen voorrang hebben verleend waardoor het ongeluk plaatsvond. De fietser moest met een open wond en een breuk aan het onderbeen naar het ziekenhuis in Geldrop worden overgebracht.

Corrie en Jan Vincent zijn weer thuis na voettocht van 1500 kilometer

Weer thuis in Heeze

Weer thuis in Heeze (foto HLS Nu)

Heeze – Vanmorgen, 14 mei 2013,  kwamen Corrie en Jan Vincent terug van hun 1500 kilometer lange voettocht naar Polen. Na twee maanden lopen hadden ze hun reisdoel de Zwarte Madonna in Czᶒstochowa bereikt.
De eerste dag thuis is nog een beetje wennen. Het is vreemd, het is opeens over. Hun hoofden zitten vol met belevenissen. “We hebben zoveel meegemaakt. Je moet weten, het was nog winter. Soms liepen we door de sneeuw. Dan spraken de mensen ons aan en wilden ze weten wie we waren, wat ons reisdoel was. We kregen geregeld spontane giften. Dat maakte nog de meeste indruk, die spontaniteit, niet zozeer de hoogte van het bedrag, maar zo’n hartverwarmende reactie.
Op een dag kwam een man ons gehaast achterna op de fiets. Hij reed ons voorbij en na een tijdje kwam hij weer achterop. Was ie bij zijn moeder geweest en bij haar moesten we op de koffie komen. Arme mensen die dan het laatste stukje chocolade voor je uit de kast halen.

door storm en sneeuw

Door sneeuw, wind en regen, niets hield jullie tegen (foto HLS Nu)

Wat we ook zagen was dat sommige dorpsgemeenschappen zo sterk waren: iedereen gaf je wat, de een na de ander.”
Nu Jan en Corrie weer thuis zijn, is het tijd om naar het projectplan te gaan kijken en het huis in India, waar het allemaal om te doen is, te gaan bouwen. De eerste fase van dat plan komt nu in zicht.
Lees verder over het project van Jan en Corrie Vincent

Openbare bekendmaking Heeze-Leende 2013 week 19

Bestemmingsplannen

Vastgesteld wijzigingsplan Renheide 4 te Leende
Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 16 april 2013 besloten om het bestemmingsvlak ‘Bedrijf-Agrarisch’ van het grondgebonden agrarisch bedrijf Renheide 4 in Leende van vorm te veranderen. Het wijzigingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van donderdag 9 mei 2013 gedurende zes weken en derhalve tot en met woensdag 19 juni 2013 tijdens de openingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Heeze. Tevens is het wijzigingsplan digitaal raadpleegbaar. Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen.

Structuurvisie ‘Heeze-Leende 2013-2030’
Maandag 15 april 2013 heeft de gemeenteraad de structuurvisie ‘Heeze-Leende 2013-2030’ vastgesteld. De structuurvisie bevat de gemeentelijke visie op de gewenste ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor de periode tot en met 2030 voor de gehele gemeente. De structuurvisie, met de daarbij behorende stukken, kunt u raadplegen op de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl onder het kopje Inwoners>Bestemmingsplannen>Structuurvisie. Ook liggen de stukken zes weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Er is geen mogelijkheid voor beroep of bezwaar. Mocht u vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. Peeters (040-224 1467).

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Europalaan 6 Heeze: verbouwen van een woonhuis en kappen van een cederboom
 • Flins 18 Leende: oprichten van een erfafscheiding
 • Heezerweg 20 Sterksel: melding brandveilig gebruik
 • Irenelaan 9 Heeze: vervangen van een dakbedekking
 • Kattestraat 3 Leende: plaatsen dakkapel aan de voorzijde
 • Prins Bernhardlaan 17 Heeze: plaatsen van een tijdelijke unit
 • Sterkselseweg 65 Heeze: oprichten van VSO-school Berkenschutse

Verleende omgevingsvergunning
Pastoor Gastlaan 7 Heeze: (ver)bouwen van een woning en bijgebouwen

Ontwerpbeschikking
Sint Jan Baptistastraat 1 Leende: aanvraag brandveilig gebruik Bredeschool Leenderstrijp

Verkeer

Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid worden de Dorpstraat, Zevenhuizen, Schoolstraat en Julianastraat in Leende op woensdag 29 mei 2013 van 12.00 uur tot 20.00 uur afgesloten in beide richtingen voor alle verkeer behalve voetgangers en geldt er een parkeerverbod aan beide zijden. De op het wegvak gelegen bushaltes aan de Julianastraat worden die dag verplaatst naar de Margrietlaan.

Besluit tot afwijzing

Afwijzing toezichthouders in kader van toeristenbelastin
De heffingsambtenaar heeft op 1 maart 2013 een besluit genomen waarbij op grond van artikel 5:11 Awb toezichthouders in het kader van de toeristenbelasting zijn aangewezen. Dit besluit treedt op 9 mei 2013 inwerking.

Openbare bekendmakingen gemeente Heeze-Leende 2013 week 20

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving geen zienswijzen en beschikking omgevingsvergunning

Burgemeester Vogelslaan 3 Leende
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat er geen zienswijzen naar voren zijn gebracht ten aanzien van de ontwerpbeschikking met betrekking tot de aanvraag om omgevingsvergunning voor de inrichting aan de Burgemeester Vogelslaan 3 te Leende. De aanvraag betreft het nieuw bouwen van een zeugen- en biggenstal en ligt met ingang van 16 mei 2013 ter inzage in het gemeentehuis.

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Somerenseweg 11 Sterksel: vernieuwen van een voorgevel
 • Ven 2c Heeze: oprichten van een bijgebouw
 • Vicaris van Litsenburglaan 13 Heeze: plaatsen van een opbouw op een bestaande berging

Verleende omgevingsvergunning

 • de Ambachten 116 Heeze: oprichten dakkapel
 • de Plaetse 71 Heeze: oprichten van een natuurpoort
 • de Spinner 6 Heeze: brandveilig gebruik
 • Geldropseweg 40 Heeze: wijzigen van twee bergingen en een pergola
 • Groote Heide A2 Valkenswaard E500/Heeze: oprichten van een ecoduct
 • Kapelstraat 51 Heeze: ontheffing voor het oprichten van een salade- en maaltijdwinkel met een kleine lunchroomfaciliteit
 • Langstraat 15a Leende: oprichten veldschuur/opslagloods
 • Pastoor Gastlaan 2 Heeze: brandveilig gebruik

 Beschikking intrekking vergunning reguliere procedure

 • Deken de Bruijnplein 9 Heeze: betreft het verbouwen van het woonhuis
 • Kapelstraat 48 Heeze: betreft het slopen van een achteraanbouw op deze locatie
 • Henriëtte Pessersstraat 3 Heeze: betreft het oprichten van 10 woningen op deze locatie

Verkeer

Verkeersmaatregel Meentplein Leende
In verband met de verkeersveiligheid wordt het Meentplein voor alle verkeer behalve voetgangers gesloten verklaard door plaatsing van bord C1 van bijlage 1 R.V.V. 1990 op zaterdag 29 juni 12.00 uur tot en met zondag 30 juni 24.00 uur.

Burgerzaken

Uitschrijving GBA ‘vertrokken naar land onbekend’
Uit onderzoek van het Klantcontactcentrum van cluster Burgerinformatie is gebleken dat A.L.J. van de Laar Nieuwendijk 14a Heeze niet meer woont op dit adres waar deze volgens de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen (6 mei 2013) om de bijhouding van de persoonslijst op te schorten. Dit betekent dat deze uitgeschreven wordt uit de GBA met als reden ‘vertrokken naar land onbekend’.

Actie Stop voor de zebra! op 16 mei in Heeze

Neem de tijd...

Neem de tijd…

Onder het motto ‘Stop voor de zebra’ wordt in de Kapelstraat in Heeze op donderdag 16 mei 2013 op vier zebrapaden een ludieke verkeersveiligheidsactie uitgevoerd. Daarbij delen vrolijke ‘zebra’s’ flyers uit aan automobilisten en voetgangers.  De politie houdt toezicht.

Flyer

Het doel van de actie is de aandacht van automobilisten en voetgangers te vergroten en het stopgedrag bij zebrapaden te verbeteren. De automobilisten en voetgangers krijgen flyers die laten zien hoe je je als verkeersdeelnemer het beste kunt gedragen bij een zebrapad.
De gemeente wil de mogelijkheid tot veilig oversteken verbeteren. Daarom verwijst de flyer naar enkele vragen over de situatie in de Jan Deckersstraat en de Kapelstraat. De flyer bevat ook een prijsvraag. Daarmee maken de passanten kans op vrijkaartjes om naar de echte zebra’s in Safaripark Beekse Bergen te gaan.

De actie ‘Stop voor de zebra!’ is door SOAB Adviseurs uit Breda in 2006 ontwikkeld en wordt in een groot aantal gemeenten uitgevoerd. Voor Heeze-Leende is dit de eerste keer. De provincie voert een verkeersveiligheidscampagne ‘Maak van de nul een punt!’.

Weet wat er van u verwacht wordt!
Als voetganger heeft u voorrang op een zebrapad, maar ga daar niet vanuit. Kijk goed uit! Check ook of automobilisten u wel zien. Zoek daarvoor altijd oogcontact.
Als fietser of automobilist moet u voorrang verlenen aan een voetganger op een zebrapad. Ook als een voetganger op het punt staat om over te steken. Als u niet stopt, riskeert u een boete van  € 130,- (fietser) of € 340,- (automobilist), het mogelijke leed bij een ongeval buiten beschouwing gelaten.

Contact: Koen van Neervan, tel. (076) 521 30 80 of Communicatie gemeente Heeze-Leende: (040) 22 41 465/436.