30 november 2020

Aanwijzing pand aan de Schoolstraat 6 als gemeentelijk monument

HEEZE – Het college van burgemeester en wethouders heeft het pand aan de Schoolstraat 6 in Heeze aangewezen als gemeentelijk monument. Dit op advies van de A2-Erfgoedcommissie.

Schoolstraat 6
Dit woonhuis vormt onderdeel van vier rijtjeswoningen die gelegen zijn aan Schoolstraat 4 tot en met 10. Ze zijn gebouwd in het tweede kwart van de twintigste eeuw. Dit blijkt uit het architectonisch ontwerp, het materiaalgebruik en de bouwmassa. Schoolstraat 10 heeft inmiddels de gemeentelijke monumentenstatus.

Cultuur-historisch interessant
Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond met twee bouwlagen en een zadeldak (met aansluitende dakvlakken bij de zijgevels) evenwijdig aan de Schoolstraat en is gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen. De gevels zijn gemetseld in gele baksteen in staand verband, waarbij de voegen terug liggend zijn gevoegd. Voor de plint is een gele baksteen gebruikt. De voorgevel wordt beëindigd met een betimmerde overstek van de houten bakgoot. De gevel is spiegel- symmetrisch van opzet, met in de as een rondboogdoorgang naar de achtertuinen van de middelste twee woningen. Op de bovenverdieping zijn onder de smalle raamkozijnen houten plantenbakken op klossen aangebracht. De entree van de twee woningen zijn gekoppeld onder een uitkragende luifel. De zijgevels zijn lager, aangezien het dak hier met een zeer stijl dakschild is doorgezet tot net boven de lateien (hanenkammen) van de vensteropeningen van de begane grond.

Het pand is cultuur-historisch gezien interessant omdat het een uiting is van de wooncultuur in de twintigste eeuw.

Laat wat van je horen

*