24 maart 2019

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende: PvdA

PvdA Heeze-Leende

SAM_7172“Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we een heel diverse kandidatenlijst met oude bekenden erop, maar zeker ook frisse, nieuwe gezichten. Dat we echt een zo breed mogelijke doorsnede hebben willen presenteren blijkt wel uit het feit dat we zowel de oudste als de jongste kandidaat hebben. Daar zit, op een haar na, 80 jaar verschil tussen. En ja, natuurlijk zijn we ook vertegenwoordigd in alle kernen.

De PvdA stelt als wethouderskandidaat haar huidige wethouder voor; te weten Toon Bosmans. Zijn verdiensten de afgelopen 2 jaar maken hem een heel logische kandidaat.
We hopen dan ook dat echt is opgevallen dat we inderdaad veel bereikt hebben; de multifunctionele accommodatie in Leende, de doorontwikkeling van de bieb en het terug op de agenda zetten van het thema duurzaamheid; we hopen dat dit vertrouwen wekt voor de toekomst. Om in beeld te komen voor een wethouderspost gaan we uit van de huidige 2 zetels en hopen er 3 te kunnen halen.

Toon Bosmans (c) margot van den boer

Toon Bosmans                                (c) margot van den boer

De PvdA Heeze-Leende ambieert een deskundig wethouder te leveren, maar we willen, nu er inmiddels 8 partijen zijn, af van de tegenstelling tussen oppositie en coalitie. We roepen de raad echt op om met een raadsprogramma op hoofdlijnen te komen, zodat het college van B&W hier uitvoering aan kan geven en verantwoording over af kan leggen.

Kort gezegd: 8 partijen op 17 zetels maken een gemeente onbestuurbaar als we in ‘voor en tegen’ en ‘oppositie vs. coalitie’ blijven denken. Spreek als raad je ambitie uit in een breed gedragen programma, zet het college van B&W nadrukkelijk aan het werk en zorg ervoor dat zij resultaten laten zien! En dus is een deskundig en ervaren bestuur noodzakelijk.

Waar de komende periode hard aan gewerkt moet worden, is het verder vorm geven van de extra taken in ‘zorg en welzijn’ zoals we die er de afgelopen 3 jaar bij hebben gekregen. En dan met name de lokale invulling. Hoe past dit het beste bij onze inwoners en zorgen we ervoor samen het verschil te maken?! Hier moeten we blijvend over in gesprek gaan.

Daarnaast moeten we de schouders eronder zetten om als Brainport-regio de eerste regio te zijn die los komt van fossiele brandstoffen en zo als eerste CO2-neutraal wordt. Die uitdaging heeft de provincie niet voor niets bij ons als slimste regio neergelegd.
Grootse opgaven die veel inzet vragen, maar die steken wij als PvdA er maar al te graag in! Hier zit ook meteen het voordeel een landelijke partij te zijn met expertise binnen handbereik.
Dergelijke opgaven zoals we die hierboven noemen, gaan eigenlijk over alle kernen heen, maar specifiek per kern is het voor ons PvdA echt van belang dat de nieuwe mfa, het dorpshuis en de school, ervoor gaan zorgen dat de Dorpstraat in Leende meer en meer tot een dorpsplein wordt. En natuurlijk is het daarvoor hard nodig dat het sluipverkeer door de kern van Leende verdwijnt. Voor Sterksel is het van belang dat de Kloostervelden worden afgerond en dat deze wijk echt bij Sterksel gaat horen met een goede fietsverbinding van de Kloostervelden naar d’n Os. Verder is voor Sterksel natuurlijk essentieel dat er duidelijkheid komt wat er op Poort 43 te gebeuren staat en wat dat voor impact heeft op de Sterkselse gemeenschap. En voor Heeze gaat de opbouw van de Bulders beginnen en dus ook van de randweg om Heeze heen. Om het verkeer in de hele gemeente aan te kunnen moet snel verder gewerkt worden aan wat de Centrale As is gaan heten. Om zo de grotere verkeersstromen buiten onze kernen te kunnen houden. En ja dan natuurlijk de verplaatsing van de AH. Wij als PvdA geven al jaren aan dat hiervoor de locatie van tankstation Schilders de ideale plek is. De komende periode moet deze verplaatsing kunnen lukken, zodat de juiste functies in de kern Heeze op de juiste plek zitten.

Aan ons de vraag om de gemeente in 100 woorden te kenschetsen.
Een landelijke gemeente in de oksel van 2 grote snelwegen en daarmee letterlijk aangehaakt aan alle stedelijke activiteit in de regio. Dat is duidelijk te zien aan hoe onze inwoners de regio gebruiken voor werk, winkelen en ontspanning. Omgekeerd is de regio hier welkom om te genieten van de rust, de natuur en het Bourgondische leven.
Samen met onze lokale cultuur o.a. in de Lindse Blaos en de Brabantse Dag levert dat een heel eigen, soms zelfs eigengereid, volkje op. Een plek om trots op te zijn. En dat zijn we dan ook.

Het is mensen eigen om dat zo te willen houden en een gemeentebestuur moet zeker niet overdrijven waar zij allemaal invloed op zou hebben. Laten we dus samen ervoor zorgen dat het hier ook over 30 jaar nog uitstekend vertoeven is.
Samen maken we ten slotte de toekomst!”

 

Lees meer over PvdA in Heeze-Leende https://heezeleende.pvda.nl/

 

PvdA kandidaten gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Toon Bosmans, Heeze
Marten de Lange, Heeze
Isolde Koenen, Leende
Geert-Jan Rens,Heeze
Rosita van Geene-Nieuwenbroek, Leende
Martijn v.d. Kerkhof, Sterksel
Anje Dousma-Kunst, Heeze
Max van Hofweegen, Heeze
Caroliene Nuijts, Heeze
Koen van Kruijssen, Heeze
Nel Nijskens,Heeze
Paul Boelens, Heeze
Annemie van Asten, Heeze
Henk van Geene, Leende
Jan v.d. Schoor, Sterksel
Paul Griep, Heeze
Toine Kuiper, Leende
Gertjan Toorenspits, Heeze
Max Farjon, Leende

Laat wat van je horen

*