17 juni 2019

Archief voor 9 januari 2019

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)Mededelingen

Zaterdag 12 jan. is er een gezongen eucharistieviering om 19 00 uur met medewerking van het zangkoor.
De opgegeven intentie voor deze dienst is voor Toon de Brouwer v.w. zijn trouwdag.

De Kerstactie voor de eigen missionarissen en ontwikkelingshelper heeft de mooie som van € 503,05 opgebracht.
Namens hen hartelijk dank daar voor!

Adriaan vertelt vanuit Colombia: Planning

Planning

Adriaan: “De laatste vergadering met de leerkrachten was nieuw voor hen. Ze waren zo gewend om te vragen wat ik wilde voor het volgend schooljaar dat ze met de monden vol tanden stonden toen ze zelf met ideeën moesten komen. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat het over hun toekomst gaat en niet de mijne. Ik ben met mijn laatste etappe in het leven bezig en daar kan je moeilijk een toekomst op gaan bouwen.

Ze hebben me zonder meer positief verrast. Op de eerst plaats van hun verlanglijstje stond uiteraard meer loon. Ze verdienen nu 600.000 pesos [€ 170.00]. Het minimumloon is hier 780.000 pesos.
Ik heb ze laten doorschemeren dat er mogelijk een sponsor bij zou komen maar dat extra loon zonder meer alleen maar mogelijk is met beter onderwijs.
Ze zijn zelf met het voorstel gekomen om het aantal lesuren te verhogen van 820 naar 990. Dat is het aantal uren wat de regering eigenlijk wil voor het lager onderwijs, maar geen enkele school komt dat na.
Ook de privéscholen niet. Daarvoor vragen ze een loonsverhoging van 120.000 pesos per maand. Dan komt het loon op 720.000 pesos [€205,00] per maand.
Ik hoop dat mijn sponsor niet afhaakt en heb dat toegezegd.

Met die verhoging van het aantal lesuren moeten we een aantal kwaliteitsverhogingen kunnen realiseren. Ze hebben een urenplanning ingeleverd met de doelstellingen die ze willen realiseren. Daar willen ze de geïnteresseerden ook bij gaan betrekken. Ze gaan deze publiceren in een blog dat ze zelf opzetten en gaan onderhouden. Het is de bedoeling dat de kinderen daar ook een rol bij gaan spelen. Dus vanaf volgend jaar kunt U de resultaten bijna life gaan volgen.
Ze gaan ook de Engelse les professionaliseren. Dat is hard nodig omdat dit tot nu toe een aanfluiting was.
We hebben een video Beam, internet en een computer. Op YouTube is meer dan voldoende aanbod. Ze gaan beginnen vanaf de tweede klas. Ik hoop dat ze op die leeftijd de uitspraak wat beter onder de knie krijgen. Van het Spaans naar het Engels is net zo moeilijk als van het Nederlands naar het Spaans. Ik krijg die R, J, G, H en nog een rits letters nooit meer helemaal onder de knie. Ze gebruiken hun tong hier anders dan wij en ik breek bijna mijn bek om ze goed uit te kunnen spreken. Hopelijk kunnen we, als we jong genoeg beginnen dit wel uitgeleerd krijgen. Complimenten voor de leerkrachten.”