1 oktober 2020

Archief voor mei 2018

Kerkberichten van St.-Petrus ‘ Bandenkerk, Leende

lindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)Zaterdag 26 mei om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Hugo van den Brug namens het Leenderhof.
Jack Feijen namens het Leenderhof.

Zaterdag 26 mei om 19.30 uur: eucharistieviering in Ommel, met medewerking van de beide koren en met gilde-eer (= St.-Catharina en St.-Barbara).
Wim van Meijl.
Henrica Maria van Mierlo-Duisters, Theodorus van Mierlo en Anke van Mierlo- Smulders.
René Hurkens en Wim de zoon.
Janus van Hooff en Annemarie van Hooff-Smulders.
Piet van Mierlo.

Zondag 27 mei om 10.30 uur: eerste communieviering.
Voor opa Martin Schoufs namens communicant Thijs Bogie.
Voor Lies van Meijl namens communicant Teun Snoeijen.
Voor opa Wim van Hooff namens communicant Rosanne van Hooff.
Voor opa Jack van Kuijk namens communicant Eva van Kuijk.
Voor opa Pim namens communicant Gwen Boveé.

Vrijdag 1 juni om 19.00 uur: vormselviering door mgr. Rob Mutsaerts,
met medewerking van de zanggroep SWICH.
Voor opa Adriaan Borgers en opa Frans Schenkels namens John Borgers.
Voor opa Huub Cardinaal namens Luuk Geerings.

Mededeling :
(1) Misintenties voor de 1e communieviering én voor de vormselviering kunnen in het secretariaat bij Toos opgegeven worden.
(2) Op zondag 27 mei viert het Leends Accoord zijn jubileumconcert om 14.00 uur in onze kerk. Nadien is er gezellig samenzijn in de pastorietuin.

Inzameling van oude kleding

HEEZE – Meer dan 45 jaar gelden werd in Heeze begonnen met het inzamelen van oude kleding waarvan de opbrengst o.a. naar het Parochieel Missiecentrum (PMC) ging.

Eind 2015 besloot de gemeente Heeze-Leende dit aan een andere inzamelaar te gunnen waarbij de opbrengst naar de Gemeente ging. In november 2017 is er na een gesprek tussen de gemeente en de 3 PMC’s besloten om een deel van deze opbrengst toe te kennen aan de PMC’s zodat zij financiële steun kunnen blijven geven aan 10 missionarissen/projecten.

Het PMC dankt iedereen die met hen meeleefde en hen ondersteunde. Immers: “Hun zorg is onze zorg”

Kadernota 2019: Financiële positie gezond

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Het college van Heeze-Leende start de nieuwe coalitieperiode met een duurzaam structureel sluitend meerjarenperspectief. Dit biedt de komende jaren de ruimte de accenten vanuit het coalitieprogramma te kunnen toevoegen. De gemeenteraad stelt de kadernota naar verwachting 25 juni vast.

Financiële positie
“De kadernota schetst het kader waarbinnen het college de begroting 2019 verder uitwerkt.
Na de financieel zware jaren tijdens de economische crisis zijn de financiën in de recente jaren weer positiever. Dit biedt ons de komende jaren de ruimte om de accenten vanuit het coalitieprogramma te kunnen toevoegen, en dat stemt mij uiteraard positief”, aldus wethouder Financiën Pieter van der Stek.

Het financieel meerjarenperspectief is gunstig en biedt ruimte voor ontwikkeling en ambities. (2019 € 118.000 voordelig, oplopend naar € 712.000 in 2022). Zorgvuldigheid en een doelmatige besteding van de middelen blijft echter van kracht. In de Maartcirculaire –verwerkt in deze kadernota – is een aantal richtingen aangegeven waar gemeenten komende jaren op zullen moeten gaan acteren en bij de Meicirculaire verwacht het college dat dit zijn beslag gaat krijgen. De uitkomsten van de Meicirculaire zijn naar verwachting bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad (25 juni) beschikbaar.

Waar zet de gemeente Heeze-Leende op in
Heeze-Leende maakt o.a. middelen vrij voor:
⦁ De flankerende maatregelen van de randweg; (Verkeersmaatregelen die nodig zijn om doorgaand verkeer ook echt gebruik te laten maken van de randweg en vrachtverkeer uit de kernen te weren.)
⦁ De generieke maatregelen bereikbaarheidsakkoord. (Een breed pakket aan plannen en maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te verbeteren, nu en in de toekomst.)
⦁ De doorontwikkeling naar één sociaal domein. (De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, mee kan blijven doen in de samenleving, dat mensen zoveel mogelijk zichzelf redden en met voldoende keuzevrijheid. Door o.a. de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet/W en I in één sociaal domein onder te brengen kunnen we de burgers daarin beter ondersteunen.)
⦁ Het uitwerkingsplan bomen
⦁ Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid
⦁ Het duurzaam bouwen bij het centrumplan leende.

Uiteraard maakt de gemeente ook voor wettelijke en onvermijdbare ontwikkelingen geld vrij en corrigeert ze de tekorten in het bestaand beleid zodat ze reëel raamt. Zo verruimt de gemeente het budget voor de verkiezingen, maakt ze geld vrij om het accommodatiebeleid te herijken en verhoogt ze op basis van het raadsbesluit omtrent de organisatieontwikkeling het inhuurbudget.

Nadat de gemeenteraad op 25 juni een besluit heeft genomen op de concept kadernota, werkt het college in opmars naar de begroting 2019 de inhoudelijke ambities verder uit in vervolg op het coalitieakkoord.

Vogelmarkt

HEEZE – Zondag 3 juni 2018 is er weer een vogelmarkt in Zaal de Brug, Ginderover 2 in Heeze. De openingstijden zijn van 8.30 uur t/m 11.00 uur. Organisatie is in handen van Vogelvereniging ’t Pareltje.

Adriaan vertelt vanuit Colombia: uitstellen

Uitstellen

“De gemiddelde Nederlander wil steeds meer dingen uitstellen. Ze hebben elke keer meer moeite om het nakomen van afspraken, aangegane verplichtingen en zichzelf opgelegde verplichtingen. Ik las ook dat een van de mogelijke oplossingen het maken van een goede planning is.

Mensen leggen zich steeds meer druk op en raken regelmatig in de stress. Dit kwam een paar weken geleden tegen op internet. Ik kan me er het een en ander bij voorstellen omdat ik het grootste gedeelte van mijn leven er zelf genoeg tegen aan gelopen heb. Gelukkig heb ik het wel altijd leuk gevonden. Ik schrijf dit omdat ik volgens mij een veel betere oplossing heb. De perfecte oplossing zelfs. Gewoon een jaar hier komen wonen. Ik woon nu lang genoeg hier om dit met zeer stellige zekerheid te kunnen zeggen. Hier mag je zoveel afspraken maken als je wil. Je mag je agenda vol schrijven. Je mag iedereen uitnodigen. Je mag alles beloven aan wie je ook maar wil. Je kan folders uitgeven hier waarin je gouden bergen beloofd. Je kan hier medicijnen verkopen die alle ziektes acuut doen genezen.

Niemand en dan ook helemaal niemand maakt zich druk over wat dan ook. Ik heb me er al lang geleden bij neer gelegd dat een afspraak hier compleet voor niets is. Of het nu met bekenden is of met het ziekenhuis dat maakt geen verschil. Mijn vrouw is nu al 4 keer naar het ziekenhuis gegaan voor een uitslag van een onderzoek maar is geen enkele keer terug gekomen met die uitslag. Het enige wat ze er van zegt is, dat de uitslag nog niet binnen was en dat ze volgende week terug moet komen. Ik heb het al lang geleden afgeleerd om een afspraak te maken met mijn bank hier. Die persoon is zeer waarschijnlijk op een andere afspraak. Gewoon kijken of deze aanwezig is, als je in de buurt bent, werkt veel beter. Ik vraag niet eens meer aan mijn vrouw, moeten wij niet naar de buren. Zij en de buren hebben niet in de gaten dat ze dat afgesproken hadden. Een planning of agenda heb ik hier nog nooit gezien. Wij en de rest van de bewoners zitten al meer dan een jaar te wachten op een schilder die zijn werk niet goed gedaan heeft en dit moet komen corrigeren. Hij komt maar wanneer dat is een verrassing. Je raakt hier je giftige stoffen wel kwijt. Je hoeft hier nooit in therapie voor wat dan ook. Je past je eigen aan en dan is het leven geweldig hier. Je doet alles wanneer het jou uitkomt. Morgen is er namelijk weer een dag en die gaat ook weer voorbij.”

Presentatie ontwerpen optocht Brabantsedag

Presentatie van De Rijten van afgelopen jaar (c) margot van den boer

Presentatie van De Rijten van afgelopen jaar
(c) margot van den boer

HEEZE – Op zaterdag 26 mei in ’t Perron: Presentatie ontwerpen optocht Brabantsedag.
De wagenbouwersgroepen tonen met maquettes en tekeningen wat zij gaan maken en uitbeelden.
Het thema van de 61ste Brabantsedag is “van Ravenstein tot Roosendaal”, over de historie van dorpen en steden in het Hertogdom Brabant.
De wagenbouwers zijn aanwezig om hun plannen toe te lichten.
Deze fascinerende middag begint op zaterdag 26 mei om 14.00 uur in de Grote Zaal van Dorpshuis ’t Perron te Heeze. De entree is gratis.

Paddington 2

paddington-bear-londonHEEZE – Op zondag 27 mei in Dorpshuis ’t Perron: PADDINGTON 2
Beertje Paddington probeert aan geld te komen om een mooi pop-up-boek voor tante Lucy te kopen.
Als meestervermommer Phoenix Buchanan (Hugh Grant) het boek steelt, krijgt Paddington de schuld en belandt hij in de gevangenis.
Dit is echt een vette film! Ga hier naartoe met al je vriendjes!
De speelfilm begint op zondag 27 mei om 11.00 uur in de Grote Zaal van Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 te Heeze. De entree is € 5,00.

Klik en Tik in Heeze

klik
HEEZE – LEENDE – Start van de Klik en Tik cursussen in Heeze, op maandagochtend 28 mei van 10.00 – 11.30 uur in de Bibliotheekvestiging in Heeze-Leende.bibliotheek Dommeldal-l_huisstijl-lang-grijs-oranje

(Bij veel belangstelling start er ook een vrijdagochtendgroep van 10.00 – 11.30 uur) Aanmelden kan via het inschrijfformulier in de Bibliotheek. Of via telefoonnummer 040-2854224.

PVGE: Bezoek aan Vlindersafari in Gemert

ARgema mittrei Vlindersafari

Argema mittrei Vlindersafari

HEEZE – LEENDE GELDROP e.o. – Op dinsdag 29 mei organiseert de PVGE een bezoek aan de Vlindersafari in Gemert.

De Vlindersafari is op 4 juli 2014 geopend, na een aanlooptraject van ongeveer 4 jaar waarin locatie, vergunning en opbouw geregeld en gerealiseerd moesten worden. Het is een uit de “hand gelopen hobby” van de eigenaar die een 10-tal jaren hobbymatig en daarvoor een zelfde aantal jaren professioneel met vlinders gewerkt had in het Noorder Dierenpark in Emmen. Met de opening van Vlindersafari werd de eerste tropische vlindertuin in Brabant een feit.

“Het leek ons erg leuk om daar in het begin van de zomer een bezoek aan te brengen: Ga op Vlindersafari en ontmoet de meest bijzondere vlinders uit alle windstreken. Kleine vlinders, grote vlinders, opvallend kleurige vlinders en perfect gecamoufleerde exemplaren, doorzichtige vlinders en vlinders met angstaanjagende schijnogen. Bewonder en verwonder. En dat alles in een decor van een weelderige exotische beplanting. Beleef de tropen in Brabant!
Maak een verrassende reis door de Tropische Vlindertuin in Gemert, een reis met wonderlijke ontmoetingen en een boeiende uitleg.
We willen op 29 mei om 10.00 uur in Gemert bij de Vlinder Safari verzamelen. Reis op eigen gelegenheid. Groeskuilen 95. Na een ontvangst met koffie/vlaai krijgen we een uiteenzetting wat er zoal te zien is en daarna kunnen we op eigen gelegenheid de Safari tocht maken.”

Datum: dinsdag 29 mei 10.00 bij de Vlindersafari: Groeskuilen 95.
10:00: ontvangst met koffie/thee en vlaai. Kosten: PVGE leden €3, niet leden €6.
Aanmelden: E-mail: MaxvHofweegen@Gmail.com of telefonisch 0402263334.

High Tea met muziek in Nicasius

DSCF0002DSCF0003HEEZE – De senioren genoten van een High Tea met een optreden van Tonny Wijnands in Woonzorgcentrum Nicasius te Heeze.

Alle tafels waren sfeervol gedekt voor de High Tea. De bewoners waren vol verwachting wat er ging komen. Ragonde nam het woord en gaf uitleg over hoe de High Tea werkt.
DSCF0006

Tonny Wijnands verzorgde en geweldig optreden. Een scala aan herkenbare liedjes bracht hij ten gehore. Dit alles aan elkaar gepraat met leuke verharen en anekdotes. Er werd volop meegezongen en gedanst. De High Tea lied iedereen zich goed smaken. Het was een geweldige middag waar iedereen et voldoening op terug kijkt. Het een en ander is mogelijk gemaakt door de inzet van de vrijwilligers de Vrienden Zorgcentrum Nicasius.