10 december 2018

Adriaan vertelt vanuit Colombia

Adriaan vd Velden woont en werkt in Colombia.

Adriaan: “Ik heb aan een leerkracht gevraagd om een evaluatie te maken van het afgelopen schooljaar waardoor ik geïnteresseerden en sponsors duidelijk kan maken hoe we werken en waar we mee bezig zijn.”  Hieronder ziet u de vertaling van een evaluatie door Adriaan.
De overige leerkrachten werken allemaal op dezelfde manier.

Evaluatie 2017:
Als leerkracht had ik een vergadering met de ouders op 29 november waarbij ik ook de evaluaties heb overhandigd die we periodiek hebben uitgevoerd op de school.
Tevens een diagnostische evaluatie waarbij de kinderen opdrachten en vragen hebben gekregen die ze moesten beantwoorden en uitvoeren om te zien of ze klaar waren voor de tweede klas.
De ouders hebben deze samen met mij doorgenomen en daarbij gaf ik ze de volgende aanbevelingen mee voor de vakantie die nu volgt.
Blijf oefenen met het geven van dictees waarbij ze rekening moeten houden met de spelling en kalligrafie en zinsopbouw.
Blijf de gewoonte overeind houden om te blijven lezen met de kinderen, zodat ze niet terug vallen.
Blijf minstens een uur per dag werken met begrijpend lezen waarbij ze vragen van de ouders over het geleesde moeten beantwoorden. Tot slot heb ik iedereen bedankt voor het feit dat iedereen trouw naar de vergaderingen is gekomen op de school gedurende het afgelopen schooljaar en dat iedereen mij en de kinderen goed hebben geholpen bij de diverse activiteiten.

Laat wat van je horen

*