26 april 2019

Archief voor 6 augustus 2018

Adriaan vertelt vanuit Colombia: veranderen

Veranderen

“Het gaat uitstekend met de school. We hebben het tweede semester afgesloten en geëvalueerd. De leerkrachten zijn gemotiveerd en hebben goed werk afgeleverd. Ze nemen steeds meer afstand van de gewoonte om een hoog cijfer te geven. Het cijfer komt elk semester dichter bij de werkelijkheid te liggen. De leerkrachten van de 2, 3 en 4 de klas zitten zo ongeveer op de werkelijkheid. De leerkrachten van de 1e en de 5e klas hebben nog wat meer tijd nodig. Dat is een enorme vooruitgang. Dan kan je bij een evaluatie praten over de echte problemen.
Je kan tegen een kind en zijn ouders niet zeggen dat hun kind niet voldoende zijn best doet als deze altijd hoge cijfers behaald. Dit is een weg die we op kousenvoeten moeten afleggen. Het zit er hier zo diep ingebakken dat de scholen goed onderwijs geven omdat hun kinderen goede cijfers behalen. In een stad als Cartagena is 75% van de ouders dik tevreden over het onderwijs. Terwijl alle statistieken aangeven dat het onderwijs op de publieke scholen aan de kust ongelofelijk slecht is. Dat komt voor een groot gedeelte omdat hier geen enkel ouder wil toegeven dat hun kind niet intelligent is. Ze zijn allemaal trots dat ze kunnen zeggen dat ze slimme kinderen hebben. Dat is ook de reden dat ik zo tevreden ben met het resultaat op onze school. Nu komt steeds duidelijker naar voren waar de problemen liggen. Het constant aanspreken op de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen te helpen begint steeds meer vruchten af te werpen.

Je ziet nu dat de kinderen die hulp krijgen duidelijk beter presteren dan de kinderen die het allee moeten uitzoeken. Dat zijn helaas wel vrijwel altijd de kinderen die in de krottenwijken wonen. Dat zijn ook de kinderen die voor 80% van de problemen op onze school zorgen. Maar het zijn ook de kinderen die zonder onze hulp gegarandeerd in de goot terecht komen. We hebben nu de afspraken gemaakt dat we deze problemen niet meer gaan negeren maar daadwerkelijk aan gaan pakken. Er komt een hele lijst met regels en maatregels die we willen gaan toepassen. Maar wel met de kousenvoet methode.

Ik heb voorgesteld dat ze kinderen en ouders die over de schreef zijn gegaan met minimaal drie leerkrachten te woord gaan staan. Dat geeft niet alleen meer gezag naar de kinderen en hun ouders maar is ook een stuk veiliger voor henzelf. Veel van deze ouders kennen geen argumenten, die lossen alles op met geweld.”