18 januari 2019

Archief voor 8 mei 2018

Boswerkzaamheden SSB

HEEZE – LEENDE – REGIO – Staatsbosbeheer start in eind mei met het opruimen van stormhout in bosgebied Klaterspeel bij Maarheeze. Vanwege de grote hoeveelheid bomen die tijdens de storm in januari zijn omgewaaid, kan er nu pas worden begonnen met het opruimen van de omgewaaide bomen. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt 2 ruim weken in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn. Het bos is van te voren zorgvuldig door boswachters geïnventariseerd op nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes volgens de regels van Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook tijdens het opruimen van stormhout wordt hierop gelet.

klaterspeel

3500 Bomen geplant

Houtoogst vindt plaats door bijvoorbeeld verjonging. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Soms planten we daar nieuwe bomen. Staatsbosbeheer heeft afgelopen weken bijna 3500 bomen geplant aan de rand van de Strabrechtse heide, in het Leenderbos en in natuurgebied De Pan bij Maarheeze. De geplante boompjes zijn allemaal loofbomen zoals beuk, linde, hazelaar, vuilboom meidoorn en veldesdoorn. Daardoor kunnen ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof blijven gebruiken. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bos blijft bos.

 

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer is jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Er wordt steeds zorgvuldig afgewogen welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen.

 

Paden tijdelijk minder goed begaanbaar of omgeleid

De bospaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door beschadiging door houtoogstmachines en vrachtwagens. Deze paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld. Werkzaamheden zijn in het bos altijd aangegeven met bordjes zodat bezoekers niet verrast worden door de machines. Daarnaast is het voor de veiligheid van de geïnteresseerde bezoeker van belang om niet te dicht bij de werkzaamheden te komen. Met bordjes en linten zijn de plekken waar gewerkt wordt gemarkeerd. Op een enkele plek wordt een route tijdelijk omgeleid.

 

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld nesten, mierenhopen en bomen met nestholtes aanwezig zijn in het werkgebied. Ook tijdens de houtoogst wordt hier naar gekeken. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

STERKSEL – Kerkberichten komende week.

kerk sterksel 140615-11 (2)Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei is er geen dienst in de kerk van Sterksel.

Op zaterdag avond 12 mei is er een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het gemengd koor.
De intenties voor deze dienst zijn voor:
Corrie Sturkenboom-Uytewaal.
Woutera van Middelaar-Hilhorst.
Ada de Louw-van Oss namens de parochie.
Ouders Reijers-Boekhorst, dochter Maria en zoon Pieter.
H. Mis uitdankbaarheid voor de familie Noordman-Raaymakers bij gelegenheid van hun zestigjarig huwelijk.

Op zondag 13 mei is er om 14.30 uur rozenhoedje bidden bij het Mariakapelletje aan de Ten Brakenweg

St Martinuskerk Heeze

HEEZE – Hoogfeest Hemelvaart
Donderdag 10 mei vieren zij het Hoogfeest van Hemelvaart. De H. Mis is om 11.00 uur.

mariabeeld120807-39Pinksternoveen & Mariamaandviering In de St. Martinuskerk te Heeze
“Van vrijdag 11 mei tot en met zaterdag 19 mei houden we in onze parochiekerk te Heeze de Pinksternoveen. Tegelijkertijd vieren we dan ook de Mariamaand. Deze speciale viering begint iedere dag om 18.30 uur en wordt afgesloten met een Eucharistieviering. Wij nodigen u allen van harte uit om deel te nemen aan deze pinksternoveen & viering van de Mariamaand van vrijdag 11 t/m zaterdag 19 mei 2018 in onze Martinuskerk te Heeze. Tijdens deze periode zal door de week de ochtendmis van 8.30 uur en het gezamenlijk bidden van de rozenkrans om 12.00 uur komen te vervallen.
Buiten de dagen van de Pinksternoveen bidden wij op elke werkdag in de meimaand om 12.00 uur het Rozenhoedje.”

Repair Café en Mannen van Metaal

Medewerkers Repair Café Leende (c) margot van den boer

Medewerkers Repair Café Leende
(c) margot van den boer

LEENDE – Afgelopen zaterdag werd de gouden editie (50e keer) van het Repair Café Leende gehouden.

Het Repair Café Leende is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 09.30 tot 12.00 uur op de locatie van de Hobbyclub aan de Lindelaan 57 in Leende (naast de speeltuin). U kunt zonder afspraak binnen lopen en wordt ontvangen met een kopje koffie/thee. Onder leiding van een deskundige vrijwilliger gaat u samen aan de slag om uw spullen te repareren.

De totale reparatie mag niet langer dan 2 uur duren, tenzij een onderdeel niet voorradig is.
Heeft u geen klus, loop dan toch gezellig even binnen om een kopje koffie/thee te drinken.

Samen aan het werk (c) margot van den boer

Samen aan het werk
(c) margot van den boer

 

Repair Café dient een drieledig doel :
* ontmoeting met anderen
* bijdrage aan het milieu (afvalberg wordt kleiner/recyclen)
* het overdragen van kennis

De entree is gratis. Voor de reparatie vraagt het Repair Café geen vergoeding maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Materiaalkosten komen voor eigen rekening. Wanneer de vrijwilliger met de auto materialen gaat kopen wordt € 0.30 p/km in rekening gebracht.

Mocht men een reparatie aan huis hebben, dan kan een beroep worden gedaan op de Klussendienst van Zorg coöperatie Graaggedaan Leende.
Deelname is geheel op eigen risico. Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende en de vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.

Naast het Repair Café Leende, is een groepje begonnen met het inzamelen van defecte apparaten: de Mannen van Metaal. Dit is een club mensen, die in de Huiskamer in Leende huishoudelijke apparaten demonteren en de onderdelen scheiden. De waardevolle grondstoffen worden verkocht als tegemoetkoming van de kosten en de rest wordt gescheiden aangeleverd aan de Milieustraat. Op onderstaande openings-uren van de Huiskamer kunt U de apparaten inleveren :
– zondag van 11.00 tot 13.00 uur
– maandag van 13.15 tot 16.00 uur
– woensdag van 13.30 tot 16.00 uur
– verder elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur tijdens het i-padcafe en de recycelzitting van de mannen van metaal.
– andere mogelijkheid is tijden de openingsuren van het Repair Cafe, elke eerste zaterdag van de maand van 09.30 tot 12.00 uur aan de Lindenlaan 57. Komende zaterdag 2 juni kunt u weer terecht.

Vrijwilligers werven tijdens GOETOEVE!

cordaad welzijnkempenhaeghe logo-footerHEEZE – LEENDE – STERKSEL – GOETOEVE! is een kleinschalig festival met muziek, dans, Vlaamse kermis, theater en nog veel meer. Het zal plaatsvinden te Kloostervelden. Dit is een initiatief van Kempenhaeghe in samenwerking met Brasserie de Broeders.

Tijdens GOETOEVE! wil de organisatie muzikanten en artiesten uit de gemeente Heeze-Leende een podium bieden. Corine Boumans-van Hoof, coördinator vrijwilligerswerk van Kempenhaeghe en de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende, hebben de handen ineen geslagen om verenigingen te ondersteunen in hun zoektocht naar vrijwilligers.

Tijdens Goetoeve! krijgen ook verenigingen uit de gemeente Heeze-Leende de mogelijkheid om zich te presenteren aan het publiek en nieuwe vrijwilligers te werven. Dit kan op zaterdag 30 juni van 14:00 – 18:00 uur, of op zondag 1 juli van 14:00 – 18:00 uur of op beide dagen. Voor meer informatie of om uw vereniging aan te melden om aanwezig te zijn kunt u contact opnemen met de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende via vrijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl of 06-25012524 of met Marlon Korsten via marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl of 06-20372237

Schrijf deze data alvast op in uw agenda en bespreek de mogelijkheden binnen uw vereniging.

Collecte Longfonds

HEEZE – LEENDE – Komende week is de landelijke collecte voor het Longfonds (voorheen Astmafonds). In de kernen Heeze en Leende wordt niet gecollecteerd. Het Longfonds doet mee aan de Goede Doelen Week in Heeze en in Leende. Uw gift is in april van dit jaar ontvangen en na verwerking is het bedrag direct geschonken aan het Longfonds. Dank voor uw bijdrage.
Heeft u de GDW gemist en wilt u toch een bijdrage geven? Dat kan natuurlijk ook. U kunt doneren per eenmalige overschrijving of automatische incasso. Kijk op Longfonds.nl voor de mogelijkheden.
Voor meer informatie over de Goede Doelen Week zie gdw-heeze-leende.nl.