18 januari 2019

Archief voor 12 mei 2018

Sjef Cox exposeert op het erf in Schaft

HEEZE – SCHAFT – De expositie van de beeldhouwgroep ‘De Verbeelding’, waarvan Sjef deel uitmaakt, is met Pinksteren van zaterdag 19 tot en met maandag 21 mei te bezoeken, van 11 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Al een groot aantal jaren maakt het beeldhouwcollectief werken van diverse steensoorten, klei, brons, maar ook van hout. Hun werkplaats is sinds kort aan de Dorpsstraat 112 in Schaft.
De groep bestaat uit een zevental personen te weten Jos Raaijmakers, Margriet Lichteveld, Willeke Tinnenbroek, Henk Jansen, Hans Josiassen, Poul Larsen en Sjef Cox.

Voor de eerste keer op de nieuwe locatie exposeren ze nu op hun werkplek met ruim 40 beelden.
Dit gebeurt in hetzelfde weekend als de Pinksterrit in Borkel, waar een koetsentocht met authentieke rijtuigen op zondag 20 mei. De stoet trekt bijna aan de expositieplaats voorbij.

Het thema is “Kunst op het Erf” omdat de beelden in een oude agrarische omgeving worden tentoongesteld -en deels gemaakt-, zowel in de oude stallen als op het erf.

Bovendien zijn er sfeervolle foto’s van twee gerenommeerde vrijetijds fotografen te bekijken, die daar ter plekke gemaakt zijn van oude agrarische werktuigen.

Als u ook geïnteresseerd bent in beeldhouwen en zich bij de groep wilt aansluiten is dat uiteraard mogelijk. De exposanten vertellen u daar graag meer over.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Sjef Cox, tel 06 21 695 691

Wandelen door een veranderd landschap

klaprozen korenveld 050616-58 (10)

kleurrijk korenveld                                                    (c) margot van den boer

HEEZE – Op zondag 20 mei kunt u met natuurgidsen van IVN Heeze-Leende bekijken wat er allemaal veranderd is aan het landschap in de buurt van het Rulse Laarzenpad. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de Rul (Natuurpoort De Plaetse) in Heeze. Het is een wandeling van ongeveer 1,5 uur voor het hele gezin. Deelname gratis. Waterdicht schoeisel aanbevolen.

Beekdal Dommel  (c) margot van den boer

Beekdal Dommel
(c) margot van den boer

 

 

Wat niet veranderd is, is dat het beekdallandschap van de Rul ofwel Kleine Dommel een boeiend landschap blijft. Door de verschillende biotopen kent het gebied een rijke variatie aan planten, vogels en andere levensvormen. We zullen van alles tegen komen op het gebied van insecten en bloemen. De afwisseling tussen verschillende landschappen (natte graslanden, beemden, beken en de heide in de buurt) maakt deze wandeltocht extra-aantrekkelijk.

koe stier rul copyright foto margot van den boer 271014-85 (1)

Soms zie je ze in de weilanden                                 (c) margot van den boer

 

De Rul is een laaglandbeek die door kleinschalig akkerlandschap met eikenwallen en broekbossen kronkelt. Het natte beekdal vormt een overgang tussen de droge heide in het oosten en de hogere akkers in het westen. De wielwaal, de matkopmees en de kleine ijsvogelvlinder komen hier voor. In de eikenwallen leven merels, groene spechten wezels, spitsmuizen, egels en citroenvlinders. De broekbossen (elzen, berken, linden) zijn belangrijk voor de migratie van zoogdieren, vogels, amfibieën en insecten. De poelen zijn een broed- en paaiplaats voor veel amfibieën. De wandeling voert ook door de weilanden waar bijzondere akkerkruiden te vinden zijn, zoals gele ganzenbloem, rode klaproos en blauwe korenbloem.
Voor een overzicht van alle IVN-wandelingen zie de website: www.ivn.nl/heeze-leende