26 mei 2020

Archief voor 7 augustus 2019

Nieuwe voorzitter Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius

vrienden zorgcentrum nicasiusHEEZE – Op 3 maart j.l. is de voorzitter van “Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius” (VZN) Peter van Lieshout plotseling overleden. Dit was een grote schok voor de VZN. Het voorzitterschap is tijdelijk waargenomen door de voorzitter van de Raad van Toezicht, Hans van Gorp.

frans bakermans 130914-86 (163)

Frans Bakermans, nieuwe voorzitter VZN (c) margot van den boer

Onlangs is de organisatie er in geslaagd, een nieuwe voorzitter te vinden: Frans Bakermans. De heer Bakermans is geen onbekende in Heeze. Hij heeft vele bestuursfuncties vervuld. Het meest bekend was zijn voorzittersschap voor de Stichting Brabantsedag.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

Zaterdag 10 augustus om 16.30 uur: eucharistie viering in het Leenderhof met medewerking van het dameskoor.

Tilly Janssen-van den Hemel als jaargetijde.
Bart van Herpen namens het Leenderhof.
Nellie Gemser-Eijkens namens het Leenderhof
Zondag 11 augustus om 10.00 uur: plechtige eucharistieviering omdat we het feest vieren van Maria Tenhemelopneming. De beide koren zorgen voor de muzikale begeleiding.
Theodorus van der Kruis en Ali van der Kruis- Versteeg.
Ger van der Palen als jaargetijde.
Sjaak van Meijl als jaargetijde.
Michel van Dijk als jaargetijde.
De intenties in het intentieboek.