6 april 2020

70 jaar bevrijding

HEEZE – Op donderdag 18 september a.s. wordt in het Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 in Heeze, een lezing gehouden met als thema 70 jaar bevrijding van Heeze.

Het boek Heeze 60 jaar bevrijd

Het boek Heeze 60 jaar bevrijd

Hiervoor zijn twee sprekers uitgenodigd, Anneke van Eert: zij vertelt over het tot stand komen van én uit het boek ‘Heeze, 60 jaar bevrijd, herinneringen aan een oorlog’. Dit boek is in 2005 samengesteld en uitgegeven door vooral leerkrachten van de basisscholen in Heeze. De schrijver van het nawoord: “Wel een grote klus en een tijdrovende. Het team van docenten heeft zich buiten school om heel wat uurtjes bezig gehouden met luisteren naar verhalen, het uitwerken, maar ook het nadenken over het presenteren, de druk, financienen etc. M’n pet af dat dit groepje docenten het toch maar heeft willen doen, allemaal in eigen tijd!”

 

Evert de Koning vertelt over zijn familie, welke in oorlogstijd een grote rol gespeeld heeft in het verzet van Heeze. De lezing biedt ruime mogelijkheid voor uitwisseling van herinneringen. Evert verloor vijf ooms door de oorlog: vier broers van zijn vader en hun zwager. Hij hoopt, samen met meer familieleden dat ‘het grote zwijgen’ doorbroken kan worden.

 

Evert de Koning vertelt over het grote zwijgen tijdens de herdenking 70 jaarontruiming kamp Vught

Evert de Koning vertelt over het grote zwijgen tijdens de herdenking 70 jaarontruiming kamp Vught

Evert zei vrijdag 5 september jongstleden tijdens de Herdenking 70 jaar ontruiming kamp Vught, het volgende: “Het grote zwijgen van na de oorlog. Uit veiligheid werd in de oorlog vrijwel niets vastgelegd. Er werd gezwegen. Uit angst. Het grote zwijgen ging door, ook na de oorlog. Ik vroeg ons moeder Gretha, toen 91 jaar, waarom dat zwijgen. Na een korte stilte zei ze: “Wij moesten verder, anders hadden we het niet gered.” Neven en nichten vertellen ons ook dat verdriet niet bespreekbaar was. Het drukte en drukt nog steeds een stempel op de tweede generatie.
Ik wilde dat grote zwijgen doorbreken. Op 25 mei 2012 werd onder grote belangstelling een gedenksteen onthuld. Op de plek waar de geheime bergplaats met wapens was in de veldschuur. Verhalen kwamen los. Ook in andere families werd gezwegen.”

 

 

Deze avond is georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Bieb Heeze. De vrienden maken zich hard voor het behoud van de bibliotheek in het Dorpshuis ’t Perron in Heeze. Door bezuinigingen zal de bibliotheek in de toekomst o.a. ook minder activiteiten kunnen organiseren. Met deze activiteit steunen de Vrienden van de Bieb Heeze de bibliotheek.
Wilt u meer weten over de stichting, kijk dan op www.vriendenvandebiebheeze.nl. U kunt ook vriend worden door een jaarlijkse bijdrage van € 25,00. Daarmee ondersteunt u een toekomstvaste bibliotheek in ’t Perron in Heeze

Laat wat van je horen

*