26 april 2019

Heeze-Leende, Ruimte voor Meesterwerken!

 

Voorzitter Frans Broos met de brochure op de schildersezel (c) margot van den boer

Voorzitter RHL, Frans Broos met de brochure op de schildersezel
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Recreatief Heeze-Leende (RHL), ondernemers en gemeente Heeze-Leende willen de gemeente graag profileren en meer op de kaart zetten. Heeze-Leende heeft hele mooie natuurgebieden die alom bekend zijn. Denk aan de Strabrechtse Heide, De Groote Heide, de Herbertusbossen, de Pan, het Leenderbos en de Achelse Kluis. Rest de vraag: “Wat maakt Heeze-Leende met haar vier dorpskernen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp nou zo bijzonder?”. Het antwoord: Ruimte voor Meesterwerken!

Veel uitingen en verschijningsvormen mogelijk
De afgelopen jaren zijn er al vele gedachten en meningen geweest over de profilering van Heeze-Leende. Zowel RHL als de gemeente vinden het nú tijd voor een eenduidig concept waarmee Heeze-Leende zich onderscheidt van omliggende gemeenten én waarmee zowel de gemeente als de lokale ondernemers de komende jaren naar buiten kunnen treden.

Joost van Nobel ontvang zijn pakket van wethouder De Bruijn (c) margot van den boer

Joost van Nobel ontvang zijn pakket van wethouder De Bruijn
(c) margot van den boer

Samen met Studio Smeer is een positionering gekozen die het juiste gevoel neerzet en refereert aan de (schilder)kunst, die van oudsher in de dorpen aanwezig is, zónder het specifiek te benoemen. “Met de positionering “Ruimte voor Meesterwerken” bakenen we ons concept af én zijn er veel uitingen en verschijningsvormen mogelijk.”

 

Veel uitingen en verschijningsvormen mogelijk
jan - van grunsven RHL 080419-P1080456

Samen bieden de vier dorpskernen immers een gevarieerd aanbod aan Meesterwerken op het gebied van kunst en cultuur, streekproducten, winkels, cafés, restaurants, evenementen en verblijfsmogelijkheden. Frans Broos, voorzitter van RHL: “Dat alles komt mooi samen in de nieuwe bewaarbrochure van RHL, die de leden voortaan presenteren op een meesterlijke schildersezel.”

Maandagavond presenteerden de eerste lokale ondernemers bovendien al hoe zij de nieuwe positionering omarmen: De Huisgenoten van ’t Brouwershuis serveren hun meesterlijke ontbijt voortaan op een zelfgemaakt schilderspalet. En in Leenderstrijp zijn koffiemokken met daarop het Meesterwerk Coop Sint Jan beschikbaar bij een drietal ondernemers: Coop Sint Jan, Camping De Zandberg en Camping Riestenblik.

Jan de Bruijn, wethouder gemeente Heeze-Leende: “We vinden het ontzettend fijn dat de slogan ‘Ruimte voor Meesterwerken’ door zoveel mensen van RHL en ondernemers in Heeze-Leende gedragen wordt. Want juist door het met zoveel mogelijk mensen te uiten en te ondersteunen gaat het leven.”

P1080467

De gevulde mokken, te koop bij Coop St Jan, Leenderstrijp; idee van Coop, camping de Zandberg en Riestenblik (c) margot van den boer

johan bax jan de bruijn RHL 080419-P1080461

Johan Bax van camping de Zandberg ontvangt de Strijpse mok van wethouder De Bruijn           (c) margot van den boer

Fred en Betsie van Grunsven laten de servet zien waarop gepresenteerd kan worden
(c) margot van den boer

Fred en Betsie van Grunsven laten de servet zien waarop gepresenteerd kan worden
(c) margot van den boer

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

Kerk Leende (c) margot van den boer

Kerk Leende
(c) margot van den boer

Zaterdag 20 april om 15.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Theo Vromans.
Bijzondere intentie.
Wilhelmien Frenken-van Wijk.
Frans van Luik vanwege zijn verjaardag.

Zaterdag 20 april om 21.00 uur: Paaswake met medewerking van het mannenkoor.

Zondag 21 april om 11.00 uur: HOOGFEEST VAN PASEN met medewerking van beide koren..
Adriaan van Hooff.
Jan Noten en Miet Noten-Engelen.
Paulus Smulders en Adriana Smulders-Maas.
Martinus Engelen, Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Mariël Verduijn, Bertha Maas-Maas en overleden ouders Toon en Nel Maas- van Mierlo.
Gertruda Roefs als jaargetijde en Martinus Roefs.
Truus van Lieshout-van Kessel.
Graard en Lies Thijssen-Roefs.
Graard en Anna de Werdt-Timmermans.
Overleden ouders Frans en Miet Brouwers-Boonen.
Jan en Toos Cardinaal-Verduijn.
Antoon de Vries.
Harrie van Dommelen.
Clazien Weekers-Vromans.
Andrea van Overdijk-Versteijnen.

Maandag 22 april om 10.00 uur: 2e PAASDAG met medewerking van het mannenkoor.
Henny van Weert en Marietje van Weert-van Asten.
An van der Zanden-Kuipers.
Sjaak van Meijl.
Harrie Bax en dochter Nelly Maas-Bax en schoondochter Yvonne.

Mededeling
In de leeftijd van 85 jaar is overleden : Jo Versteijnen. Voor hem is de uitvaartplechtigheid op woensdag 17 april om 10.30 uur in onze kerk en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Jo nu binnentreden in het eeuwig licht bij de Heer.

Parochie Sterksel

kerk sterksel 140615-11 (2)

– Donderdag 18 april Witte Donderdag om 19.00 uur plechtige eucharistieviering met medewerking van het parochieel zangkoor. Na de dienst is er aanbidding tot 21.00 uur met medewerking van de erewacht.
De intentie voor de dienst is voor levende en overleden leden van de erewacht.

-Zaterdag 20 april is er geen dienst in de kerk van Sterksel.

-Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen. Om 9.30 uur is de hoogmis met medewerking van het parochieel zangkoor.
De opgegeven intenties voor de dienst zijn voor:
Jan en Bertha Reiling-Lensinck.
Kees den Dekker namens de parochie.
Bert Geraets.
Jan en Anneke Geraets-Hendriks.
Overleden ouders Bongers-Derks.

In de komende week wordt er gecollecteerd voor de Vastenactie
Schoon drinkwater voor mensen in het Afrikaanse land Niger.
Als de collectanten u niet thuis treffen kunt u uw gift ook deponeren in het offerblok achter in de kerk of in de brievenbus in de deur van de sacristie.

-Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215
sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Kerkberichten St Martinuskerk Heeze

Sint Martinuskerk (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk
(c) margot van den boer

Op 14 april 2019 is overleden. Fried Hendrickx – Otten Geboren 5 september1928. Voor haar is de uitvaartdienst ( Woord en Gebed ) op zaterdag 20 april om 11.00 uur in de Sint Martinus kerk, Waarna de begrafenis op het parochiekerkhof.
Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur

Mededelingen
GOEDE VRIJDAG: Op 19 april is er om 15.00 uur een Kruisweg in onze parochiekerk, ook speciaal voor kinderen. Om 19.00 uur vieren zij de plechtigheid van Goede Vrijdag.
PAASZATERDAG: Op 20 april, Paaszaterdag vieren zij de Paaswake om 20.30 uur. Daarin vieren zij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. De Paaswake is het grootste feest van de Katholieke Kerk. Tijdens deze viering zullen water en vuur gewijd worden en worden alle overledenen herdacht, opdat zij allen deel mogen hebben aan de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.

KINDERWOORDDIENST EN PAASEIEREN ZOEKEN OP EERSTE PAASDAG: Op Paaszondag 21 april is er in de H. Mis van 11.00 uur een kinderwoorddienst. Na de H. Mis is er paaseieren zoeken in de pastorietuin voor alle kinderen. Ze worden hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Woensdag 17 April geen Eucharistieviering vanwege Chrismamis in Den Bosch

Donderdag 18 April 19.00 uur Eucharistieviering (WITTE DONDERDAG)
Intentie: Ter ere van de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven.

Vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG 15:00 uur KRUISWEG (speciaal ook voor de kinderen)
Vrijdag 19 april 19:00 uur GOEDE VRIJDAG VIERING

Zaterdag 20 April PAASWAKE 20:30 uur Eucharistieviering,
Intenties: Jack en Zus van de Paal-Smiggels; Tinus en Sisca van de Kruis-v.d. Paal en zoon Tiny; Jan Balkestein;

Zondag 21 April 1e PAASDAG 11.00 uur Eucharistieviering,
Intenties: Marietje Snoeijen-van de Laar; Germaine Jansen; Harrie van de Paal (van de Rul); Frans van Meijl, Ineke Mutsaerds-van Meijl en kleinzoon Joris; Willi Schepers-Riki Baakman; Ad en Jo Vertogen-Scheutjens; Joseph Paul; Henk Doezé;

Maandag 22 april 2e PAASDAG 11.00 uur Eucharistieviering

Dinsdag 23 April 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 24 April 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 25 April 08.30 uur Eucharistieviering

Moedertjelief

HEEZE – Volksopera ‘Moedertjelief’ op zondag 7 april in ’t Perron in Heeze.

Volksopera (c) Jan Verest

Volksopera Moedertjelief (c) Jan Verest

Impressie van een bezoeker
“Om half vier, een half uur voor aanvang was het al druk in de grote zaal van het Perron. Bezoekers zochten, met of zonder drankje, de stoelen op om verzekerd te zijn van een goede plaats bij een bijzonder spektakel, een volksopera als  muzikaal sluitstuk van Muziek in de Wijk.
Muzikanten van het orkest stemden hun instrument, achter het gesloten toneeldoek was nog volop activiteit om alles in gereedheid te brengen voor de voorstelling.
Een voorstelling met muziek door het orkest ‘uit de wijk’, zang door solisten en een koor. Dit alles als ondersteuning van het verhaal Moedertjelief. De rode draad was de zoektocht van een dochter naar haar moeder, in verschillende fasen van haar leven. Een verhaal met een lach en een traan, zoals dat hoort bij een volksopera.
Dit alles werd ondersteund door projectie van beelden, die op verschillende locaties in Heeze staan: een goede vondst.
Het was geweldig hoe deze opera, gratis aangeboden aan alle bezoekers, helemaal door vrijwilligers ‘uit de wijk’ is geproduceerd en uitgevoerd. Na afloop was er een verdiend hartelijk applaus, iedereen was enthousiast.
En zoals wethouder Jan de Bruijn in zijn slotwoord aangaf: Deze volksopera was dan wel het einde van vele jaren Muziek in de Wijk, in een Volksopera is een onverwachte wending in het verhaal altijd mogelijk, dus wie weet…….. ”

 

St Jorisgilde viert patroonsdag

Alysa

Alissa Rooijakkers ontvang versierselen

HEEZE – Afgelopen zaterdag, 13 april, vierde het Sint Jorisgilde Heeze haar patroondag. De leden van het gilde verzamelde zich in het gildepaviljoen “De Santen”. Met slaande trom en vliegend vaandel trok het gilde naar de Sint Martinuskerk voor de gezongen Heilige mis. Na de vendelde hulde aan pater Mervin ging het in optocht naar het gildeterrein. Eerst koffie, daarna alles in gereedheid brengen voor het Prins schieten. Alissa Rooijakkers moest haar titel als prins verdedigen. Na een spanende strijd wist Alissa na het 41e schot haar titel te promoveren. Ze straalde van blijdschap.

Jan van Lierop, 40 jaar bij het Gilde

Jan van Lierop, 40 jaar bij het Gilde

Nu was het moment aangebroken voor de huldigingen. Eerst werd Alissa geïnstalleerd als prins. Hierna werd Jan van Lierop jr. naar voren geroepen. Hij werd in het zonnetje gezet omdat hij 40 jaar vendelier is bij het Sint Jorisgilde. In deze periode was hij ook nog Vaandrig, Koning, en Koningsdeken. Hij werd geprezen om zijn tomeloze inzet voor het gilde. Hij kreeg hiervoor een zilveren gildeonderscheiding en een speciale fles gildewijn. Voor zijn vrouw was er een bos bloemen. De kinderen van Jan waren ook aanwezig bij de huldiging.

 

Vendelhulde voor Jan en Alissa

Vendelhulde voor Jan en Alissa

Voor Jan en Alissa was na afloop van de huldiging, een vendelhulde. Het een en ander werd afgeslopen met een heerlijke gildelunch. Tijdens deze lunch bood koning Stephan Nuijts zijn Koningschild aan aan het gilde.

Tijdens de feestavond werden Toon van Dijk, Ad va Eersel en Bert van Leijsen 25 jaar begunstiger en Henk Bosman en Arno Driessen 40 jaar begunstiger in het zonnetje gezet. Het gilde kan terug zien op een geslaagde Sint Jorisdag.

 

Heeze geeft winst in blessuretijd uit handen

logo_rksvheezeHEEZE – De thuisploeg kon zich vandaag definitief vrijspelen van degradatiezorgen en deed nog mee voor de derde periode titel. Daar was in de eerste helft weinig van te merken. De tegenstander was duidelijk de bovenliggende partij. Aanvallend waren ze beter en ze toonden meer inzet. Terwijl Heeze strooiden met foute passes en het nodige balverlies. Gelukkig voor Heeze kon Susteren het overwicht in de eerste helft niet in de score tot uitdrukking brengen en werd de rust met de brilstand bereikt.
Het begin van de tweede helft gaf het zelfde beeld. Totdat na een klein kwartier de thuisploeg, tegen de verhouding in, op een 1-0 voorsprong kwam. Een vrije trap van rechts belandt vlak bij de tweede paal, waar hij door Noud Doezé in het doel kon worden gewerkt. En in de 70e minuut werd deze voorsprong zelfs verdubbeld. Een inworp, ook van rechts, werd doorgekopt en belandde bij de opgekomen Jeroen van Seggelen, die ongehinderd de 2-0 tegen de touwen kon schieten. Een ongekende weelde gezien het vertoonde spel.
Maar Susteren gaf zich nog niet gewonnen en bleef druk zetten, zoals ze eigenlijk de hele wedstrijd had gedaan. De thuisploeg probeerde de voorsprong over de streep te trekken en kreeg zelfs een aantal kansjes om dat definitief te maken. Maar in de allerlaatste minuten werden de drie punten toch uit handen gegeven. In de 90e minuut viel Susteren aan over de rechter flank. Er volgde een strakke lage voorzet, die door Nick Meeuwissen binnen werd gelopen. En twee minuten later wist Bas Koolen uit een hoekschop in een mêlée van spelers de gelijkmaker de gelijkmaker te scoren: 2-2. De gasten kregen zelfs nog een kans om de winnende te maken, maar daar stak doelman Vincent Jansen een stokje voor.
Over de hele wedstrijd gezien was een gelijkspel de terechte uitslag, Maar het was zuur om de drie punten in de allerlaatste minuten te verspelen.
Op naar het dubbelprogramma met Pasen. Eerst zaterdag om 17.30 uur de inhaal wedstrijd tegen EHC en op Tweede Paasdag met de bus naar Schaesberg.
Wedstrijdverslag zondag 14 april 2019
RKSV Heeze 1 – Sc Susteren 1     1-1
Scoreverloop:
58e minuut 1-0 Noud Doezé
70e minuut 2-0 Jeroen van Seggelen
90e minuut 2-1 Nick Meeuwissen
92e minuut 2-2 Bas Koolen

Dirk Hezius groep 2 wint de Sportiviteitsprijs 2019

Koningsspelen 2[16560]HEEZE – LEENDE – STERKSEL – LEENDERSTRIJP – Afgelopen vrijdag 12 april vonden voor de zesde keer de Koningsspelen plaats in de gemeente Heeze-Leende. De gemeente organiseerde dit jaar voor de groepen 5 t/m 8 een sportdag op sportpark de Hemelrasten te Sterksel. Dit jaar deden zo’n 500 kinderen mee aan de Koningsspelen.
Koningsspelen 1[16561]Alle basisscholen waren deze ochtend vertegenwoordigd. De kinderen deden allemaal hun uiterste best om één van de prijzen in de wacht te slepen. De belangrijkste prijs van de Koningsspelen is de sportiviteitsprijs. Veel kinderen speelden deze ochtend erg sportief en iedereen deed goed z’n best. Echter kan er maar een de winnaar zijn van de sportiviteitsbeker en dat was Dirk Hezius groep 2!
De groep die de meeste punten in de wacht sleepten door het vaakst te winnen waren leerlingen van de Merlebos; de Kings for Gold.
Wethouder de Win was deze ochtend aanwezig om de kinderen aan te moedigen en de prijzen uit te reiken.

Ongestoord onderweg: Rij Mono

Door social media zijn vrienden, familie en collega’s altijd dichtbij. Soms iets te dichtbij. Zeker als je met een smartphone in de auto stapt. Elke keer als je een berichtje ontvangt, raak je even afgeleid van de weg

Gelukkig is er een simpele oplossing; je mobiel op stil zetten. Zo raak je niet afgeleid door telefoongeluiden. En kun je je beter concentreren op de weg. Dat is niet alleen veiliger voor jezelf, maar ook voor anderen.

 

Hoe kan ik MONO rijden?

MONO rijden kan op verschillende manieren. Het makkelijkst is als je je telefoon zo instelt, dat je automatisch tijdens het rijden geen meldingen ontvangt. Dan ben je in één keer MONO. Bekijk hieronder hoe je dit doet op jouw telefoon. En ongestoord onderweg kunt zijn.

Als je MONO rijdt of fietst kun je alsnog altijd je navigatie gebruiken of bellen wanneer dit nodig is.

Paaspicknick bij Kapellerput

Paaspicknick 2019

 

HEEZE – Op Eerste Paasdag (zondag 21 april) organiseert Kapellerput in Heeze een Paaspicknick voor het hele gezin op het omliggende landgoed. Kom genieten van een warm welkom door de Paashaas, eieren zoeken, eieren verven, kleurwedstrijd, verse wafels en warme chocomel, koffie en thee, springkussen en sluit af met een overheerlijke picknicklunch. Bij slecht weer heeft Kapellerput voldoende mogelijkheden om de Paaspicknick binnen te laten plaatsvinden.

 

Programma
10.30 uur Ontvangst met koffie | thee | ranja en zoete zaligheden

paaseieren zoeken rondom Kapellerput (c) foto margot van den boer

paaseieren zoeken rondom Kapellerput
(c) foto margot van den boer

11.00 uur Eieren zoeken
11.30 uur Eieren verven, springkussen, kleurwedstrijd
12.00 uur Paaspicknick op het landgoed
De Picknicklunch bestaat uit een goed gevulde knapzak voor de kinderen. Volwassenen genieten van een picknick bestaande uit minibroodjes gerookte zalm, lamsham, Reypernaer kaas, meergranen croissant, fruit  en een smoothie.

De kosten bedragen € 9.50 voor kinderen t/m 12 jaar en €17.50 voor volwassenen.

Kom je gezellig met je familie eieren zoeken, verven, springen en picknicken op zondag 21 april? Reserveer dan per mail: welcome@kapellerput.nl of bel 040-2241922.