7 april 2020

Kaartverkoop Tonpraotersaovonden

Lindse Bloas

Lindse Blaos

LIND – BLAOSDONK – LEENDE – De vrijdag voor het Prinsenbal, vrijdag 3 januari 2020, start de kaartverkoop voor de jaarlijkse Tonpraotersaovonden. Deze avonden vinden plaats op 17 en 18 januari, 24 en 25 januari en 31 januari en 1 februari.
Op vrijdag 3 januari krijgen de leden en adverteerders van 19:00 uur tot 21:30 uur de mogelijkheid om kaarten te kopen, waarbij de volgende regeling geldt:
Maximaal 10 kaartjes op 1 lidmaatschapskaart en maximaal 2 lidmaatschapskaarten per koper. Per lidmaatschapskaart krijgt men 1 euro korting.
De prijs voor de kaarten voor de Tonpraotersaovonden is € 11,00.
Een dag later, op zaterdag 4 januari 2020, vindt van 10:00 uur tot 12:00 uur in gemeenschapshuis De Meent de kaartverkoop voor niet-leden plaats. Daarbij is het vanaf 11:00 uur ook mogelijk om telefonisch kaarten te bestellen, via telefoonnummer 06-22173203.
Na het weekend is het ook nog mogelijk om kaarten te bemachtigen. Op dinsdag 7 januari 2020 kan dit van 20:00 tot 22:00 uur. En als laatste op zaterdag 11 januari 2020 van 13:00 uur tot 14:30 uur. Op deze beide dagen vindt er naast de reguliere verkoop in De Meent ook telefonische verkoop plaats op telefoonnummer 06-22173203. Er kan zowel contant als met de pin afgerekend worden.

Prinsenbal De Lindse Blaos

LIND – BLAOSDONK – LEENDE – Op zaterdag 4 januari 2020 is het weer zover. Dan vindt het “Bal der Bals” van carnavalsvereniging De Lindse Blaos plaats in Blaospaleis De Meent.
Nadat er volop gespeculeerd is aan de hand van de hints, wordt om 11 over 11 (23.11 uur) de 59 e Prins, Prinses of Prinsenpaar van Blaosdonk bekendgemaakt. Maar vóór het grootste geheim van Blaosdonk wordt onthuld, wordt eerst rond 22:00 uur afscheid genomen van Prins Wim dun Vuufde en Prinses Lisanne.
De onthulling van de nieuwe Prins, Prinses of Prinsenpaar van Blaosdonk begint omstreeks 23:11 uur en gaat gepaard met het nodige spektakel! Aansluitend hieraan zal de winnaar van het welbekende “Prinsraoje” bekendgemaakt worden.
De muzikale omlijsting van de avond is in handen van “Of ge zat band”. Nadat de Prins, Prinses of Prinsenpaar van Blaosdonk bekend is (of zijn), wordt ook de 56 ste uitgave van D’n Blaospieper gepresenteerd. Deze kleurrijke krant zal op zondag 5 januari weer gratis huis aan huis bezorgd worden in heel Leende en Leenderstrijp.
Een week later, op zondag 12 januari 2020, wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de nieuwe Prins, Prinses of Prinsenpaar te komen feliciteren. Tussen 13:11 en 17:00 bent u hiervoor van harte welkom in Blaospaleis De Meent.

 

Oliebollen? Koop ze bij BC Heeze!

HEEZE – BC Heeze komt weer langs voor de verkoop van lekkere oliebollen, appelbeignets en (nieuw dit
jaar!) worstenbroodjes.

 

smakelijke oliebollen  (c) Fotometeen Knipoog

smakelijke oliebollen
(c)margot van den boer

Afgelopen jaar is bakkerij De Gouden Aar overgenomen door bakkerij ’t
Bakkertje die heeft aangegeven de actie graag te willen voortzetten, zelfs uit te breiden met het
aanbieden van Brabantse worstenbroodjes. De opbrengst van de actie is bestemd voor het
aansterken van de clubkas en het organiseren van activiteiten voor de jeugd. Vijf beignets of
worstenbroodjes kosten 8 euro en een zak oliebollen 10 euro waarbij je de deur niet uit hoeft! Er
dient bij bestelling betaald te worden.

Leden van de Basketball Club bellen op zaterdag 28 december aan om bestellingen op te nemen
en op oudejaarsdag worden de bestellingen gratis aan huis afgeleverd.
Mochten zij langs de deur zijn gekomen terwijl er niemand thuis was en je wilt toch genieten
van dit lekkers dan bestaat ook dit jaar de mogelijkheid om uw bestelling ‘on-line’ te plaatsen
via oliebollenactie@bcheeze.nl. Dit kan tot uiterlijk 30 december.

Namens BC Heeze en bakkerij ‘t Bakkertje: Een gezond en sportief 2020 toegewenst!

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

(c) margot van den boer

(c) margot van den boer

Zaterdag 28 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof

met medewerking van het dameskoor.

 

Zondag 29 december : Feest van de heilige Familie. Om 10.00 uur: hoogmis,  met medewerking van het mannenkoor.

Overleden ouders van Meijl-Verduijn en hun overleden kinderen.

Ad Bergmans.

Janus Vlassak.

Overleden ouders Jan en Frida van Dijk- Gerlings.

Intenties in het intentieboek.

Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar.

 

Woensdag 1 januari om 11.00 uur: hoogmis.

Overleden leden van de familie van Hendrix.

Overleden leden van de familie Emmerink.

Overleden familie van Asten-Vromans.

Harrie van Dommelen.

Clasien Weekers-Vromans.

Om zegen voor het nieuwe jaar.

Parochie Sint Martinus Heeze

kerkh090109-35 (22)aZaterdag 21 december 19.00 uur Eucharistieviering

Met medewerking van Dameskoor

Intenties: Jack en Zus v.d. Paal-Smiggels; Tinus en Sisca v.d. Kruis-v.d. Paal en zoon Tiny; Ton en Joke Franken-Snijders; Wim en Netje v.d. Hurk-Adams;

 

Zondag 22 december 11.00 uur Eucharistieviering

Met medewerking van koor Levensvreugde

Intenties: Alda van der Linden; Frans van Meyl, Ineke Mutsaerds-van Meyl en kleinzoon Joris; Coba van Gerwen-Ceelen; Henk Doezé; Overleden ouders Wim en Diana Snoeijen-v.d. Wildenberg;

 

Dinsdag 24 december 19.00 uur Kerstavondmis speciaal voor kinderen

Met medewerking gastkoor Lanara

Extra collecte.

Intenties: Henk en Greet Janssen-Verhaak; Tonny en Dries v.d. Groenendaal-van Gaal; Henk Knapen;

 

Dinsdag 24 december 21.00 uur Kerstnachtmis

Met medewerking Fanfare Sint Nicasius

Extra collecte.

Intenties: Gerard Vertogen; Theresia Kurvers-van Dooren en overleden ouders Kurvers-Boons; Claudine Paul en overleden leden van de familie;

 

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag 11.15 uur Hoogfeest van Kerstmis

Met medewerking Dameskoor

Extra collecte.

Intenties: Harrie v.d. Paal (van de Rul); Tonnie van Eert; Wim en Maria Verduyn-Guns; Ad Scheutjens; Toon, Theo en Saskia van Eert; Wim Verberne; Magda van Aubel-Conjarts; Janus en Anna Ceelen, Tinie de zoon en schoonzoon Adrie; Overleden ouders van Gerwen-Hurkmans, dochters Cella Dekker en Petra der Kinderen en schoonzoon Jan de Vries;

 

Donderdag Tweede Kerstdag 11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Toon en Petra van den Heuvel-Vogels; Mathieu Thijs en overleden familieleden; Jan Boelens en overleden familie Boelens-Verest; Overleden ouders Gerlings-Verest en zoon Jan; Overleden ouders v.d. Maat-Renders, dochter Anne en zonen Frans en Jan;

 

Zaterdag 28 december, 19.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Pastoor Somers, Anneke Kaspers, Maria Videc-Tak, Lau Verberne;

 

Zondag 29 december, 11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Piet Ceelen; Jan Roos;

 

Dinsdag 31 december (Oudejaarsavond) 19.00 uur Eucharistieviering (18.30 uur Stille Aanbidding)

 

Woensdag 01 januari (Nieuwjaar/Hoogfeest van Maria Moeder van God) 11.00 uur Eucharistieviering (koor Levensvreugde)

 

Donderdag 02 januari 08.30 uur Eucharistieviering

Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 21 december is de eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van Sterksel.

De intentie voor deze dienst is voor; Albert en Judith Jacobs-Tromp.

Dinsdag 24 december KERSTAVOND om 20.15 kerstzang m.m.v. het parochieel zangkoor aansluitend om 20.30 plechtige eucharistieviering.

Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis; om  9.30 uur gezinsviering m.m.v. zanggroep Midlife. Om 11.00 uur Hoogmis m.m.v Muziekvereniging de Heerlijkheid Sterksel.
de intenties voor deze diensten zijn voor; Jan en Bertha Reiling-Lensinck. Leo en Dora van Oss-Lommerse. Jan en Anna Polman en familie. Bert Geraets. Mia Stals-Stevens namens de Parochie. Jan Snel. Dirk Noordman namens de erewacht. Frits en Lies de Louw-Henselmans. Overleden fam. Cranenbroek-Brouwers, Nathalie van den Broek,

Fam. van Hooff-Smulders en Co Peek, Wim Gielen namens de buurt,

Maria Reiling en zoon Hans.

 Zaterdag 28 december eucharistieviering om 19.00 uur. De intentie voor deze dienst is voor Wim van Bussel ivm zijn verjaardag.

 

-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

 

H. Catharina van Alexandriëkerk

kerk sterksel 140615-11 (2)Op zaterdag 21 december is de eucharistieviering om 19.00 uur in de kerk van Sterksel.
De intentie voor deze dienst is voor: Albert en Judith Jacobs-Tromp.

 

-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215

sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.

Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

 

Kerkberichten van de St. Petrus’ Bandenkerk te Leende

(c) margot van den boer

(c) margot van den boer

Zaterdag 21 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof

Maria Vaassen- Gorissen namens het Leenderhof.

 

Zondag 22 december om 10.00 uur: eucharistieviering

Clazien Weekers- Vromans vanwege haar verjaardag.

Bert Leblanc

Toos Verhoeven-van Weert en overleden ouders , broers en zusters.

Intenties in het intentieboek

 

Dinsdag 24 december om 15.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.

 

Dinsdag 24 december om 18.30 uur: Gezinsviering met kerstspel.
Antoon Verhees als jaargedachtenis.

 

Dinsdag 24 december om 20.30 uur: Kerstviering met medewerking van SWITCH.

Sjang Rutten en Ida Rutten- Houtappels en Johannes de zoon.

Bert van der Linden namens de KBO.

Jo Versteijen.

Antoon van der Linden en Marlies, de dochter, als jaargetijde.

Sjef en Marietje Noten-Thijs.

 

Dinsdag 24 december om 22.30 uur: Nachtmis met medewerking van het dames- en mannenkoor.

Ger van der Palen en Karel Gelissen.

Overleden familie van Kuijk-van Gerwen.

Sjaan en Toon van den Wildenberg- Maas.

Jos Prinsen en zoon Hans.

Marinus de Win.

 

Woensdag 25 december : Hoogfeest van Kerstmis. Om 11.00 uur: eucharistieviering met medewerking van het Leends Accoord.

Overleden ouders Thijssen- Maas en overleden kinderen.

Jan Noeten en Miet Noten- Engelen.

Antonius van Hunsel en Hendrika van Hunsel – Rooijakkers.

Martinus Engelen, Marietje Engelen- van Asten en hun zoon Frans.

Graard Thijssen en Lies Thijssen-Roefs.

Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.

Wilhelmina Hendrix-Emmerink.

Mariël Verduijn, overleden ouders Maas-van Mierlo en Bertha Maas-Maas

Overleden ouders Martinus Roefs en Gertruda Roefs-Thijssen.

Piet van Meijl.

Jan van Mierlo.

Jan en Toos Cardinaal-Verduijn.

Harrie Verduijn.

Adriaan van Hooff en overleden familie Bottenberg.

Toon en Marie Roothans–van Kempen.

Toon en Tonnie van Meijl-van Zeeland.

Overleden leden van Leends Accoord.

Harrie van Dommelen.

Voor de 100ste geboortedag van Wilhelmus Franciscus van Meijl, Miet van Meijl- van der Palen en zoon Antoon en schoonzoon Henk.

Frans van de Vorst.

 

Donderdag 26 december : 2e Kerstdag om 10.00 uur: hoogmis met medewerking van het mannenkoor. (Deutsche Messe van Schubert)

Franciscus van Weert, Martina van Veldhoven en overleden kinderen.

Henny en Marietje van Weert–van Asten.

Overleden ouders Frenken-van Wijk.

Overleden ouders Bax-van Hoof en overleden familie.
Overleden ouders Raaijmakers-Steenbakkes en overleden familie.

Geerdina van Eerdt.

 

Vrijdag 27 december om 15.00 uur: Kindje wiegen voor de bewoners van het Leenderhof.

 

Mededelingen :

(1) In de leeftijd van 85 jaar is overleden : Piet Bax. Voor hem was de uitvaartdienst op 12 december 2019 in onze kerk en aansluitend de crematie in Heeze. Moge Piet nu opgenomen worden in het eeuwig Licht bij God.

(2) Vrijwilligers gevraagd tijdens de kerstmiddagen. Heeft u een uurtje vrij om op 1e of 2e kerstdag toezicht te houden in de kerk, van 14-17 uur? Het zou jammer zijn als gezinnen met kinderen niet naar het kerststalletje in de kerk kunnen komen kijken. Wilt u zich dan opgeven op de pastorie, tel. 040 206 1215? Dank voor uw bereidheid.

 

Kerstboom Heeze

Kerstboom gemeentehuisplein Heeze (c) margot van den boer

Kerstboom gemeentehuisplein Heeze (c) margot van den boer

HEEZE – De kerstboom, Blauw Spar, is maandagochtend aangekomen in Heeze.

Meulendijks Rondhout bracht de ca 12 meter lange kerstboom welke op het plein voor het gemeentehuis mag stralen. De boom is afkomstig van het Berkelmanspad.

Heeze loopt weer achter de feiten aan

logo_rksvheezeHEEZE – Bijna begon het zoals in de laatste wedstrijden: al in de eerste minuut kregen de bezoekers een goede kans om al snel op voorsprong te komen. Gelukkig ging de kans verloren. Binnen een kwartier kreeg ook Heeze kansen om de score te openen. Maar goed keeperswerk en onnauwkeurigheid stonden dat in de weg.

Na een klein half uur kende de scheidsrechter tot ieders verbazing een strafschop toe aan Veritas. Deze werd door Sjoerd Linssen dankbaar aanvaard en verzilverd: 0-1. En 7 minuten later werd deze stand verdubbeld toen Joshua Geurts bij de achterlijn de bal toegespeeld kreeg. Iedereen dacht dat er een voorzet zou komen. Alleen Joshua zelf dacht daar anders over en schoot de bal in de korte hoek binnen: 0-2. En dus keek Heeze weer tegen een achterstand aan en dat was niet voor de eerste keer dit seizoen. Gelukkig bleef het tot de rust hierbij. In de tweede helft zouden er ongetwijfeld kansen komen.

Zo gebeurde het ook. Na een kwartier in het tweede bedrijf bracht Noud Doezé uit een vrije schop (die hij zelf verdiend had) de aansluitingstreffer op het scorebord: 1-2. Met nog een half uur te gaan lagen er kansen op meer. De thuisploeg toog massaal in de aanval. Maar mede door goed en stug verdedigen van de spelers van Veritas lukte het niet om de gelijkmaker binnen te schieten. Bij een van de aanvallen raakte de doelman van de bezoekers geblesseerd. De reserve doelman liet echter ook niets aan het toeval over en hield zijn doel verder schoon.

Venray won en kwam dichterbij en SSS ’18 verloor en bleef op vijf punten. Maar Heeze raakte de aansluiting met de staart van de middenmoot kwijt. Jammer.

 

RKSV Heeze 1 – Veritas 1 1-2

Scoreverloop:

27e minuut 0-1 Sjoerd Linssen (strafschop)

34e minuut 0-2 Joshua Geurts

60e minuut 1-2 Noud Doezé