10 december 2018

Archief voor 5 januari 2018

Adriaan vertelt vanuit Colombia

Adriaan vd Velden woont en werkt in Colombia.

Adriaan: “Ik heb aan een leerkracht gevraagd om een evaluatie te maken van het afgelopen schooljaar waardoor ik geïnteresseerden en sponsors duidelijk kan maken hoe we werken en waar we mee bezig zijn.”  Hieronder ziet u de vertaling van een evaluatie door Adriaan.
De overige leerkrachten werken allemaal op dezelfde manier.

Evaluatie 2017:
Als leerkracht had ik een vergadering met de ouders op 29 november waarbij ik ook de evaluaties heb overhandigd die we periodiek hebben uitgevoerd op de school.
Tevens een diagnostische evaluatie waarbij de kinderen opdrachten en vragen hebben gekregen die ze moesten beantwoorden en uitvoeren om te zien of ze klaar waren voor de tweede klas.
De ouders hebben deze samen met mij doorgenomen en daarbij gaf ik ze de volgende aanbevelingen mee voor de vakantie die nu volgt.
Blijf oefenen met het geven van dictees waarbij ze rekening moeten houden met de spelling en kalligrafie en zinsopbouw.
Blijf de gewoonte overeind houden om te blijven lezen met de kinderen, zodat ze niet terug vallen.
Blijf minstens een uur per dag werken met begrijpend lezen waarbij ze vragen van de ouders over het geleesde moeten beantwoorden. Tot slot heb ik iedereen bedankt voor het feit dat iedereen trouw naar de vergaderingen is gekomen op de school gedurende het afgelopen schooljaar en dat iedereen mij en de kinderen goed hebben geholpen bij de diverse activiteiten.

Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers in Noord-Brabant

Hogere strafeisen voor geweldpleging onder invloed

REGIO – Geweld is nooit goed te praten. Toch worden alcohol en drugs nog wel eens aangevoerd als verzachtende omstandigheden: “Ik was mezelf niet.” “Ik wist niet wat ik deed.” “Ik had te diep in het glaasje gekeken.” Maar alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld. Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag. De politie uit Noord-Brabant zet sinds 1 juli haar wettelijke bevoegdheid in om verdachten van geweld te testen op drank en drugs.

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers trad op 1 januari in werking. In het eerste halfjaar werd de wet alleen op kleine schaal toegepast en is enkel op alcohol getest. Vanaf 1 juli test de politie ook op drugs en wordt de wet landelijk uitgerold. De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd.

Het gebruik van alcohol en sommige drugs zijn belangrijke risicofactoren voor geweldpleging, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In Nederland heeft 26% tot 43% van het geweld te maken met alcohol, terwijl ook drugs zoals cocaïne, amfetamine en methamfetamine de drempel verlagen om geweld te plegen. Geweld onder invloed leidt bovendien vaak tot veel zwaarder letsel.

Wanneer uit het middelenonderzoek blijkt dat het geweld is gepleegd onder invloed van drugs, moet de verdachte rekening houden met een hogere strafeis. Dit varieert van een hogere boete of langere taak- of celstraf tot bijzondere voorwaarden zoals een alcoholverbod om herhaling te voorkomen en verslaving aan te pakken. Alcohol- en drugstesten worden niet alleen ingezet bij geweld tegen personen, maar ook in het geval van vandalisme en dierenmishandeling. Nederland loopt hierin voorop: het is tot nu toe het enige land waar op alcohol en drugs kan worden getest om een zwaardere straf te kunnen eisen bij geweld onder invloed.

Voor meer informatie over de alcohol- en drugstesten en zwaarder straffen bij geweld onder invloed, ga je naar www.geweldonderinvloed.nl.

BV Heeze Vriedentoernooi

bvh

 

HEEZE – Goede voornemens omzetten in daden? Intensief bewegen met spelelement? Op de eerste speelavond van het nieuwe jaar organiseert BV Heeze het Vriendentoernooi. Neem familie, vrienden, buren, collega’s en andere bekenden mee om deze snelle en leuke sport (weer) eens uit te proberen.

Het toernooi is voor iedereen vanaf 16 jaar. Vooraf aanmelden is niet nodig, loop gerust binnen! We hebben rackets te leen in de zaal. Hopelijk tot ziens op 9 januari van 19.30 tot 21.30 uur in sporthal de Pompenmaker in Heeze!

Wat later open

HEEZE – Het Gemeentehuis in Heeze is 8 januari ’s ochtends anderhalf uur gesloten.

Wegens een personeelsbijeenkomst zal het gemeentehuis op 8 januari in de ochtend anderhalf uur gesloten zijn. Vanaf 10.30 uur staan zij weer voor u klaar!

Computeren voor beginners

bibliotheek Dommeldal-l_huisstijl-lang-grijs-oranjeComputeren voor beginners!
Dat kan nog bij de bieb, met Klik & Tik

Ben jij nog een echte digibeet? Of ken jij nog een echte Digibeet? Lees dan wat meer over de beginnerscursus KLIK & TIK, in Bibliotheek Dommeldal in vestiging Geldrop.
Nieuwe cursisten kunnen in januari weer starten, op woensdagmiddag van
13.30u-15.00u, of van 15.30-17.00u, in de Eerste kamer van de Bibliotheek in Geldrop.

Geduld
In 6 weken word je wegwijs op de computer. Je werkt in een klein groepje, in je eigen tempo. Onder leiding van een geduldige trainer. Je leert zoeken op internet, e-mailen, een formulier invullen, een formulier of bestand downloaden, en nog veel meer. Met lekker veel oefeningetjes.
Goedkoop
Ben je lid van Bibliotheek Dommeldal? Dan betaal je maar € 15,= voor een serie van 6 lessen (neem de pas mee); Ben je geen lid? Dan betaal je ook niet veel, € 25,= voor een serie van 6 lessen. Inschrijven is altijd voor de hele serie van zes.
Aanmelden voor KLIK & TIK kan met het inschrijfformulier in de Bibliotheek, in Geldrop.
Of met de telefoon op nummer 040-2854224
Samen
Samen leren is veel leuker! Dus neem je buurvrouw mee, of je vriend.