21 januari 2020

Aandacht voor zorgkwaliteit en patiëntgerichtheid

De St. Anna Zorggroep organiseerde onlangs een zogenoemde Kwaliteitslunch voor haar medewerkers. Tijdens deze lunch presenteerden collega’s aan elkaar verbeterinitiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van patiënten- en cliëntenzorg. Met deze dag benadrukt de zorggroep dat zij de kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft staan.

De afgelopen maanden konden medewerkers verbeterinitiatieven aandragen. Uit de inzendingen zijn in de voorrondes zes projecten uitgekozen die dee dag gepresenteerd mochten worden. Dit gebeurde in het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop. Een vakjury onder leiding van Ingrid Wolf (lid raad van bestuur St. Anna Zorggroep) en een publieksjury kozen samen het winnende verbeterinitiatief. Ze letten hierbij onder andere op de meerwaarde voor cliënten/patiënten, kwaliteitswinst, de mate van innovatie en de manier waarop het initiatief werd gepresenteerd.

‘Vroeger tijden’ doen herleven
Dit keer won: ‘Terug in mijn tijd’, een project dat door de woonzorgcentra van Ananz in gang is gezet om een zo gunstig mogelijke omgeving voor dementerende ouderen te creëren. De inrichting van de psychogeriatrische locaties van Ananz wordt dusdanig aangepast dat deze aansluit bij het dementie-stadium van de cliënt. Zo worden bijvoorbeeld elementen uit vroeger tijden zoals een transistorradio, een oude wasmachine, antiek servies of oude schilderijen toegevoegd aan de woonomgeving. Dementerende cliënten voelen zich hierdoor zich meer thuis en ervaren meer rust. Verzorgenden merken dit verschil ook.
De betrokken medewerkers ontvingen de Anna Kwaliteitsprijs 2014 en mogen samen een leuke groepsactiviteit ondernemen.

Nieuwsgierig?
Kom kijken! Bent u nieuwsgierig geworden naar de gepresenteerde verbetertrajecten? In de centrale hal worden de posters van de zes initiatieven tijdelijk gepresenteerd.

Zorg voor patiëntgerichtheid en kwaliteit
De kwaliteitslunch is één van de instrumenten waarmee de St. Anna Zorggroep werkt aan kwaliteit van zorg en blijvend werkt aan een cultuur van patiënt- en cliëntgerichtheid binnen haar organisatie.

Laat wat van je horen

*