10 december 2018

Adriaan vertelt: 320 punten

Adriaan van der Velden komt uit Heeze maar woont en werkt in Colombia.

Hij vertelt:
“320 punten kan het verschil maken tussen een leven in armoede of een kans om je leven en dat van je familie enorm te verbeteren. Alle kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, die maken in het laatste jaar een toets. Deze toets wordt landelijk georganiseerd door het ministerie van onderwijs. Deze toetsen worden onafhankelijk gecontroleerd. De maximale te behalen punten zijn 500. Maar alle kinderen die meer dan 320 punten behalen krijgen een studiebeurs aangeboden. Die studiebeurs dekt het overgrote deel van de kosten. Hoe meer punten je boven die 320 behaald hoe prestigieuzer is de universiteit waarna je toe kan gaan. Het lijkt niet veel die 320 punten maar het is een feit dat de kinderen die naar de publieke scholen gaan gemiddeld 230 punten behalen. Alle arme kinderen [80%] van Colombia gaan naar de publieke scholen en zo blijft de cirkel rond. Bij de privéscholen ligt de lat op 345 punten maar daar krijgen 70% van de kinderen een beurs. Zo worden de rijken alleen maar rijker en de armen komen nooit uit de armoede.

Dat is de belangrijkste reden waarom ik me zo inzet voor beter onderwijs. Als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat en het kan niet begrijpend lezen, geen idee heeft hoeveel 7×8 is, amper kennis heeft hoe de wereld eruit ziet en niet weet niet zijn eigenste land wordt geregeerd, dan is de kans dat dit kind het voortgezet onderwijs goed afrond bijna gereduceerd tot nul. Daarom is de basisschool zo ontzettend belangrijk om een kind een kans te geven op een goede toekomst.

Helaas gaat er op de publieke scholen de komende jaren nog steeds helemaal niets veranderen. Die zitten vastgeroest in het systeem van zoveel mogelijk verdienen met zo min mogelijk werk.
Daarom is onze school zo belangrijk. We zitten nog niet op het niveau dat ik met een gerust hart kan zeggen dat onze studenten een dikke kans maken op die 320 punten. Maar we zijn wel op de goede weg en de eerste leerlingen van onze school hebben deze punten al behaald en gaan naar de universiteit. Dat is de reden dat we heel veel kinderen hebben die naar onze school willen maar we hebben niet voor iedereen een sponsor.

Wilt U een kind sponsoren of heeft U een kennis die dat misschien zou willen dat kunt U daar een kind en haar ouders heel blij mee maken. De kosten zijn €125,00 per jaar en omdat we samen werken met het Bolvia Comite Geldrop zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Wilt U een kind sponseren of meer info stuur uw mail dan op naar adriaanvdvelden@hotmail.com”

Laat wat van je horen

*