6 april 2020

Activiteiten KBO Heeze

Boeiende activiteiten met de KBO

Boeiende activiteiten met de KBO

Bezoek drukkerij
Het is de programmacommissie van KBO Heeze gelukt om een rondleiding te krijgen door de drukkerij van Wegener in Best waar onder andere het Eindhovens Dagblad wordt gemaakt. Deze rondleiding staat gepland voor dinsdag 8 oktober 2013. Aan de rondleiding kan door maximaal 30 personen worden deelgenomen. Indien er meer aanmeldingen zijn zal er op 12 november een tweede rondleiding zijn. Aanmelden kan tot 6 september bij Liesbeth Lingers, tel. 226 4890 of Ans Cleef, tel. 226 1773

Workshop Creatief Schrijven
KBO-Heeze organiseert op vrijdagmorgen 16 augustus 2013 een gratis workshop Creatief Schrijven. U kunt informatie inwinnen of u opgeven bij Annemie van Asten, tel. 226 15 56 of Monique Beukema, tel. 226 3797

Computercursussen
Ook komend najaar organiseert KBO Heeze weer een aantal computercursussen. De cursussen die, bij voldoende belangstelling, worden georganiseerd zijn:

  • Computercursus voor beginners
  • Cursus internet en e-mail
  • Basiscursus Excel

Kosten per cursus € 60,- voor leden en € 80,- voor niet leden. De cursussen kennen een tijdsbeslag van 8 dagdelen per cursus.  Aanmelden en informatie bij Frans Thijs, tel. 2262469 of Ben Odijk, tel. 2265359 of via e-mail benodijk@outlook.com

Laat wat van je horen

*