31 maart 2020

Open dag Senioren & Computers

Zaterdag 17 augustus 2013 houdt Senioren & Computers een open dag in haar leercentrum aan de Hoge Weg 3 in Maarheeze. U bent dan van harte welkom om 13.30 uur. Eind september zijn we van plan van start te gaan met de volgende lessen en workshops.

Wegwijs in de digitale wereld

Wegwijs in de digitale wereld

Lessen

 1. Basiscursus Windows 7
 2. Basiscursus Windows 8
 3. Vervolgcursus Windows 7
 4. Internet en e-mailen
 5. Fotobeheer met Picasa inclusief fotoalbum maken
 6. Basiscursus Word 2007
 7. Basiscursus Excel 2007
 8. Basiscursus PowerPoint
 9. Website maken met Web Easy

Workshops

 1. Zelf een fotoalbum maken
 2. Werken met de Ipad
 3. Werken met Android
 4. Twitteren
 5. Facebook
 6. Skype

Alleen de lessen en workshops met voldoende belangstelling gaan door. Na de open dag liggen de aanmeldingsformulieren op de volgende plaatsen: De Borgh in Budel, De Reinder in Budel Schoot, WMO loket Budel, WMO loket Maarheeze, Internetcafe Leenderhof in Leende, Valentijn in Sterksel en Den Donck in Soerendonk, Dorpshuis ‘t Perron in Heeze.

Groen en Doen 2013: financiële stimulans voor vrijwilligers natuur- en landschapsbeheer

Janskapel Leenderstrijp

Janskapel Leenderstrijp

Groene vrijwilligers kunnen vanaf 15 augustus weer meedoen met de Groen en Doen prijsvraag en subsidies aanvragen. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in haar begroting van 2013 opnieuw 2 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor vrijwilligersactiviteiten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Met deze actie onderstreept staatssecretaris Dijksma haar voornemen om natuur een plek te geven midden in de samenleving: een kernpunt van de natuurvisie die ze begin 2014 uitbrengt. [Lees meer…]

Natuur & Milieu: zekerheid op zonnemarkt cruciaal na afloop subsidieregeling

Alleen dit jaar nog subsidie tot 650 euro

Al bij bijna 200.000 huishoudens

Zeker 90.000 extra huishoudens zijn het afgelopen jaar van zonne-energie voorzien door de overheidssubsidie op zonnepanelen. Natuur & Milieu is blij dat dat de subsidie de markt zo’n flinke boost heeft gegeven. Uit eerdere berekeningen van Natuur & Milieu bleek dat begin 2013 100.000 Nederlandse huishoudens van zonnepanelen waren voorzien. Gisteren maakte Agentschap NL bekend dat de subsidiepot voor zonnepanelen leeg is. [Lees meer…]

Verlaging zelfstandigenaftrek zal zzp’ers hard treffen

FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in de sectoren Bouw, Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, is bezorgd over de gevolgen van de kabinetsplannen om te snijden in de fiscale voordelen voor zelfstandige ondernemers. Volgens het kabinet worden werkgevers nu te veel verleid om werknemers te ontslaan om ze vervolgens als zelfstandige ondernemer in dienst te nemen. Dat wil het kabinet nu tegengaan door te bezuinigen op de ondernemersfaciliteiten. [Lees meer…]

Sportraad Heeze-Leende-Sterksel 1 jaar na dato

Er zijn van die organisaties die op de achtergrond veel werk verrichten voor andere verenigingen. De Sportraad Heeze-Leende-Sterksel, opgericht in  september 2012, is zo’n vereniging. Deze vereniging is voortgekomen uit een eerder burgerinitiatief rondom de sportvisie voor de gemeente Heeze-Leende. Vandaag maken we nader kennis met de Sportraad Heeze-Leende. HLS Nu in gesprek  Maurice Meijers uit Leende en Frank van den Boomen uit Sterksel, beiden bestuursleden van de sportraad.

“Als ik kijk naar de verrichte activiteiten, dan hebben we in het afgelopen jaar een aardige basis gelegd voor de sportraad,” zegt Maurice Meijers. [Lees meer…]

Man aangehouden voor huiselijk geweld

Geldrop – De politie heeft donderdagmorgen om 8.35 uur een 37-jarige man uit Geldrop aangehouden in zijn woning. De man wordt ervan verdacht dat hij zijn 39-jarige vrouw ernstig heeft mishandeld. Hij zou haar hebben geschopt en geslagen. De vrouw hield daar een breuk in haar been aan over. De man werd door de politie donderdagmorgen in zijn woning aangehouden. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.

17 aanhoudingen tijdens 25ste provinciale hennepactiedag

Grotere vondst in Leende

Onder regie van de Taskforce aanpak georganiseerde criminaliteit zijn op dinsdag 6 augustus 2013 in de politie-eenheden Zeeland – West-Brabant en Oost-Brabant 18 hennepkwekerijen ontruimd. Hierbij zijn 17 aanhoudingen verricht waarvan 8 op 1 locatie, omdat de aanwezige hennepplanten daar rijp waren om te oogsten.
De opzienbarendste vondsten waren deze keer in Steenbergen en in Leende. Op beide locaties trof de politie flinke hoeveelheden hennepplanten aan in wel 5 verschillende ruimtes van die woningen. [Lees meer…]

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 31

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluit wijzigingsplan Paaldijk 6 te Leende
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen het bestemmingsvlak ‘Bedrijf-Agrarisch’ van de rundveehouderij Paaldijk 6 Leende te vergroten van 1,2 hectare tot 1,5 hectare.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • Kapelstraat 25, Heeze: het aanleggen van een sloot
 • Kreijl 22, Heeze: melding aanleg gesloten bodem energiesysteem buiten inrichtingen
 • Langstraat 3, Leende: het moderniseren van handelsreclame
 • Sterkselseweg 65, Heeze: het plaatsen van woonunits
 • Strijperstraat 28, Leende: het plaatsen van een overkapping
 • Turfven 1, Sterksel: wijzigen revisievergunning
 • Ven 25, Heeze: aanpassing veehouderij om te voldoen aan besluit huisvesting

Verkeer

Verkeersmaatregelen kermis Heeze
Vanwege de kermis in Heeze geldt een parkeerverbod van dinsdag 6 augustus 18.00 uur tot en met donderdag 15 augustus 7.00 uur. Dit geldt voor het gemeentehuisplein en de parkeerplaats achter het gemeentehuis aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze.

Verkeersmaatregelen kermis Leende
Vanwege de kermis in Leende  gelden van  woensdag 14 augustus 18.00 uur tot en met donderdag 22 augustus 24.00 uur de volgende verkeersmaatregelen:

 • Het gedeelte van de Dorpstraat, gelegen tussen de Kerkstraat en de Margrietlaan en het Meentplein, is gesloten in beide richtingen voor alle verkeer behalve voetgangers.
 • Het is verboden te parkeren aan beide zijden van de Margrietlaan.
 • De op het wegvak gelegen bushaltes worden verplaatst naar de Margrietlaan.

Afsluiting Dorpstraat Leende
Zaterdag 17 augustus 17.00 uur tot maandag 19 augustus 04.00 uur is een gedeelte van de Dorpstraat (tussen huisnummer 44b en huisnummer 44) gesloten in beide richtingen voor alle verkeer behalve voetgangers.

Open inschrijving Kermiskoning schieten Sint Jorisgilde

Toen nog met de lans

Sint Joris, met de lans

Het Sint Jorisgilde organiseert op 11 augustus 2013 voor de eerste keer het Kermiskoning schieten voor iedereen van 18 jaar en ouder. Inloten om 12.30 uur en aanvang Kermiskoning schieten om 13.30 uur. Locatie gildeterrein De Santen, Sint Jorispad 2 te Heeze. Lees het Reglement Kermiskoning St. Jorisgilde Heeze.

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 32

Beleidszaken

Beleidsregels Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij bij besluit van 2 juli 2013 het Brabants Alcohol- en Horecasanctiebeleid hebben vastgesteld. Met deze beleidsregels wordt aangegeven hoe bij geconstateerde overtredingen van de met ingang van 1 januari 2013 van kracht geworden nieuwe Drank- en Horecawet zal worden opgetreden. Deze beleidsregels zijn te raadplegen via de gemeentelijke website.

Uitschrijving uit gemeentelijke basisadministratie
Uit onderzoek van het Klantcontactcentrum van cluster Burgerinformatie is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten. Dit betekent dat zij per 7 augustus uitgeschreven worden uit de GBA met als reden ‘vertrokken naar land onbekend’.

 • G.J.F. van de Kerkhof, de Ambachten 30
 • J.C. Blaser, Nieuwendijk 9
 • S.T.  Anum, Nieuwendijk 14 a

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: De Imker 19: (ver)bouwen van een bouwwerk. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 september 2013

Verleende omgevingsvergunning

 • de Olieslager 2 Heeze: wijzigen van de voorgevel van de woning en veranderen van een overkapping
 • Jan Deckersstraat 45 Heeze: exploitatie terras aan de achterzijde
 • Muggenberg 4 Heeze: oprichten van een overkapping
 • Steenakker 2 t/m 10 Leende: oprichten van 5 woningen
 • Sterkselseweg 65 Heeze: oprichten van VSO school de Berkenschutse