24 maart 2019

Archief voor 13 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende: PvOJ / Groen Links

oud jong groen links afbHEEZE – LEENDE – De kandidaten en de speerpunten ziet u verderop in dit artikel.

De gestelde vragen werden als volgt beantwoord:

Heeft u een kandidaat wethouder: “Wij hebben 2 kandidaten om wethouder te worden. Wij wachten met bekend maken van de namen tot na de uitslag van de verkiezingen, daar afhankelijk van de coalitie bespreking en de uitslag van de verkiezingen de keuze wordt gemaakt.”

Hoeveel zetels verwacht u te behalen? “Wij rekenen op 2 zetels en hopen op 3.”

Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? “Jazeker.” Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten? “We streven naar een zo raadsbreed mogelijke coalitie.”

De bestuurlijke toekomst van Heeze-Leende zien wij als volgt: “We zijn van mening dat we niet in staat zijn om als gemeente geheel op eigen kracht (zonder samenwerking met ander gemeenten) invulling te geven aan de opgaven die in de komende jaren op ons afkomen. Zeker als we kijken naar de landelijke verplichtingen zoals de verdere transformatie van de zorg, de invoering van de omgevingswet en de lokale taken waarvoor we als gemeente staan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, leefbaarheid kernen/buitengebied, wonen en verkeer, economie en bedrijvigheid.”

Wat is uw motto? “Partij voor Oud en Jong – GroenLinks het duurzame en sociale alternatief voor Heeze-Leende.”

Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen? “Is een lastige vraag voor een partij die 4 jaar tegen een gesloten coalitie in heeft moeten opereren. Wat positief is van de afgelopen periode dat er eindelijk duidelijkheid lijkt te komen over de realisatie van de randweg in Heeze en dat er een besluit is genomen over de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Leende.”

Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode? “Zie onze speerpunt transparant en integer bestuur:
• We willen geen gesloten coalitie zoals de afgelopen periode, maar een raadsbrede coalitie waarbij collegevoorstellen niet vooraf dichtgetimmerd zijn door de coalitiepartijen maar open besproken worden met de raad.
• We willen geen besloten raadsvergaderingen meer, met uitzondering van situaties die betrekking hebben op personen en voorstellen waar grote financiële gevolgen voor de gemeente aan vast zitten (bijvoorbeeld grondverkopen en grondaankopen).
• We willen een integere en betrouwbare gemeente willen waarbij de transparantie in het besluitvormingsproces voorop staat (geen “verrassingen”, geen ”spelletjes”).”

Wat zijn volgens uw partij visie, de belangrijkste 3 punten voor elke kern van onze gemeente, gedurende de komende raadsperiode? (Denk aan wonen, voorzieningen en dergelijke.)
“Echte stappen zetten m.b.t. duurzaamheid (is voor alle kernen van belang).
Voor alle kernen de verkeersproblematiek aanpakken.
Woningbouw mogelijkheden meer spreiden over de verschillende kernen (niet alleen richten op de Bulders in Heeze).”

Flyer PvoJ-Groenlinks voorkant[77807] Flyer PvoJ-Groenlinks achterkant[77808]

De kandidaten op de lijst:
1 – Frans Maas (PVOJ)
Ik ben 20 jaar raadslid, fractievoorzitter van de PVOJ en bestuurslid van FNV Lokaal, Regio Eindhoven-De Kempen.
Ik ben gepensioneerd en was voorheen belastingambtenaar.
Ik ben vrijwilliger bij Cordaad en F.N.V.
Mijn hobby’s zijn vakbondswerk, fietsen en de tuin bijhouden.
Ik ben lid in de orde van Oranje Nassau.
Ik vind het belangrijk dat Heeze-Leende een bestuur krijgt dat toegankelijk is voor alle burgers, transparant is en de burgers vanaf het begin bij plannen betrekt.

2 – Alide Hijmans
Ik ben Jurist, (oud) rechter, advocaat en mediator.
Ik doe ook pro deo mediations en coördineer de collectes van Natuurbescheming in Heeze.
Ik zing bij het Heezer Vocaal Ensemble.

Op mijn 18e vertrok ik uit Heeze en zo´n 45 jaar later kwam ik terug. Heeze is een goede plek, en daar wil ik naar vermogen aan bijdragen.

3 – Chris Jacobs (GroenLinks)
Ik werk bij de gemeente Helmond als informatiemanager in het sociaal domein en woon nu bijna 30 jaar in Heeze.
Was de afgelopen jaren secretaris van de Laarstukken en voorzitter van de MR van OBS de Trumakkers.
Ben op dit moment bestuurslid van het Wagenbouwers platform van de Brabantse Dag.

Mijn hobby’s zijn wandelen in de natuur en ik speel klarinet en saxofoon in een muziekgezelschap.

Ik wil me graag via mijn bijdrage aan een progressieve partij inzetten voor de gemeenschap van Heeze-Leende.

4 – Herman den Dulk (GroenLinks & PVOJ)
Ik ben lid van de steunfractie van de PvOJ en 8 jaar lid van GroenLinks.
Ik heb gewerkt als manager in het welzijnswerk, kinderopvang en de zorg (verstandelijk beperkten, psychiatrie en jeugdzorg).

Ik heb diverse bestuursfuncties vervuld, o.a in het vluchtelingenwerk, in een schoolbestuur en in cliëntenraden. Op dit moment ben ik lid van de cliëntenraad van een zorginstelling in Eindhoven.

Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor Weet, een vereniging voor eetstoornissen.

5 – Mandy Beks (PVOJ)
Ik ben Pedagogisch medewerkster bij een kinderdagverblijf en werk in een kledingwinkel.

Ik doe aan handbal, hou van creatief bezig zijn en dagjes uit gaan met vriendinnen.

Ik vind het belangrijk dat mensen respect hebben voor de ander. Samen werken aan een mooie toekomst.

6 – Desireé Hornikx
Ik maak verteltheater onder de naam Friponne.
Onze gemeente is rijk aan cultureel erfgoed. Door middel van theater wil ik zowel kinderen als volwassenen daarvan laten genieten.
Kunst en cultuur dragen wezenlijk bij aan het welzijn van mensen,
jong en oud.

Een gezonde gemeente is een groene gemeente en een groene gemeente denkt ook aan toekomstige generaties.
Ik woon in Heeze.

7 – Sandra de Haan (GroenLinks)
Ik ben striptekenaar, webredacteur en actief IVN-lid.
Ik hou van wandelen, fietsen, natuurfoto’s maken, social media en artikelen schrijven. Dol op bomen en paddenstoelen.
Ik organiseer muziek- en theatervoorstellingen in Cultuurtuinhuis de Schoenendoos.

Behoud van een soortenrijke natuur en een schoon milieu milieu zijn geen luxe maar noodzaak. Voor onze gezondheid én voor onze economie.
Het mooie landschap is het groene kapitaal van Heeze-Leende. Wees er zuinig op en betrek burgers bij hoe je ermee om gaat.
Ik woon in Heeze.

8 – Adi Schonenburg (PVOJ)
Ik ben gepensioneerd elektromonteur en heb 45 jaar gewerkt bij Tijssens in Heeze.

Ik ben vrijwilliger bij Omroep Radio Horizon.
Mijn hobby’s zijn golf, zwemmen en fietsen.
Ik ben lid van tamboerkorps NAT.

Ik vind behoud van de leefbaarheid van de kernen belangrijk en dat de gemeente luistert naar de burgers.

9 – Dick Witvliet (GroenLinks)
Ik ben chauffeur van beroep en mijn hobby’s zijn fietsen en muziek maken.

Ik vind het belangrijk dat in de gemeente, op sociaal-economisch gebied en wat duurzaamheid betreft, een progressief geluid gehoord wordt.
Ik woon in Heeze.

10 – Rob Pessers (PVOJ)
Ik ben ambassadeur voor Verzilvert het 60 Plus Platform.
Ook ambassadeur voor Kangenwater van Enagic, het gezondste water van de wereld.
Verder vind ik het belangrijk om vrijwilligerswerk in de wijk en natuurlijk voor de BrabantseDag te doen.

Mijn hobby’s zijn, in willekeurige volgorde o.a. lezen, wandelen en fietsen.

Ik vind het belangrijk dat iedereen in zijn / haar waarde gelaten wordt en men elkaar respecteert in doen en laten.

11 – Joyce Sanders – v.d. Heijden (PVOJ)
Ik ben werkzaam in het Nicasiushuis in Heeze als verzorgende, ben getrouwd en heb twee kinderen.

Als ik vrij ben ga ik leuke dingen doen met de kinderen.

12 – Frank Beks (PVOJ)
Ik heb een transportbedrijf in Leende en ben lid van het gilde de Jong Schut.

Ik vind het belangrijk dat de kernen mobiel blijven.
Sluipverkeer moet aangepakt worden.

13 – Frank Verberne (PVOJ)
Ik ben meubelmaker en interieurbouwer.

Mijn hobby’s zijn hardlopen en fitness.
Ik woon in Leende.

14 – Diana Faes – v.d. Berg (GroenLinks)
Ik ben verpleegkundige bij Kempenhaege en woon in Sterksel.
Ik ben vrijwilliger bij vluchtelingenwerk Heeze-Leende.

Mijn hobby’s zijn: handwerken, fotograferen en in de tuin werken.
Ik ben moeder van Jaap, Teun, Derk en Gijs.

Ik vind het belangrijk dat duurzaamheid en vergroening serieus nagestreefd worden en dat er transparantie in de politiek is.

15 – Peter van Elderen (PVOJ)
Ik ben voormalig postcommandant Rijkspolitie Leende, Inspecteur / Operationeel Chef/Officier van Dienst, Regiopolitie Brabant Z-O. Docent aan ROC t.b.v. opleiding Beveiliger.

Thans ben ik talent scout bij de KNVB. Hiker (oproepbasis).
Mijn hobby’s zijn sport (actief en passief) en zeevissen.

Ik vind het belangrijk dat inwoners van Heeze-Leende kunnen verblijven in een veilige en leefbare woonomgeving en dat de kernen hun eigen identiteit kunnen behouden.

16 – Frans Schenkels (PVOJ)
Ik ben metselaar in de bouw.

Ik heb vogels en ga graag vissen.
Ik woon in Leende.

17 – Peggy v.d. Heijden – van Galen (PVOJ)
Ik ben cateringsmedewerkster bij Sodexo en ben geboren en getogen in Heeze.
Ik ben actief bij wagenbouwersgroep Ietskes Schif.

18 – Henk Nijboer (PVOJ)
Ik werk bij VDL kunststoffen in Heeze, verzorg daar proefspuitingen van nieuwe mallen en leid ik studenten op.

Mijn hobby’s zijn fietsen en wandelen.

Ik zit in de raad van elf van de Ossedrijvers in Sterksel en ben actief bij de EHBO vereniging.

19 – Jac Staals (PVOJ)
Ik ben lid en natuurgids van het IVN Afdeling Heeze-Leende.
Lid van het Gemengd Koor ‘Leends Accoord’. Ik verzorg rondleidingen door de monumentale Kerk van Sint Petrus’ Banden in Leende.

Mijn hobby’s zijn geschiedenis, archeologie, lezen, fotografie en video.

Ik vind het vooral belangrijk dat de Natuur echt gewaardeerd wordt; want wij maken er allemaal deel van uit.

Ik heb een lintje ontvangen en ben daardoor lid in de orde van Oranje Nassau.

20 – Mieke Bonn
Ik ben beleidsmedewerker bij de provincie Noord-Brabant. Ik houd me bezig met het vraagstuk hoe gemeenten het best in kunnen spelen op de taken en vraagstukken van deze tijd en op wat er op hen afkomt. Hoe zorg je voor meer slag- en schakelkracht van gemeenten? En hoe blijf je tegelijkertijd als gemeente herkenbaar voor je burgers en betrokken bij wat er lokaal gebeurt?
Als het gaat om betrokkenheid op lokaal niveau vind ik het zelf heel wezenlijk dat een gemeentebestuur er werk van maakt dat iedereen een plek heeft in onze samenleving.
Ik heb verschillende bestuurlijke functies vervuld (w.o. voorzitter van een lokale afdeling van een partij en van het Heezer Vocaal Ensemble, secretaris van de regionale afdeling Pharos, een vereniging voor ouders met hoogbegaafde kinderen).
Mijn hobby’s zijn geologie, zingen en roeien. Ik woon 20 jaar in Heeze.

21 – Ciel Broekx
Ik ben tuinontwerper en illustrator. Mijn hobby’s zijn natuur, tuinieren, tekenen en buiten zijn. Ik ben vrijwilliger bij het IVN.

Ik vind vanzelfsprekende aandacht voor natuur en landschap belangrijk, in de breedste zin van het woord. Dat het gewoon is dat ook op landbouwgrond bomen blijven staan, overhoekjes er mogen zijn en dat handhaving op dit gebied helder en eenduidig is.

Het is voor mij een hoofdzaak dat de overheid op haar eigen regelgeving handhaaft.
Ik woon in Heeze.

22 – Frans van Weert (PVOJ)
Ik ben ex-bakker, maar nog steeds actief in mijn familiebedrijf.

Ik vind contact met mensen heel belangrijk en ook dat het dorpsgezicht behouden blijft.

Er moet meer aandacht komen voor duurzaamheid en behoud van de middenstand in de kernen. Ik zwem en duik graag en woon in Sterksel.

23 – Kees Smedema (GroenLinks)
Ik ben actief bij de Fietsersbond en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Bieb. Lang geleden was ik gemeenteraadsraadslid in Geldrop. Ik maak graag muziek, ik zing bij het Heezer Vocaal Ensemble, speel klarinet en ben mede-organisator van Muziek in de Wijk.

Ik begon mijn loopbaan als docent bij een universiteit in Nigeria.
Daarna heb ik bij Philips gewerkt in verschillende landen in technische en managementfuncties. Ik woon in Heeze.

Ik ben blij dat het ons uiteindelijk gelukt is om met een GroenLinks lijst, samen met de PVOJ aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen.

Programma: Speerpunten

Klimaat, Energie en Duurzaamheid
We willen dat de gemeente een plan maakt met maatregelen om Heeze-Leende zo snel mogelijk energieneutraal te maken. Energieneutraal houdt in dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind en aardwarmte) opwekken als we verbruiken. Alle huishoudens, bedrijven, woningcorporaties, scholen en zorginstellingen worden hierin meegenomen.
Dit betekent o.a.:
dat we de Bulders en andere nieuwbouwplannen energieneutraal bouwen zonder gasaansluiting.
dat we met woningcorporaties, Brabant Water en Enexis afspraken maken over het energieneutraal maken van bestaande woningen en bedrijven.
dat we energiecoöperaties gaan faciliteren voor het lokaal opwekken van energie.
dat de gemeente duurzaam moet gaan inkopen en al haar eigen vastgoed verder verduurzaamt.
dat we inwoners willen stimuleren om hiervoor passende initiatieven te nemen.

Verkeer
Het oplossen van de verkeersoverlast in alle kernen door het opstellen van een samenhangend verkeers- en vervoersbeleid waarin zijn opgenomen o.a.:
na aanleg van de randweg in Heeze, instellen van een verblijfsgebied in de Kapelstraat en (doorgaand) autoverkeer sterk te beperken. Bevoorrading blijft natuurlijk mogelijk.

sluipverkeer door Leende, Heeze en Sterksel tegengaan door de afzonderlijke plannen in samenhang te bekijken en op elkaar af te stemmen. Dit betreft de randweg Heeze, de nieuwe weg van de Poortmannen naar de A2 – centrale as, verkeersproblematiek Sterksel – samen op weg naar de A2, bevordering doorstroming A2 en A67.
het instellen van het verblijfsgebied in de kern van Leende (Dorpstraat ten zuiden van de kerk) waarbij de auto enkel nog te gast is.
het prioriteit geven aan het gebruik van de fiets en verbetering van het fietsnetwerk voor scholieren, forensen en recreanten.
de snelheid op vrijwel alle wegen buiten de bebouwde kom tot 60 km/uur verlagen en maximumsnelheden binnen en buiten de bebouwde kom daadwerkelijk handhaven.

Zorg Ouderen en mensen met een beperking verdienen op de gehele mens gerichte zorg. Wij vinden dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, welzijn, gezondheid (waaronder jeugdzorg). Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt.
Dat betekent wat ons betreft:

dat Jeugdzorg voor ieder kind dat in de knel zit toegankelijk is. Er mogen geen wachtlijsten of financiële belemmeringen zijn.
dat bij contracten met zorgaanbieders op de eerste plaats gekeken wordt naar de kwaliteit van de zorg en daarna naar de financiën.
dat er meer werk wordt gemaakt van preventie en vroegsignalering om problemen in een vroegtijdig stadium te voorkomen. Het sociaal team heeft hier een belangrijke rol. Dit kan en mag leiden tot professionele `bemoeizorg´. Wij willen de maatschappelijk (opbouw)werker terug in de wijk.
dat het geld dat voor de zorg beschikbaar wordt gesteld ook aan de zorg wordt besteed en daarvoor gereserveerd blijft.

Wonen
We willen meer spreiding van woningbouw over de verschillende kernen. Er mag nu vrijwel alleen in de Bulders in Heeze gebouwd worden. Bij de bouw van woningen:
willen we bouwen naar behoefte met een goede mix van koop- en betaalbare huurwoningen (geen hoogbouw). Hierbij hebben we met name oog voor sociale woningbouw, woningen voor starters en singles en voor mensen met een beperking.

willen we dat er verschillende woonvormen voor ouderen beschikbaar komen (o.a. aanleunwoningen, zorgwoningen) en dat de gemeente zich soepel opstelt bij de realisatie van mantelzorg- en kangoeroewoningen. Kortom, levensloopbestendig bouwen en geen onnodige vergunningseisen.

Leefbaarheid kernen
We willen dat er voordat er onomkeerbare beslissingen genomen worden eerst een beleidsvisie/ centrumplan voor het centrum van Heeze wordt opgesteld samen met de Horeca, de Winkeliersverenigingen, omwonenden en eventueel kleine ondernemers.
En dat in Leende in 2018/ 2019 met de uitvoering van het centrumplan wordt gestart.

Hierbij neemt PvOJ-GroenLinks het standpunt in:

dat iedere kern zijn eigen identiteit moet kunnen blijven behouden.
dat er geen XL supermarkt komt op de Zuidzorg locatie in Heeze. Wij zijn voorstander van de vestiging van een dergelijke winkel aan de rand van het winkelgebied.
dat we de tuin van het gemeentehuis willen behouden, o.a. voor evenementen.

Landbouw en leefbaarheid buitengebied
We vinden dat de negatieve invloed van intensieve veehouderij op natuur, milieu en de volksgezondheid beperkt moet worden (geen nieuwe megastallen). We willen:
de dialoog voeren met de agrariërs om hen te ondersteunen bij de transitie naar duurzamere vormen van landbouw die minder milieubelastend zijn.
agrariërs faciliteren bij de overgang naar alternatieve activiteiten (bijvoorbeeld zorgboerderijen, verblijfsrecreatie, productverkoop, educatie, natuurbeheer).

dat er stappen worden gezet om de leefomstandigheden voor wilde planten, insecten, vogels en andere dieren in het buitengebied te verbeteren door minder te maaien en het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Er zijn meer bloeiende akkerranden, houtwallen en struiken nodig op zowel gemeentegrond als op landbouwgebied om hen te helpen.
Daarnaast is er meer capaciteit nodig voor toezicht in het buitengebied. Aandacht voor criminaliteit in het buitengebied heeft hoge prioriteit. Dit om overtredingen van milieuvergunningen en criminele activiteiten (bijvoorbeeld productie van drugs en dumping van drugsafval) egen te gaan, vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Economie en Bedrijvigheid
Deze moet aansluiten op de sterke punten, de schaal en de ambities van Heeze-Leende. Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks mee willen werken aan de totstandkoming van een regionale visie waarin duidelijkheid wordt verschaft over wat wel en niet past aan bedrijvigheid binnen onze gemeente. Wij kiezen voor kleinschalige industrie op onze industrieterreinen en kleinschalige initiatieven in onze buurten en wijken.
Dat betekent:

het verplaatsen van milieubelastende en/of verkeer-intensieve bedrijven van de Poortmannnen en Poort43 naar een gebied dicht bij bestaande op- en afritten van de snelwegen. Er is dan geen verbinding met de A2 meer nodig.
het tegengaan van leegstand van winkelruimtes door in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren en deze aan te sporen deze faciliteiten in te zetten voor startende ondernemers (win-winsituatie).
het stimuleren van bedrijvigheid die te maken heeft met verduurzaming van onze gemeente (energieneutraal, asbestneutraal, co2-neutraal, transitie landbouw).
het bevorderen van toerisme door goede recreatieve fietspaden, verbetering van het wandelnet en meer horecavoorzieningen.
dat ondernemers en burgers in het buitengebied op korte termijn gebruik kunnen maken van een eigentijdse internetverbinding.

Natuur, Milieu en Gezondheid
Natuurontwikkeling, milieuhandhaving en gezondheid gaan wat ons betreft hand in hand. Dat betekent dat wij:
meer, maar vooral ook kwalitatief beter groen willen binnen en buiten de dorpskernen: bloemrijke bermen en plantsoenen. Natura 2000-gebieden moeten worden beschermd en bijbehorende wetgeving moet consequent worden nageleefd.

karakteristiek groen behouden voor de toekomst, zoals de pastorietuin in Heeze. Het aantal op de gemeentelijke lijst staande beschermwaardige bomen moet vergroot worden om ongewenste kap te voorkomen.
daadwerkelijk regels willen handhaven ter bevordering van schone lucht, water en bodem. Dit betekent verscherping en intensivering van het toezicht op milieubelastende bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de mestvergister op het bedrijventerrein Poort 43.

Cultuur Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Daarom vinden we het van belang dat er een gemeentelijke cultuurnota komt. Hierin maken we zichtbaar wat we onder cultuur verstaan en welke ondersteuning (subsidie, garantstelling, bijdrage in natura, soepele vergunningverlening) we vanuit de gemeente kunnen bieden om het aanwezige cultuuraanbod in onze gemeente (o.a. Brabantsedag, Carnaval, muziekgezelschappen, bibliotheekwerk, KunstSmullen en ons erfgoed) te versterken en waar mogelijk uit te breiden. Wij zijn een warm voorstander van cultuureducatie in het onderwijs.

Transparant en integer bestuur
Een democratisch gemeentebestuur is een belangrijke waarborg van onze vrijheid. Goed bestuur is integer, toegankelijk, transparant en controleerbaar.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

geen gesloten coalitie willen, zoals de afgelopen periode, maar een raadsbrede coalitie waarbij collegevoorstellen niet vooraf dichtgetimmerd zijn door de coalitiepartijen maar open besproken worden met de raad.
geen besloten raadsvergaderingen meer, met uitzondering van situaties die betrekking hebben op personen en voorstellen waar grote financiële gevolgen voor de gemeente aan vast zitten (bijvoorbeeld grondverkopen en grondaankopen).
een integere en betrouwbare gemeente willen waarbij de transparantie in het besluitvormingsproces voorop staat (geen “verrassingen”, geen ”spelletjes”).

Een gemeente die luistert naar burgers
PvOJ-GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

de transitie willen maken van “traditionele” inspraak, waarbij de gemeente de plannen maakt en bewoners vraagt wat ze hiervan vinden, naar samenwerking met initiatiefnemers, die gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun plannen te realiseren (van “nee tenzij”, naar “ja mits”). Dit betekent dat we op alle terreinen in co-creatie tussen gemeente en inwoners beleid willen maken.
burgers vanaf het begin willen betrekken bij plannen in hun omgeving, zowel van de gemeente als ook van andere initiatiefnemers. We nemen de inbreng van burgers ook serieus. Zij moeten ervaren dat er naar ze wordt geluisterd. Informatie, een randvoorwaarde om mee te kunnen praten, dient compleet en makkelijk toegankelijk te zijn (ook digitaal).
de eindbeslissing over ruimtelijke plannen wel bij de gemeente (gemeenteraad en college) laten liggen. Dit vanwege de afweging van alle belangen en omdat de gemeenteraad immers democratisch gekozen is.

Bestuurlijke toekomst gemeente Heeze-Leende We zijn van mening dat we niet in staat zijn om als gemeente geheel op eigen kracht (zonder samenwerking met ander gemeenten) invulling te geven aan de opgaven die in de komende jaren op ons afkomen. Zeker als we kijken naar de landelijke verplichtingen zoals de verdere transformatie van de zorg, de invoering van de omgevingswet en de lokale taken waarvoor we als gemeente staan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, leefbaarheid kernen/ buitengebied, wonen en verkeer, economie en bedrijvigheid. We willen dan ook de volgende raadsperiode:

er ons voor inspannen dat de democratische controle van de gemeenteraad op de verschillende samenwerkingsverbanden wordt verbeterd.
dat de discussie over de verdere (bestuurlijke) toekomst van Heeze-Leende op een open en transparante manier wordt gevoerd waarbij iedereen kan meepraten.
dat bij de discussie over de toekomst van de gemeente de identiteit van de kernen centraal staat. We willen deze identiteit versterken door aandacht te geven aan de vorming van een dorpsraad in Heeze (Heeze heeft nog geen dorpsraad) en de doorontwikkeling te ondersteunen van de bestaande dorpsraden van Leende, Sterksel en de kernraad van Strijp.
We gaan gedetailleerder in op deze onderwerpen op de pagina Programma.
Heeft u vragen of suggesties voor bijdragen aan ons programma, neem dan contact op via post@pvoj-groenlinks.nl. Wij horen graag van u!

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende: PvdA

PvdA Heeze-Leende

SAM_7172“Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we een heel diverse kandidatenlijst met oude bekenden erop, maar zeker ook frisse, nieuwe gezichten. Dat we echt een zo breed mogelijke doorsnede hebben willen presenteren blijkt wel uit het feit dat we zowel de oudste als de jongste kandidaat hebben. Daar zit, op een haar na, 80 jaar verschil tussen. En ja, natuurlijk zijn we ook vertegenwoordigd in alle kernen.

De PvdA stelt als wethouderskandidaat haar huidige wethouder voor; te weten Toon Bosmans. Zijn verdiensten de afgelopen 2 jaar maken hem een heel logische kandidaat.
We hopen dan ook dat echt is opgevallen dat we inderdaad veel bereikt hebben; de multifunctionele accommodatie in Leende, de doorontwikkeling van de bieb en het terug op de agenda zetten van het thema duurzaamheid; we hopen dat dit vertrouwen wekt voor de toekomst. Om in beeld te komen voor een wethouderspost gaan we uit van de huidige 2 zetels en hopen er 3 te kunnen halen.

Toon Bosmans (c) margot van den boer

Toon Bosmans                                (c) margot van den boer

De PvdA Heeze-Leende ambieert een deskundig wethouder te leveren, maar we willen, nu er inmiddels 8 partijen zijn, af van de tegenstelling tussen oppositie en coalitie. We roepen de raad echt op om met een raadsprogramma op hoofdlijnen te komen, zodat het college van B&W hier uitvoering aan kan geven en verantwoording over af kan leggen.

Kort gezegd: 8 partijen op 17 zetels maken een gemeente onbestuurbaar als we in ‘voor en tegen’ en ‘oppositie vs. coalitie’ blijven denken. Spreek als raad je ambitie uit in een breed gedragen programma, zet het college van B&W nadrukkelijk aan het werk en zorg ervoor dat zij resultaten laten zien! En dus is een deskundig en ervaren bestuur noodzakelijk.

Waar de komende periode hard aan gewerkt moet worden, is het verder vorm geven van de extra taken in ‘zorg en welzijn’ zoals we die er de afgelopen 3 jaar bij hebben gekregen. En dan met name de lokale invulling. Hoe past dit het beste bij onze inwoners en zorgen we ervoor samen het verschil te maken?! Hier moeten we blijvend over in gesprek gaan.

Daarnaast moeten we de schouders eronder zetten om als Brainport-regio de eerste regio te zijn die los komt van fossiele brandstoffen en zo als eerste CO2-neutraal wordt. Die uitdaging heeft de provincie niet voor niets bij ons als slimste regio neergelegd.
Grootse opgaven die veel inzet vragen, maar die steken wij als PvdA er maar al te graag in! Hier zit ook meteen het voordeel een landelijke partij te zijn met expertise binnen handbereik.
Dergelijke opgaven zoals we die hierboven noemen, gaan eigenlijk over alle kernen heen, maar specifiek per kern is het voor ons PvdA echt van belang dat de nieuwe mfa, het dorpshuis en de school, ervoor gaan zorgen dat de Dorpstraat in Leende meer en meer tot een dorpsplein wordt. En natuurlijk is het daarvoor hard nodig dat het sluipverkeer door de kern van Leende verdwijnt. Voor Sterksel is het van belang dat de Kloostervelden worden afgerond en dat deze wijk echt bij Sterksel gaat horen met een goede fietsverbinding van de Kloostervelden naar d’n Os. Verder is voor Sterksel natuurlijk essentieel dat er duidelijkheid komt wat er op Poort 43 te gebeuren staat en wat dat voor impact heeft op de Sterkselse gemeenschap. En voor Heeze gaat de opbouw van de Bulders beginnen en dus ook van de randweg om Heeze heen. Om het verkeer in de hele gemeente aan te kunnen moet snel verder gewerkt worden aan wat de Centrale As is gaan heten. Om zo de grotere verkeersstromen buiten onze kernen te kunnen houden. En ja dan natuurlijk de verplaatsing van de AH. Wij als PvdA geven al jaren aan dat hiervoor de locatie van tankstation Schilders de ideale plek is. De komende periode moet deze verplaatsing kunnen lukken, zodat de juiste functies in de kern Heeze op de juiste plek zitten.

Aan ons de vraag om de gemeente in 100 woorden te kenschetsen.
Een landelijke gemeente in de oksel van 2 grote snelwegen en daarmee letterlijk aangehaakt aan alle stedelijke activiteit in de regio. Dat is duidelijk te zien aan hoe onze inwoners de regio gebruiken voor werk, winkelen en ontspanning. Omgekeerd is de regio hier welkom om te genieten van de rust, de natuur en het Bourgondische leven.
Samen met onze lokale cultuur o.a. in de Lindse Blaos en de Brabantse Dag levert dat een heel eigen, soms zelfs eigengereid, volkje op. Een plek om trots op te zijn. En dat zijn we dan ook.

Het is mensen eigen om dat zo te willen houden en een gemeentebestuur moet zeker niet overdrijven waar zij allemaal invloed op zou hebben. Laten we dus samen ervoor zorgen dat het hier ook over 30 jaar nog uitstekend vertoeven is.
Samen maken we ten slotte de toekomst!”

 

Lees meer over PvdA in Heeze-Leende https://heezeleende.pvda.nl/

 

PvdA kandidaten gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Toon Bosmans, Heeze
Marten de Lange, Heeze
Isolde Koenen, Leende
Geert-Jan Rens,Heeze
Rosita van Geene-Nieuwenbroek, Leende
Martijn v.d. Kerkhof, Sterksel
Anje Dousma-Kunst, Heeze
Max van Hofweegen, Heeze
Caroliene Nuijts, Heeze
Koen van Kruijssen, Heeze
Nel Nijskens,Heeze
Paul Boelens, Heeze
Annemie van Asten, Heeze
Henk van Geene, Leende
Jan v.d. Schoor, Sterksel
Paul Griep, Heeze
Toine Kuiper, Leende
Gertjan Toorenspits, Heeze
Max Farjon, Leende

After8th en Binnenband in ’t Perron

HEEZE – Live muziek van Heezer bodem : After8th en Binnenband.

after8thOp zondag 25 maart in ’t Perron: Live muziek van Heezer bodem: After8th en Binnenband.
After8th brengt Jazz, Blues en Latin. Songs van o.a. Ella Fitzgerald, Billy Holliday en Leonard Cohen, met ruimte voor vernieuwing en improvisatie.

Ook de Binnenband speelt livemuziek en bouwt graag een feestje met covers van bands als Guy Davis, CCR en Pokey.

Het begint op zondag 25 maart om 15.00 uur in de Grote Zaal van Dorpshuis ’t Perron aan de Schoolstraat 48 te Heeze. De entree is geheel gratis.

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende: De Lokale Liberale Partij, LIJST 7

lijst 7 DeLokaleLiberalePartij LOGO

HEEZE – LEENDE – Lijsttrekker Geert Verzijden gaat er samen met Astrid, Chris, Jeroen, Lotte en natuurlijk Mahmoud voor zorgen dat de 12 speerpunten (te vinden op de website www.delokaleliberalepartij.nl), de komende 4 jaar kritisch worden gevolgd c.q. in de steigers worden gezet. “Wij zullen er hier een aantal benoemen.

Lijsttrekker Geert

Lijsttrekker Geert Verzijden

De aanleg van de Centrale As vinden wij een heel belangrijk punt. Die moet ervoor gaan zorgen dat het doorgaand verkeer, inclusief het vrachtverkeer, geen gebruik meer zal gaan maken van de wegen door het centrum van onze kernen maar buiten onze kernen om wordt geleid. Dan pas kunnen we ook de kernen van Heeze en Leende verkeersluw maken en opnieuw inrichten.

In Leende is het winkelgebied al uitgewerkt en de plannen voor het Centrumplan zijn ook al in een vergevorderd stadium. In Heeze is het echter nodig om de Albert Heijn te verplaatsen en hiervoor is al een perfect plan voorhanden. Wij zullen de betreffende ondernemers daarom ondersteunen om hun plannen uit te kunnen voeren. Hoe het centrum van Heeze er daarna verder uit moet komen te zien, daarover hebben wij heel goede ideeën die makkelijk kunnen worden gerealiseerd. Een restaurantfunctie in de oude brandweerkazerne is er een van.
Ook het duurzaam en gasloos bouwen staat bij ons op de agenda en het plaatsen van zonnepanelen heeft daarom bij ons een groot draagvlak.

Verder vinden wij het belangrijk dat niet alleen de wagenbouwers van de Brabantsedag degelijke bouwplaatsen krijgen maar dit moet ook gerealiseerd gaan worden voor alle carnavalsgroepen in onze kernen, die dit nodig hebben.

Natuurlijk is het zaak om bij de uitvoering van alle plannen de betrokken burgers te betrekken en ook de dorps- en wijkraden spelen hierin, wat ons betreft, een belangrijke adviserende rol.

De Lokale Liberale Partij raadt u aan om in ieder geval gebruik te maken van uw stemrecht op 21 maart a.s., want stemrecht is een recht dat men niet overal heeft op de wereld. Indien u twijfelt op wie, dan adviseren wij u om de KIESWIJZER van het Eindhovens Dagblad in te vullen. En als u vragen heeft, wij zijn aanwezig op zondag 18 maart a.s. bij “Heeze luidt de Lente in”. Wij staan op het Gemeentehuisplein en hebben daar ook weer een ludieke actie in petto.”

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke 'borden' (c) margot van den boer

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke ‘borden’
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – We mogen volgende week allemaal naar de stembus: de gemeenteraadsverkiezingen worden op 21 maart 2018 gehouden. Weet u al op wie u gaat stemmen?

We stelden een aantal vragen aan de 8 deelnemende partijen. De ingezonden antwoorden krijgt u de komende dagen. Nog niet alle partijen hebben de antwoorden gegeven.

Wellicht helpen de antwoorden u naar het juiste rijtje kandidaten.

Paddentrek van start in Heeze

padnaamloosHEEZE – Om de paddentrek veilig te laten verlopen sluit Staatsbosbeheer vanaf maandagavond de Rulse Dijk te Heeze gedurende de avond en nacht tijdelijk af voor autoverkeer. De afsluiting tussen 17.00-08.00 uur zal enkele dagen tot weken duren afhankelijk van de weersomstandigheden en de paddentrek. De dagenlang aanhoudende zachte, nachtelijke temperaturen in combinatie met regen activeren de jaarlijkse trek van de gewone pad van de Strabrechtse heide naar de voortplantingswateren in het beekdal van de Kleine Dommel. De afsluiting vindt plaats ter hoogte van Natuurpoort De Plaetse te Heeze tot de omgeving van de Strabrechtseheideweg te Geldrop. Fietsers, wandelaars en bromfietsers kunnen wel gebruik maken van de Rulse Dijk.

Paddentrek gestart

Afgelopen week ontdekten leden van IVN Geldrop en boswachters van Staatsbosbeheer vele tientallen padden en enkele bruine kikkers. De padden trekken samen met andere amfibieën, zoals alpenwatersalamander en bruine kikker in het vroege voorjaar massaal van hun winterverblijfplaats onder een dikke bladerlaag in het bos, naar hun geboorteplaats in een nabij gelegen poel of ven om daar eitjes te leggen. Nachtelijke temperaturen boven 7 graden Celsius en een luchtvochtigheid boven de 80% zijn voorwaarden. Neerslag zorgt tevens voor een verhoogde activiteit. Zodra het gaat vriezen, wordt de trek gestaakt en zullen de slagbomen weer open blijven in de avond en nacht.

Verscholen leven
Padden leven nogal verscholen, overdag kom je ze haast niet tegen. In de avondschemer gaan ze op weg om hun kostje bij elkaar te zoeken zoals torren, slakjes en spinnen. Alleen in het voorjaar geven de padden hen verscholen leefwijze prijs voor de trektocht naar hun geboortegrond. Massaal gaan ze op pad. In het najaar keren ze weer terug naar hun overwinteringsgebied maar dat gebeurt in veel meer kleinere groepjes, gespreid in de tijd.

Amplex
De mannetjes zijn meestal als eerste bij het water. Onderweg zitten andere mannetjes kaarsrecht om te speuren naar vrouwtjes die zij dan kunnen bespringen. Een weg zoals de Rulse Dijk of de Strabrechtseheideweg biedt een geschikte uitkijkpost. De mannetjes omklemmen de vrouwtjes, zodra zij de gelegenheid krijgen, met hun voorpoten in een zogeheten amplex die hen een tochtje naar het water bespaart. De bevruchting gebeurt uitwendig. Het mannetje stort zijn sperma over de eieren uit op het moment dat het vrouwtje deze in het water afzet. De meeste eisnoeren worden tussen vegetatie of rond in het water hangende takken afgezet, maar soms ook op een kale bodem.